Ridsport åsikt
13 april 19:00

Fel att vinna och fult att sticka ut?

(Ingressen korrigerad) Riksidrottsförbundet har beslutat att man ska se över barns tävlande.
Ridsports gästkrönikör Niklas Jonsson har svårt att förstå varför talangfulla ryttare under 13 år inte tillåts utvecklas i sin sport.

Fel att vinna och fult att sticka ut?
Niklas Jonsson har svårt att förstå varför talangfulla ryttare under 13 år inte tillåts utvecklas i sin sport (personerna på högra bilden har inget samband med reportaget).

Svensk idrottsrörelse är fantastisk och spelar en stor och viktig roll i vårt samhälle. Riksidrottsförbundet är ett styrande organ och sätter riktlinjer för hur svensk idrott ska arbeta och vilken ideologisk kompass som ska gälla.

Bredd, integration, hälsa och jämlikhet är saker som diskuteras allra flitigast. I RF:s idéprogram står skrivet att alla ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Varje deltagare ska få möjlighet att utvecklas efter sina egna och gruppens önskemål. Allt detta är det som gör svensk idrottsrörelse så fantastiskt bra och viktig för vårt samhälle.

Med detta som bakgrund är det otroligt svårt att förstå beslutet att exkludera en grupp från dessa riktlinjer, barn under 13 år som visar en exceptionell talang i unga år. RF tillåter inte dessa barn att få utvecklas i sin sport. Det blir konsekvensen av RF:s beslut att begränsa barns möjlighet att tävla.  

Det är inte så att jag förespråkar tidig elitsatsning eller hävdar att det på sikt ger fler mästerskapsmedaljer. Jag förstår idén att begränsa barns tävlande. Det är ett sätt att försöka stoppa tokiga föräldrar och över-ambitiösa tränare att hetsa barn till prestationer.

Det finns säkert mycket att göra för att förbättra systemet kring barns idrottsutövande. Men att byta från ett dåligt system till något ännu sämre, känns totalt verkningslöst. Varför inte byta till ett bra system?

Ett ämne som är mer aktuellt än någonsin är vad som är en åsikt, fakta eller fake news. En åsikt är något som någon anser vara sant men inte nödvändigtvis är det. Fakta är något som går att följa och bevisa. Alla har rätt till sin åsikt, men det blir problematiskt när begreppen blandas ihop, en subjektiv åsikt läggs fram som fakta och används som beslutsunderlag.

Det finns i dag ingen allmänt accepterad definition av vad en elitsatsning är och hur gammal man bör vara när den inleds. Det finns ingen forskning kring hur tidig elitsatsning påverkar framtida prestationer. Av etiska skäl är det problematiskt att dela in barn i olika grupper, utsätta dem för olika hård träning och sedan utvärdera effekterna. Detta sagt av professorn i idrottspedagogik Karin Redelius.

Sverige är förvisso landet lagom och jag kan tycka det är både fint och charmigt, men det ena behöver inte utesluta det andra.

Att genom RF:s stadgar skicka signaler att det är fel att vinna, farligt att förlora och fult att sticka ut, är för mig ett misstag. Ge chans till alla människor att utvecklas individuellt och ge dem som är bra möjligheten att bli ännu bättre.

Niklas Jonsson

Det här är en krönika, en personligt skriven text. Skribenten själv står för åsikterna som framförs i krönikan. Texten publicerades första gången den 13 april 2017 i Ridsports pappersutgåva.
Hingstar Online

Just nu 124 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar