Kräver skärpning

Sverige  Länsstyrelsen i Skåne kräver att en hästägare på en mindre ort utanför Ängelholm presenterar en lista som visar vad två ponnyer utfodras med, hur mycket foder de får och hur ofta de fodras varje dag.

Utöver uppgifter om fodret vill länsstyrelsen även att det tas träckprov på hästarna. Hästägaren måste även se till att de får rent vatten och att den ena ponnyn får  regelbunden pälsvård skriver Helsingborgs Dagblad.