Veterinärt
16 maj 11:48
Ridsportplus

Blodmasken ökar – agera nu

HästhälsaEn svamp som äter blodmask – kanske framtidens lösning på parasitproblemen? Men än så länge gäller mer välkända metoder – som dock delvis får omprövas.

Blodmasken ökar – agera nu
Mockning av hagar är fortsatt den mest framgångsrika metoden för att minska förekomsten av blodmask. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Förekomsten av stor blodmask, Strongylus vulgaris, har ökat i Sverige. Det är viktigt att bekämpa den, eftersom den är hästens farligaste parasit och dess larver kan ställa till stor skada i hästen.

Stora blodmaskens larver borrar sig in i blodkärlen i hästens tarmvägg. De utvecklas sedan i krösroten, den del av stora kroppspulsådern som alla blodkärl till tarmarna utgår från. Skador i kärlväggarna kan orsaka blodproppar, som ger stopp av blodförsörjningen till tarmen så att en infarkt utvecklas där. Det kan bli mycket allvarligt med bristning av tarmen och cirkulationssvikt som följd.

Kan gå under radarn

Numera avmaskas hästar efter träckprovsresultat, det vill säga de hästar där provresultatet påvisar 200 EPG, egg per gram, eller mer. Men infektion med stor blodmask kan inte upptäckas förrän det finns vuxna, könsmogna maskar som lägger ägg i tarmen. Dessutom går det i ett standardträckprov inte att se om äggen kommer från små blodmaskar eller stor blodmask. Det innebär att ett lågt EPG och därmed utebliven avmaskning kan göra att stor blodmask går under radarn.

Just detta har skett. Utvecklingen sågs först i Danmark, som införde recept på avmaskningsmedel 1999 och senare i Sverige, där vi fick detta 2007.

Vi behöver minska mängden avmaskningsmedel och utveckla flera alternativa metoder.

Eva Tydén, forskare, SLU

Samtidigt är träckprov och riktad avmaskning, av endast de individer som behöver det, den enda vägen att gå. Åren då avmaskningspreparaten såldes fritt och alla hästar rutinmässigt avmaskades flera gånger per år medförde att maskarna utvecklade resistens mot substanserna i avmaskningsmedlen. Numera finns bara ett fåtal effektiva substanser och några nya verkar inte vara på gång.

Fakta

Blodmaskens stadier

Agg-21_167060
Ägg

Larv-l3-21_167076
Larv

Hast-m-strongylos-014
Mask i hästens mage

Flera delstudier har gjorts

När det stod klart att stor blodmask ökar även i Sverige, drogs flera vetenskapliga studier i gång för att hitta alternativa metoder att minska förekomsten.  Det är forskare från SLU och SVAR som under åren 2018 till 2022 har undersökt flera strategier. Flera delstudier har gjorts, bland annat dessa:

  1. Hur väl larverna av stor blodmask överlever en vintersäsong på betet. Det visade sig att först efter två års vila kunde markerna anses vara fria från larver.
  2. Effekten av att slå sönder träckhögarna i hagen genom att harva beteshagarna. Harvningen genomfördes vid torrt och soligt väder, men effekten uteblev. Mängden larver minskade inte, så harvning är inte längre något som rekommenderas.
  3. Test av biologisk kontroll av parasiten. Enligt flera internationella studier har ett fodertillskott innehållande sporer från rovsvampen Duddingtonia flagrans visat goda resultat. Svampsporerna klarar passagen genom hästens matsmältningskanaler och när de hamnat i gödseln bildar de ett klistrigt nät som fångar larverna, paralyserar och konsumerar dem. Syftet med denna test var att undersöka om rovsvampen kan fungera i nordiska förhållanden. Svaret är att det kan ha potential för framtiden, eftersom antalet masklarver minskade. Men det behövs fler studier under fältmässiga förhållanden för att få kunskap om hur svampen växer till under nordiskt höstväder och om den kan bli ett effektivt vapen mot larverna.
  4. Regelbunden mockning av hagar. Detta visade sig vara den mest framgångsrika metoden för att minska smitta av blodmaskar, både små och stora, men samtidigt den mest arbetskrävande. För testet användes två beteshagar: en som mockades två gånger i veckan och en som inte mockades alls. Hästarna flyttades regelbundet mellan hagarna. Med regelbunden mockning blev det få parasiter kvar.

