Vill ha sänkt hyra

Sverige  Trots 150 elever och 200 på kö det första året för ridskolan Compass ligger konkurshotet över företaget om kommunen inte sänker hyran.

Ridskolan, som startade förra hösten, hyr lokalerna av Nacka kommun, som i sin tur har ett femårigt hyresavtal med Erstaviks fideikommiss. För att komma igång fick skolan nedsatt hyra den första tiden.

Omvandlingen från privatstall till ridskola har dock varit så dyr att Compass, som är ett privatägt aktiebolag, vädjar till kommunen om mer hyresrabatt för att undvika konkurs. Kommunens fritidsnämnd har återremitterat frågan.

– För att fatta ett beslut måste vi få ett bättre underlag med en ordentlig ekonomisk analys, säger nämndesn ordförande Lars Berglund (M) till Nacka Värmdö Posten.