Vill bygga på travet

Sverige  Brunflo Ryttarsällskap har ansökt om ett bidrag på 50 000 kronor av kultur- och fritidsnämnden för att bygga en framhoppningsbana på Östersundstravet.

Enligt klubben behövs banan för att även i fortsättningen kunna arrangera nationella hopptävlingar på ett bra sätt.

Tjänstemännen på kultur- och fritidsnämndens kansli föreslår avslag. De skriver att banan är en fast investering på en hyrd anläggning och ett krav för att få bidrag är att föreningen äger anläggningen själv.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i ärendet vid sitt möte den 24 oktober skriver Östersunds-Posten.