– Vi behöver minska mängden avmaskningsmedel och utveckla flera alternativa metoder att reducera förekomsten av parasiter. Att regelbundet mocka hagarna och låta smittade marker vila under två växtsäsonger är de bästa och mest effektiva alternativa metoderna för att minska smitta från blodmaskar, sammanfattar Eva Tydén, en av forskarna vid SLU.

Skötsel av beteshagarna är A och O

Skötseln av beteshagarna är alltså A och O för att hålla nere parasitnivån. Det är på betet som stora blodmaskens ägg kläcks och blir till larver som hästarna får i sig genom gräset.
– Stor blodmask har en lång livscykel och när parasiten påvisas i odlade träckprov har hästen infekterats av larver i gräset minst sex till sju månader tidigare.

För att hålla betet fritt från stor blodmask måste det antingen vila två år från hästar eller betas av andra djurslag. Det kan vara nötkreatur, får, alpackor och andra kameldjur som antingen växelbetar med hästarna eller går tillsammans med dem. Då försvinner de rator där äggen kläcks, eftersom idisslare kan äta detta gräs utan att få problem av hästens parasitlarver. På samma sätt kan hästarna äta ratorna efter idisslarna utan problem.

Skithog-istock-498015504
Larver från liten och stor blodmask kan krypa iväg från gödseln upp till två meter på gräset. Foto: iStockphoto

Lättskött mockning förespråkas

Om det här är omöjligt att ordna återstår mockning av hagen. Detta kan göras för hand eller maskinellt. Försök att göra det så lättskött att det verkligen blir av – använd eldriven skottkärra, hyr regelbundet en gödselsug eller ställ en container nära hagen att tippa gödseln i.

Fotonot: Slutrapporten av SLU/SVA-studien heter Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta. Den finns på Stiftelsen Hästforsknings hemsida: www.hastforskning.se.

Fakta

Tre viktiga steg: Detta kan du göra nu

Skada-i-ader-21_167078
Skador i väggarna på en artär, orsakade av blodmask.

1. Undersök hästen för stor blodmask nu

  • SVA rekommenderar att alla hästar undersöks för stor blodmask genom odling eller PCR-test nu på våren, i april och maj.
  • Såväl odling som PCR-test av stor blodmask måste begäras speciellt, det ingår inte i standardprovtagningar hos något labb.
  • Detta är en särskilt viktig provtagning för de hästar som tidigare haft så låg förekomst av blodmaskägg att de inte har avmaskats på några år samt för nyanlända hästar.

2. Avmaska hästar med stor blodmask

  • Om det utökade provet visar på stor blodmask, kontakta stallets veterinär angående avmaskningspreparat. Avmaskning med ivermektin/moxidektin brukar rekommenderas, då de också har viss effekt mot vandrande larvstadier.
  • Avmaskningen bryter livscykeln hos masken inne i hästen och är första steget för att bli av med stor blodmask.

3. Gör upp en betesplan

  • En viktig åtgärd är att göra upp en skötselplan av betet så att maskens livscykel utanför hästen bryts. Varje hästgård får skapa rutiner utefter sina förutsättningar – låta betet vila från häst två somrar, växelbete med andra djurslag eller regelbunden mockning är det som gäller.

Cirka 60 procent av hästarna i Sverige provtas minst en gång per år för förekomst av maskägg.

Hastens-mag-o-tarmparasiter-qr-kod
SVA har gjort en ny broschyr om maskar. Den heter ”Hästens mag-tarmparasiter. Att förebygga och behandla”.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 7/2023.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 88 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden