Sverige
8 september 2022 22:11
Ridsportplus

”Avstängning under utredning kan bli aktuellt”

Avstängda ryttareTurbulensen kring den svenska fälttävlansryttaren som FEI har stängt av mot bakgrund av sexuella trakasserier och psykiska övergrepp har fått riksmedia att löpa gatlopp i veckan. Även ungdomsryttaren som plockats bort från landslaget på grund av sexuella trakasserier har väckt uppmärksamhet. Har utredningarna varit slapphänta? Varför har ryttarna fått fortsätta rida i de blågula färgerna? Och kan alkoholkonsumtion likställas med sexuella trakasserier? Läs vad förbundet svarade på torsdagens pressträff här.

”Avstängning under utredning kan bli aktuellt”
Ulf Brömster hade mycket att säga på pressträffen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Roland Thunholm

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Ridsporten har den senaste veckan handlat mindre om sportsliga framgångar och mer om landslagsryttare som anklagas för sexuella trakasserier och övergrepp. Först kom beskedet om att Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott funnit det styrkt att en ungdomsryttare i landslaget uppträtt olämpligt mot bakgrund av en anmälan om sexuella trakasserier via text och bilder av sexuell natur.

Beslutet om påföljd skickades dock vidare till förbundets sportavdelning/landslagsledningen, som för någon dag sedan meddelade att ungdomsryttaren stängts av från landslagsuppdrag i sex månader. En JU-ledamot var oenig och ville att JU även skulle ha återkallat ungdomsryttarens ryttarlicens i sex månader.

I samma veva stängde FEI av en svensk landslagsryttare i fälttävlan mot bakgrund av sexuella trakasserier och psykiska övergrepp. Beteendet motiverar enligt FEI avstängning i två år samt böter om 3000 schweiziska franc. Ryttaren kan överklaga beslutet till FEI-tribunalen senast den 15 september. Svenska Ridsportförbundet har i och med detta stängt av ryttaren från landslagsuppdrag och ser över vidare åtgärder.

Idrottsligt utövande eller inte

Bägge fallen har väckt stor uppmärksamhet i media och under torsdagen kallade Svenska Ridsportförbundet till en pressträff. Förbundets ordförande Ulf Brömster inledde med att berätta om förbundets intensifierade trygghetsarbete, där man nu avser att inrätta ett trygghetsråd och en förbundsövergripande operativ grupp för att bättre hantera frågor som rör sexuella trakasserier och övergrepp inom ridsporten.

Brömster uttryckte också en fortsatt ambition om att förstärka idrottens värderingar och regelverk generellt då Riksidrottsförbundet sätter tonen för idrotten i stort. Något han menade har satt käppar i hjulen i flera fall där förbundet hindrats från att agera på grund av brister i regelverket.

Elitryttaren som i fjol åtalades för flera fall av våldtäkt, varav två mot barn, är ett sådant fall där förbundet enligt Brömster saknade verktyg att agera på grund av den vid tillfället rådande preskriptionstiden.
– Vi driver det här med preskriptionstid och vi driver allvarlig kränkning inom idrotten. Det är de två frågorna som vi har i det idrottsliga sammanhanget, och som jag tror att vi behöver diskutera gränsdragningen kring, sa förbundets generalsekreterare Annika Tjernström vid pressträffen.

Enligt Ulf Brömster är det problematiskt med gränsdragningarna kring vilka händelser som kan kopplas till idrottsligt utövande eller inte. Är det ett idrottsligt sammanhang när man tränar sina elever eller arbetsleder sina hästskötare? Är det ett idrottsligt sammanhang när man är med sin hästskötare på tävling men inte hemma i stallet? Här saknas det en tydlighet kring vad som är vad, vilket försvårar den disciplinära hanteringen, menade Brömster.

Brömster nämnde vidare att det också saknas skrivningar gällande relationen mellan tränare och elev, och vad som gäller om en aktiv är dömd i ett våldtäktsmål eller för andra våldsbrott.

”Alla fall behandlas skyndsamt”

Att förbundet skulle ha kunnat hantera de bägge aktuella ärendena med fälttävlansryttaren och ungdomsryttaren betydligt snabbare tillbakavisades. Anmälan om ungdomsryttaren kom in i mars medan det är mer oklart när fälttävlansryttaren anmäldes till förbundet.

