Världen
9 mars 2021 07:00
Ridsportplus

17 dygn som skakat ridsportvärlden

TidsdokumentHar du hängt med i alla turer kring utbrottet av EHV-1 i Valencia? Här kan du dag för dag följa FEI:s agerande och se hur tre svenskar visat sig vara betydelsefulla under utbrottet: FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström, Sveriges tf statsveterinär Gittan Gröndahl och hoppryttaren Carl-Walter Fox.

17 dygn som skakat ridsportvärlden
Virusutbrottet av EHV-1 med ursprung i Valencia är det största i Europa på årtionden. Foto: Josefin Svensson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Det har gått 17 dagar sedan ridsportvärlden drabbades av en kris som i mångt och mycket påminner om den pandemi vi just nu lever i. Elva hästar rapporterades den 20 februari vara sjuka på Valencias hopptävling Spring Tour, som samlat hundratals deltagare från hela Europa. Föga anade vi då vad som komma skulle och som resulterat i att allt fler svenska stall och ridskolor nu stänger och inte varken släpper in eller ut hästar.

  Här är FEI:s tidslinje för vad som skett och gjorts sedan dess. Bakom de formellt nedtecknade raderna står det helt klart vilken oro och fasa som döljer sig för alla inblandade, och vilka omfattande konsekvenser utbrottet haft för ridsporten världen över. Och än är det inte över.

  20 februari 2021

  Den första anmälan om sjuka hästar kommer in: FEI:s veterinära avdelning informeras av FEI:s veterinärdelegat på plats på eftermiddagen den 20 februari att elva hästar har feber vid CES Valencia Spring Tour (ESP). Senare samma dag har antalet ökat till 20.

  FEI informeras också om fyra fall av misstänkt hästherpesvirus (EHV-1) hos hästar som hade lämnat platsen den 14 februari och blev sjuka kort efter att ha återvänt till sitt hemland Frankrike. Åtminstone en av dessa hästar visar på neurologiska symptom.

  Med denna kombinerade information drar FEI slutsatsen att detta är ett utbrott av den neurologiska formen av EHV-1 och uppmanar omedelbart arrangörer och tjänstemän på plats att avbryta resten av tävlingen i Valencia. FEI informerar också arrangörerna av de andra tourerna på den Iberiska halvön om situationen och instruerar dem att inte släppa in några hästar som tävlat i Valencia.

  21 februari 2021

  FEI följer upp situationen i Valencia med ansvariga veterinärer på plats och detta fortsätter sedan dagligen. FEI:s utsedda tävlingsveterinärer och deras chef stannar i Valencia, trots att tävlingen från och med dagen efter officiellt inte längre är ett FEI-evenemang. Detta för att de vid behov ska kunna behandla hästar och upprätta en plan för att förhindra spridningen, i enlighet med FEI:s veterinära regelverk.

  Med den tillgängliga informationen konstaterar FEI att det finns potentiell sjukdomsöverföring mellan hästar som har varit på platsen mellan 1 och 20 februari 2021. FEI påbörjar identifiering av de mer än 700 hästarna som har deltagit i Valencia sedan den 1 februari 2021.

  22 februari 2021

  Det spanska jordbruksministeriets (MAPA) regionala gren tar formellt över ansvaret på plats i Valencia.

  Inom mindre än 48 timmar efter att ha informerats om utbrottet spårar FEI och blockerar i FEI-databasen alla 752 hästar som har deltagit i Valencia, vilket innebär att dessa hästar inte får anmälas till någon FEI-tävling tills de har uppfyllt de nödvändiga testkraven. FEI bekräftar identifieringen av hästarna i Valencia till arrangörerna av de andra tourerna på den Iberiska halvön och instruerar dem att inte acceptera dessa hästar.

  Alla ryttare som har deltagit med hästar i Valencia sedan den 1 februari 2021 får ett meddelande som beskriver FEI-åtgärderna som blockerar kontakthästarna, och de åtgärder som de personligen behöver vidta för att förhindra ytterligare spridning av detta virus.

  23 februari 2021

  FEI kontaktar de nationella ridsportförbunden för ryttare som har lämnat tävlingsplatsen med sina hästar utan nödvändiga hälsointyg och ber dessa ridsportförbund att kontakta sin nationella veterinärmyndighet. FEI kontaktar arrangörerna av evenemang i andra delar av Europa med listor över hästar och ryttare som har varit i Valencia.

  FEI inleder en serie regelbundna möten, som fortfarande pågår, med världsledande epidemiologer för att genomföra en fullständig riskbedömning av den vidare spridningen av utbrottet. FEI följer upp testresultat från hästar i Valencia.

  24 februari 2021

  Det spanska jordbruksverket publicerar en officiell anmälan om EHV-1-utbrottet.

  FEI fortsätter att följa upp med andra evenemangsarrangörer för att se till att inga kontakthästar från Valencia är på plats på deras tävlingar och, om de är det, att de befinner sig i isolering och står under strikta biosäkerhetsåtgärder.

  Efter diskussioner med FEI har det spanska ridsportförbundet direktkontakt med det spanska ministeriet för att säkerställa att ett team från FEI som stöttar veterinärer ska få komma till Valencia för att komplettera de behandlande veterinärer som redan finns på plats.

  FEI övervakar hästarnas hälsosituation på alla hopptourer på den Iberiska halvön.

  25 februari 2021

  Brådskande begäran om hjälp: FEI larmas av deltagare på plats i Valencia om att förhållandena har försämrats och att de behöver akut hjälp, inklusive läkemedel för sjuka hästar. FEI uppmanar det spanska ridsportförbundet att kontakta de spanska myndigheterna för att få information om behandlingsprotokoll för sjuka hästar och råd kring hästar som tillfrisknat.

  FEI kontaktar också EU:s hälsokommission för hälsa, avdelningen för djurhälsa, för att uppdatera dem och begära stöd i kontakter med de spanska myndigheterna.

  26 februari 2021

  Det första registrerade dödsfallet: FEI informeras på kvällen om att en häst avlivats på djursjukhuset i Valencia på grund av EHV-1.

  Av de 150 hästarna som fortfarande finns på platsen visar nu totalt 72 hästar kliniska tecken på EHV-1. Av de 47 hästarna som testats bekräftas 17 vara positiva för viruset.

  FEI begär och får tillstånd av den spanska regionala veterinärmyndigheten att tillåta ytterligare fem veterinärer på plats för att behandla de drabbade hästarna. Så snart FEI får det nödvändiga godkännandet inleder FEI en dialog med de spanska, franska och tyska ridsportförbunden om tillhandahållande av ytterligare veterinärer till Valencia.

  FEI begär också en detaljerad plan av den regionala spanska veterinärmyndigheten för behandling av sjuka hästar, hantering av utbrottet och planen för att få friska hästar från platsen. Tre hästar överförs till veterinärsjukhuset med neurologiska symptom, men en återhämtar sig bra och förväntas återvända till tävlingsplatsen.

  FEI får också information om att det kan finnas ytterligare hästar som visar neurologiska tecken, men har ingen bekräftelse i detta skede. FEI informeras om två möjliga ytterligare utbrott i Belgien som spåras tillbaka till Valencia.

  27 februari 2021

  En bekräftelse mottas av FEI om ett andra dödsfall, också på Valencias djursjukhus.

  Spaniens chefsveterinär, tillsammans med chefen för FEI:s veterinära supportteam, anländer till Valencia. FEI:s veterinära chef Gonçalo Paixão förbereder sin resa till Valencia dagen efter för att upprätta förbättrade kommunikationslinjer mellan myndigheterna, arrangören och ryttarna.

  FEI uppdaterar ordförande för det europeiska ridsportförbundet, Theo Ploegmakers, om utbrottet.

  En häst i Vilamoura, Portugal, dör plötsligt av en misstänkt cirkulationskollaps. Som en försiktighetsåtgärd beställer FEI brådskande PCR-testning som kommer tillbaka negativt för EHV-1.

  28 februari 2021

  FEI mottar information om att två hästar har avlivats på plats i Valencia, vilket gör att antalet relaterade dödsfall är fyra.

  FEI informeras om utbrott i Tyskland som spårats tillbaka till Valencia.

  Ökat stöd på plats: Två veterinärer, organiserade av det tyska ridsportförbundet, anländer till Valencia för att hjälpa till med behandling av sjuka hästar.

