Hästägartips
28 september 2021 20:33
Ridsportplus

Fibersand kan skada miljön

Miljö & hållbarhetFibersand är det självklara valet i många fall när det gäller underlag på ridbanor. Men ur miljösynpunkt är fibern inte oproblematisk.

Fibersand kan skada miljön
Fibersand blir ett allt vanligare materialval både i ridhus och på utebanor. Att ta med vid val av underlag är vilken miljöpåverkan det kan ha. Foto: Fredrik Jonsving

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

2019 kom Naturvårdsverket med en rapport till regeringen där de bland annat föreslog anmälningsplikt för anläggningar med konstgräs eller gjutet granulat, liksom för ridanläggningar som använder plast- eller gummimaterial på ridbanor.

Dit räknas också fibersand, som innehåller mikroplaster.
− Jag har förstått att det inte finns lika stor kunskap om mikroplasterna i fibersand, som när det gäller konstgräs och gummigranulat, säger Julia Taylor, handläggare på Naturvårdsverket och biträdande projektledare vid framtagandet av rapporten.

Källor för spridning ska åtgärdas

Julia-taylor-foto-naturvardsverket
Julia Taylor, handläggare på Naturvårdsverket

Det finns inga mätningar av spridning av mikroplaster från ridbanor, och Julia Taylor säger att spridningen troligen är ganska liten jämfört med exempelvis mikroplaster som sprids från däckslitage på vägarna.
− Men jag tycker att vi ska vara medvetna om alla spridningskällor. Och även om en källa för spridning är liten, så ska den åtgärdas, särskilt om den är lätt att åtgärda.

Anna Reilly, som arbetar med ridskolerådgivning på Svenska Ridsportförbundet, var med om att ta fram uppgifter från ridsporten till Naturvårdsverket.
− Jag tror att det finns en omedvetenhet kring underlag och vad de innehåller. Vi tänker inte på att fibern innehåller mikroplaster, och det gäller även om det är textilfibrer.

Hon konstaterar att vi inte vet särskilt mycket om hur mycket fibrer som sprids från ridbanor.
− Hur mycket av det försvinner i väg och påverkar vattendrag till exempel?

Fakta

Mikroplaster och ridanläggningar

”Frågan kring mikroplastproblematiken från ridanläggningar är relativt ny varför det ännu inte finns tillräckligt med kunskap om och hur mycket som sprids, eller vilka spridningsvägarna är. Vid de intervjuer IVL (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, i dag IVL/Svenska Miljöinstitutet) har utfört har det varit tydligt att kunskap saknas kring problematiken av spridning av mikroplast från ridanläggningar. Många verksamhetsutövare har troligtvis inte vetskap/kunskap om att underlagen innehåller plast eller gummi som kan spridas vidare till miljön.”

Ur rapporten Mikroplaster i miljön år 2019

Tänk efter en extra gång

Annareilly3
Anna Reilly, Svenska Ridsportförbundet

Anna Reilly hoppas att föreningarna ska tänka en extra gång på miljöaspekten innan de lägger på fibersand.
− Jag skulle önska att vi som konsumenter blir mer medvetna och frågar efter en miljödeklaration innan vi köper underlag.

Hon tipsar också om att fundera på hur gödslet från fibersandbanor tas omhand.
− Det fiberblandade gödslet ska på deponi och inte ut på bondens åkrar.

Berit Olthoff, vd på Expåra som är en av Sveriges största leverantörer av fibersand, håller inte med om att fibersand skulle ge en negativ miljöpåverkan.
− Materialet är testat i laboratorium och innehåller inga miljöskadliga ämnen. Fibern kan möjligen blåsa iväg precis vid utläggning, men så fort den blivit fuktig ligger den kvar på banan.

Det är sällan köpare frågar efter en varudeklaration, säger Berit Olthoff.
− I något fall har en kommun velat ha uppgifter om vad fibern består av, och då kan det gälla en ridbana på ett natur- eller vattenskyddat område. Men det har aldrig hänt att en kommun lagt något förbud.

Berit Olthoff tycker att fördelarna med fibern vida överväger eventuella nackdelar.
− Det är lättskött och hållbart. Tidigare fick man byta allt underlag när det var uttjänt, men med fibersand fyller du bara på. På de 20 år vi sålt fiberunderlag känner jag inte till något fall där ett fiberunderlag har fått dumpas.

Föreslås ett förbud mit tillsatt mikroplast

Rapporten från Naturvårdsverket har inte lett till några beslut, eftersom EU satt i gång en process där det föreslås ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter.

Sverige kommer inte att gå vidare med frågan om mikroplatser i konstgräsplaner, gjutet granulat eller ridbaneunderlag förrän det står klart hur EU:s regelverk utformas.
− Det är svårt att säga om fibersand kommer att räknas in i EU:s regelverk. Det vet vi först när vi ser ett beslut, säger Malin Johansson, kansliråd på Miljödepartementet.

Fakta

Det här är fibersand

  • Fibersanden består av 10–16 kilo syntetfiber per ton sand eller 2–3,5 kilo per m2, (högre mängd används vid tävling för bättre fäste vid högre tempo) (Krång m fl 2019).
  • En genomsnittlig ridbana är i storleken 1 200 kvadratmeter. Det innebär att 2–4,2 ton syntetfiber förekommer per bana och potentiellt kan spridas vidare till miljön.
  • En ridanläggning kan ha flera ridbanor, vilket eventuellt innebär större mängd mikroplastutsläpp per anläggning. 

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 15/2021.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden