Singleton VH visade rörlig skritt vid 3-åringarnas exteriörbedömning.
Singleton VH visade rörlig skritt vid 3-åringarnas exteriörbedömning.
Foto: Lars Nickesson

Nakna 3-åringar bedömda

Bruksprovet  Tio ynglingar har exteriörbedömts, somliga mer vilda än tama trots flera dagar i prov.

Hingstarna visades vid hand en och en men sedan var det ring för tre eller fyra i taget där kritik meddelades. Vilka som ligger bra till är dock svårt att sia om - formuleringarna liknade horoskopstil, det vill säga de kan passa in på flera hingstar.

Gårdagens favorit under ryttare, Zgander, fick idag omdömet välutvecklad med naturlig resning men för dagen något överilad i sina gångarter.
De två svenskfödda hingstarna Sankt Erik II och Singleton VH hade lika bra skritt utan ryttare och fick båda vitsord som välutvecklade.

Bruksprovet är inne på femte dagen, testryttarna är normalt stora publikmagneter men en vanlig arbetsonsdag räckte det inte till. Läktarna är glest besatta och en viss avslagenhet vilar tyvärr över årets bruksprov.

Resultat/omdömen

  • Annons