Webbfrågan

Fråga: Får dina hästar gå ute längre?

Resultat
Svar Antal Röster
1) Ja, vi tar in dem senare i takt med ljuset. 921
2) Ja, vi har gått över till ”sommartid” i stallet. 82
3) Nej, vi inväntar ”sommartid” i stallet. 56
4) Nej, våra hästar är ute samma tid året om. 211
5) Våra hästar går ute dygnet runt, året runt. 294
Antal röster procentuellt
Ja, vi tar in dem senare i takt med ljuset. 61%
Ja, vi har gått över till ”sommartid” i stallet. 5%
Nej, vi inväntar ”sommartid” i stallet. 3%
Nej, våra hästar är ute samma tid året om. 13%
Våra hästar går ute dygnet runt, året runt. 18%

Tidigare webbfrågor