Webbfrågan

Fråga: Får dina hästar gå ute längre?

Resultat
Svar Antal Röster
1) Ja, vi tar in dem senare i takt med ljuset. 346
2) Ja, vi har gått över till ”sommartid” i stallet. 20
3) Nej, vi inväntar ”sommartid” i stallet. 33
4) Nej, våra hästar är ute samma tid året om. 92
5) Våra hästar går ute dygnet runt, året runt. 97
Antal röster procentuellt
Ja, vi tar in dem senare i takt med ljuset. 61%
Ja, vi har gått över till ”sommartid” i stallet. 3%
Nej, vi inväntar ”sommartid” i stallet. 5%
Nej, våra hästar är ute samma tid året om. 15%
Våra hästar går ute dygnet runt, året runt. 16%

Tidigare webbfrågor