  Det franska ridsportförbundet och FEI samordnar en leverans av uppblåsbara stödmattor för att hjälpa liggande hästar att stå. Räddningsnät och nödselar hämtas från Schweiz. FEI anskaffar extra uppstallning så att friska/återhämtade hästar i Valencia kan separeras bättre från sjuka hästar på plats, för att förhindra vidare överföring. Dessa ska delas mellan tävlingsplatsen och Valencia Equine Hospital för att frigöra permanenta stall vid akutbehandling.

  FEI kontaktar igen direkt nationella ridsportförbund med hästar som deltagit i Valencia och begär bekräftelse på att de har kontaktat alla sina ryttare som varit i Valencia, att deras nationella veterinärmyndigheter har informerats om utbrottet och de återvändande hästarna och att den nödvändiga isoleringen av återvändande hästar och kontakthästar har införts samt att efterlevnaden kontrolleras.

  1 mars 2021

  FEI stoppar alla tävlingar på det europeiska fastlandet.

  Efter en detaljerad riskbedömning som gjorts tillsammans med den ledande epidemiologen Richard Newton, avbryter FEI internationella tävlingar i tio länder på det europeiska fastlandet, med omedelbar verkan och fram till 28 mars 2021 på grund av den snabba utvecklingen av EHV-1-utbrottet.

  Beslutet omfattar evenemang i Frankrike, Spanien, Portugal, Belgien, Italien, Österrike, Polen, Nederländerna, Tyskland och Slovakien. Beslutet gäller alla FEI-discipliner, men för att förhindra att ett stort antal hästar samtidigt lämnar hopptourer på den Iberiska halvön, i Italien och Belgien, som har pågått i ett antal veckor, kommer dessa specifika tourer att få fortsätta som enskilda ”bubblor” under förutsättning att absolut inga nya hästar får komma in på arenorna och inga positiva fall av EHV-1 bekräftas.

  Hopptävlingarna i spanska Vejer de la Frontera, portugiska Vilamoura, italienska San Giovanni i Marignano och italienska Gorla Minore är tvungna att ha strikta biosäkerhetsprotokoll på plats liksom ytterligare veterinära delegater från FEI för att stötta de spanska och italienska nationella veterinärerna.

  Arrangören för Oliva Nova i Spanien har redan samma eftermiddag meddelat FEI att de har beslutat att avbryta resten av sina schemalagda tävlingar i Mediterranean Equestrian Tour III. Opglabbeek i Belgien meddelar också FEI att de har avbrutit sina evenemang i mars.

  Det franska ridsportförbundet bekräftar att de stoppar alla nationella och internationella evenemang. FEI rekommenderar starkt att alla berörda medlemsförbund också ska stoppa sina nationella tävlingar.

  FEI får på kvällen den 1 mars meddelande om att en av fyra hästar som har rest från Valencia till Doha i Qatar visar kliniska tecken i isoleringsstallet och har testat positivt för EHV-1. Hästen överförs till isoleringsenheten på den angränsande veterinärkliniken, tillsammans med en andra tysk häst som gav ett ofullständigt resultat och krävde omprövning.

  FEI fortsätter att samla in ytterligare information om relaterade utbrott och de åtgärder som införts på lokal nivå för att hantera eventuella utbrott.

  2 mars 2021

  De tyska och tjeckiska ridsportförbunden stoppar alla tävlingar fram till den 28 mars 2021.

  Riskbedömning för Doha: För att kunna bedöma om GCT/GCL-tävlingen ska tillåtas fortsätta i Doha genomför FEI:s veterinära avdelning en fullständig riskbedömning och utvärderar de biosäkerhetsåtgärder som redan finns på plats, med fokus på potentiell risk för viral överföring till friska hästar.

  Eftersom de fyra hästarna som har rest från Valencia har varit isolerade sedan 22 februari, kommer FEI och arrangören överens om att invänta resultaten av PCR-testerna på alla andra hästar på tävlingsplatsen, som är helt åtskilda från den häst som testat positivt.

  En veterinärmedicinsk specialist inom internmedicin, utsänd av det franska ridsportförbundet  anländer till Valencia. Arrangörerna av San Giovanni i Marignano i Italien meddelar FEI att de har avbrutit sin hopptour.

  FEI fortsätter sin uppföljning med nationella förbund och organisationskommittéer för att utvärdera deras förebyggande åtgärder och protokoll för att hantera utbrott.

  3 mars 2021

  Det har inte varit fler dödsfall bland hästarna på plats i Valencia sedan förra helgen, men en häst har dött på ett djursjukhus i Barcelona och en i Tyskland. Båda dessa hästar hade deltagit i Valencia. Det finns inga rapporter om ytterligare relaterade dödsfall, men detta utökar det totala antalet dödsfall i utbrottet till sex.

  Totalt 83 hästar på plats i Valencia visar kliniska tecken och behandlas, men ingen av dessa hästar ligger på plats eller kräver lyftsele för stöd. Femton hästar behandlas på externa kliniker (13 i Valencia och två i Barcelona).

  FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström anordnar ett möte på plats i Valencia mellan spanska ministeriets tjänstemän (MAPA), arrangören, tävlingsveterinärerna, en ryttarrepresentant och ledaren för FEI:s medicinska personal för att hjälpa till att lösa problem. Enighet nås om roller, behandlingsprotokoll och en ny plan för separering av hästar efter förfrågningar från ryttare och ägare om att deras hästar ska grupperas, utan att bryta mot biosäkerhetsprotokoll.

  Carl-Walter Fox, ryttarrepresentant i Valencia, som har varit i konstant kontakt med FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström sedan utbrottet startade, initierar mer detaljerade dagliga rapporter.

  En del av den extra tillfälliga uppstallningen som levererats till tävlingsplatsen är inte standard och är olämpligt för stora hästar. Ersättningsboxar organiseras.

  FEI får tidigt på morgonen bekräftelse att alla tävlande hästar i Doha har testat negativt för EHV-1. FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström träffar Doha-arrangörerna och högre FEI-tjänstemän på plats i Al Shaqab för att ytterligare bedöma situationen. Doha ges villkorligt tillstånd.

  Efter ytterligare samråd med den ledande epidemiologen Gittan Gröndahl om situationen i Doha, kommer FEI överens om att tävlingen ska kunna fortsätta som planerat från 4-6 mars, under förutsättning av en rad stränga villkor. FEI förbehåller sig rätten att avbryta evenemanget om situationen förändras.

  Villkoren för fortsättning inkluderar upprätthållande av strikta isoleringsprotokoll för de fyra Valencia-hästarna; två gånger dagligen temperaturkontroller för alla tävlande hästar, minimera all kontakt mellan hästar, behandlingsboxar som ska stängas och behandling/testning av hästar tillåtna i hästens eget stall under överinseende av en FEI-tjänsteman, dagliga samtal mellan FEI, arrangörerna, relevanta FEI-tjänstemän på platsen och ryttarrepresentanten Kevin Staut.

  Villkoren inkluderar också en bekräftelse från arrangörerna om att inga sanktioner ska tillämpas mot enskilda ryttare eller lag om de väljer att inte tävla.

  Ett fall av EHV-1 (neurologisk form) rapporteras i Ocala, Florida, liknande till sin natur, men inte relaterat till den neurologiska stammen av EHV-1 i Spanien och andra europeiska länder. Hästen har inte fraktats från Europa och var inte på Ocala tävlingsplats när symtomen uppstod. Händelsen i Ocala är inte en FEI-händelse, men efter samråd med FEI:s veterinäravdelning genomfördes ytterligare biosäkerhetsåtgärder på plats i Wellington, Florida, av FEI:s veterinär på plats.

  4 mars 2021

  FEI informeras om två relaterade hästdödsfall, ett i Tyskland och ett i Barcelona, vilket gör det officiella och bekräftade antalet dödsfall i utbrottet till åtta. Det svenska ridsportförbundet underrättar FEI om att ett antal hästar som återvänt till Sverige från Valencia har testat positivt för EHV-1 och visar kliniska tecken.

  FEI informeras av chefen för de tre ytterligare FEI-veterinärerna på den spanska Sunshine Tour-tävlingsplatsen i Vejer de la Frontera att en häst har utvecklat neurologiska symptom på EHV-1, även om den enligt uppgift har testat negativt mot viruset. Hästen har hållits isolerad två kilometer från tävlingen sedan den 26 februari.

  Efter en fullständig riskanalys utförd av det spanska ministeriet (MAPA), det spanska ridsportförbundet, arrangören, FEI-tjänstemännen, representanten för hoppryttarna och FEI, kommer alla parter överens om att – undantagsvis och för att säkerställa en ordnad och biosäker avfärd för hästar – tävlingen kan fortsätta till söndagen den 7 mars, under vissa strikta villkor.

  Villkoren inkluderar genomförandet av ytterligare biosäkerhetsåtgärder och att alla hästar som lämnar tävlingsplatsen måste ha de hälsointyg som krävs. För att förhindra att hästar lämnar utan nödvändig dokumentation rekommenderas ryttare att sanktionerna kan genomföras av deras nationella veterinärmyndigheter och FEI. De lokala myndigheterna går med på att ta in ytterligare personal för att påskynda utfärdandet av hälsointyg.

  FEI förbehöll sig rätten att avbryta hela evenemanget om situationen förändras.

  FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström kontaktar direkt det belgiska ridsportförbundet och deras veterinär om behandlingen av deras häst i isoleringsstallarna i Vejer de la Frontera.

  FEI:s hoppchef anländer till Valencia och håller ett möte med arrangören för att lösa ett antal frågor. Han kallar sedan till ett uppföljningsmöte mellan alla parter för att säkerställa att kommunikationslinjerna förblir öppna.

  Ryttarrepresentanten på plats i Valencia rapporterar att covid-19-testning har genomförts på platsen. De behöriga veterinärmyndigheterna i Frankrike, Tyskland och Nederländerna arbetar, efter att ha fått nödvändiga tillstånd från spanska myndigheter, med att skapa biosäkra vägar för att kunna transportera hem sjuka hästar eller hästar som exponerats för smitta från Spanien och Portugal.

  5 mars 2021

  FEI informeras om ytterligare ett dödsfall vid kliniken i Valencia, vilket innebär att antalet relaterade dödsfall i utbrottet nu är nio.

  FEI informeras på eftermiddagen av chefen för de tre ytterligare FEI-veterinärerna att en andra häst på spanska Sunshine Tour har isolerats efter att ha utvecklat milda neurologiska tecken och en något förhöjd temperatur. Eftersom FEI sent på eftermiddagen också har fått bevis från det officiella laboratoriet i Madrid för att det negativa testet på den första hästen som visade neurologiska tecken i Vejer de la Frontera var ofullständigt, arrangerar FEI ett möte med arrangören och FEI-tjänstemän på plats.

  Efter ett uppföljande internt möte informerar FEI arrangören om att evenemanget avbryts med omedelbar verkan. FEI betonar återigen att hästar inte borde lämna platsen utan nödvändig dokumentation från de spanska myndigheterna.

  Det franska ridsportförbundet, FFE, etablerar transitstall i Le Mans och Lyon för hästar som reser tillbaka från Spanien, Portugal och Italien. FFE, tillsammans med FEI, ordnar dygnet runt veterinärsupport i Le Mans och arbetar för att tillhandahålla samma service i Lyon. Platser bör bokas så snart som möjligt.

  Ryttarrepresentanten i Valencia, Carl-Walter Fox, rapporterar till FEI:s chefsveterinär Göran Åkerström att leveranser fortsätter att levereras till tävlingsplatsen och att ny tillfällig uppstallning ska anlända dagen efter. Det finns också en plan, godkänd av veterinärgruppen, om var och hur ryttarna kan träna de friska hästarna.

  Veterinärteamet på plats rapporterar att de sjuka hästarnas tillstånd förbättrats.

  European Equestrian Federation, EEF, informerar sina medlemmar om riktlinjerna från European College of Equine Internal Medicine (ECEIM) för att hantera återvändande hästar från EHV-1-utbrott och även British Equestrian Federation biosecurity protocol.

  EEF kontrakterar den holländska veterinären och EHV-experten professor Dr Marianne Sloet för att ge vägledning till EEF och dess medlemsförbund och uppmuntrar dem i akut behov av veterinärråd att kontakta EEF.

  FEI adresserar formellt veterinärmyndigheten i Qatar om dess oro över de fyra hästarna som har varit i Valencia och meddelar att dessa hästar, enligt överenskommelse med Doha-arrangörerna, måste transporteras tillbaka till Europa separat från de andra tävlingshästarna.
  Det svenska ridsportförbundet bekräftar att det har stoppat alla nationella tävlingar.

  6 mars 2021

  FEI, med stöd av Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA), kontaktar formellt kontoret för Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad (den regionala avdelningen för MAPA) och föreslår förbättrade protokoll för att tillåta kontakthästar att lämna platsen i Valencia. Ryttarrepresentanten i Valencia, Carl-Walter Fox, rapporterar att det dagliga informationsmötet på plats är välbesökt.

  Hästarnas medicinska tillstånd förblir stabilt med mindre allvarliga fall rapporterade. Även om detta är positiva tecken betonar veterinärgruppen att det är viktigt att vara medveten om att sjukdomen ännu inte är helt under kontroll.

  Extra groomar görs tillgängliga för de som behöver stöd för att ta hand om sina hästar. Ytterligare lastbilsförare söks för att hjälpa till att transportera hästarna hem från Valencia.

  Ett franskt team specialiserat på internationella karantänstall ger rekommendationer om god biosäkerhetspraxis, inklusive tvätt och desinfektion av lastbilar och utrustning för att förhindra ytterligare spridning av viruset. Tillgången till de enskilda zonerna i Valencias uppstallning stärks ytterligare med hjälp av armband för att förhindra rörelse mellan olika zoner.

  Ett franskt team har tillhandahållit ett PCR-laboratorium på plats för att hjälpa till med övervakning av sjuka hästar, vilket möjliggör en snabbare upptäckt av virusets rörelse mellan hästar och fastställa om det finns ett mönster.

  Nytt stall anländer till platsen, så att hästarna kan delas in i mindre grupper. Ytterligare stall finns i området och kan installeras omedelbart vid behov.

  Veterinärmyndigheten i Qatar bekräftar att de fyra kontakthästarna som har varit i Valencia och fortfarande är i isolering i Doha, inte ska flyga hem till Europa från Qatar med de andra hästarna och ska förbli isolerade minst till 15 mars.

  FEI fortsätter att adressera den spanska Sunshine Tour-arrangören om att tillåta ytterligare veterinärmedarbetare på plats för att stödja biosäkerhetsåtgärderna och behandling av de drabbade hästarna i isoleringsstallen.

  FEI, med stöd av FEEVA och Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos (den spanska grenen av FEEVA), ger hjälp till två enskilda ryttare och deras veterinärer för att säkerställa att de två hästarna med neurologiska tecken i Vejer de la Frontera-isoleringsstallen ska tillåtas att tas in på specialkliniker.

  FEI får officiellt meddelande om att en andra häst i Florida (USA) har bekräftats positiv med EHV-1. Hästen har feber men uppvisar inga neurologiska tecken. Florida Department of Agriculture publicerar på sin webbplats att den första hästen hölls på World Equestrian Center stall D under vecka sju och den andra hästen hölls i stall D under vecka åtta. Den andra hästen lämnade World Equestrian Center den 25 februari 2021. Avdelningsuppdateringen bekräftar att 67 andra hästar har exponerats.

  7 mars 2021

  FEI fortsätter att följa upp tillståndet och veterinärvården av de två hästar som har utvecklat neurologiska tecken i Vejer de la Frontera. FEI:s chefsveterinär begär en uppdatering från den primära veterinärdelegaten om de återstående hästarna på platsen.

  8 mars 2021

  FEI meddelar att ytterligare en häst har avlivats på klinik i Valencia – totalt har nu tio hästar dött eller avlivats av sjukdomen. Man har även fått vetskap om ett relaterat fall av EHV-1 i italienska Milano. Samtidigt har hopptouren i Gorla Minore (ITA) ställt in de kommande tre veckornas tävling på grund av få anmälda. Det ska inte finnas några sjuka hästar på tävlingsplatsen.

  FEI skriver även att det fortsätter att strömma in erbjudanden om att hjälpa de utsatta i Valencia, bland annat har många lastbilschaufförer erbjudit sig att hjälpa till att köra hem hästarna till sina hemländer.

  Så arbetar Ridsport

  Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

  BESTÄLL NU

  Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
  Hingstar Online

  Just nu 98 hingstar i vår databas

  Visa alla hingstar
  Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

  Ridsport digital

  99:- i månaden