Sportchefen Andrea Barth sa i en tv-intervju på tisdagen att förbundet har fått in flera anmälningar mot fälttävlansryttaren medan Ulf Brömster sa att han fått en anmälan skickad till sig i maj. Enligt uppgift ska dock förbundet haft kännedom om fälttävlansryttarens beteende långt innan dess, åtminstone i slutet av förra året. Att FEI hann fatta beslut i ärendet före förbundet förklarades med att det internationella förbundet var snäppet före i utredningen.

– Alla fall behandlas skyndsamt och jag tror inte att det har tagit lång tid. När vi fick anmälan stod det att man redan hade anmält till FEI. Det är inte så att vi har legat på det här ärendet längre än vad FEI har gjort. Dessutom är vi underordnade FEI, så beroende av vilket beslut de tar så kommer det att påverka oss. Vi har jobbat minst lika fort i det här fallet som FEI har gjort, sa Ulf Brömster.

Tekniskt komplicerat

Gällande ungdomsryttaren var det karaktären på utredningen som försvårade en snabbare handläggning. Det menade Carl-G Leissner, ordförande i juridiska utskottet.
– När det gäller ungdomsryttaren har det inte varit helt okomplicerat. Det har att göra med digital kommunikation och är inte tekniskt okomplicerat. Och vi får inte riskera att vi kommer med ett beslut som är mindre väl grundat. Det tar den tiden att granska olika påståenden om vad man kan göra inom den digitala världen, som inte alls är lättbegripliga, förklarade Leissner.

Bland invändningarna som har gjorts av den anklagade ungdomsryttaren under utredningens gång finns bland annat påståenden om fejkade bilder och fejkade konton i hans namn. Något som sedan lämnade utan avseende till förmån för de unga kvinnornas trovärdiga berättelser.

– Tiden det har tagit handlar inte om något förslöande eller att det har lagts åt sidan, utan det har pågått ett aktivt arbete, menade Leissner vidare.

Jag känner inget dåligt samvete över att vi genom slarv eller slöhet skulle ha minskat farten i något pågående ärende. Carl-G Leissner

Han tillade även att svarstider och begäran om anstånd samt tid för konsultation mellan ungdomsryttaren och hans ombud ytterligare har spätt på tidsåtgången.
– Ibland är det sådant som vi inte kan påverka som har dragit ut på tiden. Men jag känner inget dåligt samvete över att vi genom slarv eller slöhet skulle ha minskat farten i något pågående ärende.

Gällande tidsaspekten har Andrea Barth även svarat följande till Ridsport:
– Vi är en ideell organisation där Svenska Ridsportförbundet är en del av såväl Riksidrottsförbundet som av det internationella förbundet FEI. Därav har vi inte bara våra egna utan även RF:s regler att rätta oss efter. Ärenden ska hanteras både skyndsamt och rättssäkert. Det måste få ta tid, då både den som blir anmäld och anmälaren behöver få tid att lämna in sina synpunkter och att svara på varandras påståenden. Det är i vissa fall önskvärt att hanteringen kunde gå fortare men det är också viktigt – både för den som anmäler och den som blir anmäld – att det får ta den tid som krävs.

Stänga av under utredning

Att ungdomsryttaren liksom fälttävlansryttaren under utredningen har kunnat rida i de blågula landslagsfärgerna, trots de allvarliga anklagelser som riktats mot dem, är också något som har väckt anstöt bland många.
– Att vi stänger av under utredning finns inte i vårt landslagsavtal idag. Men det är något som vi kan komma att se över nu på grund av de här händelserna som har varit. Det finns ju en baksida och en framsida med att stänga av under utredning, men det är absolut något som vi tittar på framåt, menade sportchefen Andrea Barth.

Vad är baksidan?
– Att man stänger av en person som det sedan visar sig inte skulle ha varit avstängd. Det är väl det man tänker på i första hand.

Oklar straffskala

En annan frågeställning gällde straffskalan där det uppmärksammade fallet med dressyrdomaren som i fjol stängdes av i 18 månader för att ha skrivit på nätet om sexuella övergrepp inom ridsporten, samtidigt som den trakasserianklagade ungdomsryttaren stängts av i sex månader. Detsamma gäller för de fyra unga landslagsryttare som i samband med EM stängdes av från landslagsuppdrag i sex månader för att ha brutit mot alkoholpolicyn.

– Det är lite olika personer som har tagit de här besluten. När det gäller dressyrdomaren var det juridiska utskottet som tog beslutet. Det diskuterades ihärdigt och vi ansåg att det var förtal, eller förtalsliknande, och det ansåg vi var förkastligt. Slutligen kom vi i gruppen gemensamt fram till 18 månader, sa Carl-G Leissner.

Man kan diskutera om det ska vara kortare eller längre, men vi visar åtminstone att vi agerar i de här frågorna. Ulf Brömster

– När det gäller de sex månaderna för alkoholkonsumtion och sex månader för ungdomsryttaren kan jag inte svara på det, för jag har inte varit med och tagit de besluten, fortsatte han och frågan bollades vidare till Andrea Barth.

– Det är till att börja med sex månader som kan komma att omprövas, så vi vet inte om det stannar vid sex månader, menade Andrea Barth.

Är det rimligt att likställa alkoholkonsumtion med sexuella trakasserier?
– På gott och ont har vi inte haft så många fall av den här arten och vi lär oss under resans gång vilka straff vi kan utkräva. Man kan diskutera om det ska vara kortare eller längre, men vi visar åtminstone att vi agerar i de här frågorna, flikade Ulf Brömster in.

Gruppen kom fram till att det inte var så allvarligt att vi skulle dra hans licens. Carl-G Leissner

Hade det inte varit rimligt att också återkalla ryttarlicensen för den trakasserianklagade ungdomsryttaren som nu får vara ute och tävla i princip som vanligt?
– Det är nog första gången under de åren som jag har suttit i juridiska utskottet som det har anförts en skiljaktig mening. Det vi kom fram till kan naturligtvis klandras, men det var det vi kom fram till. Inställningen var att det var ett avtalsbrott, men vad det skulle få för effekt bestämde inte vi, svarade Carl-G Leissner med hänvisning till att det var sportavdelningen som fattade beslut om att plocka bort ryttaren från landslaget.

Leissner menade att synen på sexuella trakasserier har förändrats på senare tid, till det positiva.
– Det är bra att det är en mer strikt syn på sexuella trakasserier idag mot vad det har varit tidigare, sa han.

Det som den unga landslagsryttaren anses vara skyldig till var dock inte tillräckligt för att JU skulle fatta något eget beslut om påföljd.
– Vi ansåg att det ungdomsryttaren gjort var felaktigt, men gruppen kom gemensamt fram till att det inte var så allvarligt att vi skulle dra hans licens, sa han vidare om JU-beslutet.

Skiljelinjen mellan DIN och JU

Huruvida ett ärende ska hanteras i juridiska utskottet eller i disciplinnämnden var också något som kom upp på pressträffen och här går enligt Ulf Brömster skiljelinjen mellan om det kan kopplas till idrottsligt utövande eller om det rör sig om värdegrundsfrågor.

Handlar det om händelser i samband med idrottsligt utövande är det ett bestraffningsärende som hanteras av disciplinnämnden enligt kapitel 14 i Riksidrottsförbundets stadgar. Övriga juridiska frågor samt ärenden kopplade till värdegrund och etik hanteras av juridiska utskottet enligt kapitel 15 i Riksidrottsförbundets stadgar.

Skillnaden när det gäller insynen utifrån är att DIN-beslut kommuniceras öppet på förbundets hemsida medan sekretessen i juridiska utskottet i princip utesluter all transparens.

Tanken från förbundets sida är dock inte att det ska vara större sekretess i någon av instanserna, menade Brömster. Han berättade också att juridiska utskottet fått i uppdrag att ta reda på om insynen kan ökas.
– Om möjligt så ska man precis som i disciplinnämnden anonymisera de beslut som tas, och om möjlighet publicera dem.

Fallet med fälttävlansryttaren är fortfarande ett pågående ärende i juridiska utskottet, där beslut om vidare åtgärder väntas inom kort.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 84 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden