Sverige
8 juli 2020 11:07

Förslag till ändrad lag vid hästförsäljning

LagförslagAtt sälja häst till privatpersoner har länge varit en knäckfråga för många hästföretagare som riskerar att hamna i svårlösta problem när hästen reklameras efter ett halvår. Arbetet med att lagstifta kring hur transaktioner med levande djur ska gå till inom ramen för konsumenträtten tar nu dock ett rejält kliv framåt med förslag på hur hästköp ska regleras.

Förslag till ändrad lag vid hästförsäljning
Konsumentköplagen skyddar idag köparen i upp till tre år, oavsett om "varan" är en häst eller en diskmaskin. Foto: iStock

Konsumentköplagen orsakar idag problem för näringsidkare som säljer häst till privatpersoner. Detta med anledning av att levande djur i princip likställs med döda ting som exempelvis vitvaror, vilket i praktiken innebär att köparen kan reklamera en häst på samma sätt som du klagar på en diskmaskin som inte fungerar tillfredsställande.

Under 2019 började dock en ny EU-lagstiftning att gälla, som fastställde att det är valfritt för varje medlemsland att själva välja hur man vill hantera levande djur inom ramen för konsumentlagstiftningen. Sedan hösten 2019 pågår en statlig utredning under ledning av utredare Malin Bonthron. Till utredningen har den så kallade Hästdelegationen, bestående av en arbetsgrupp med experter från bland annat LRF och SWB, nu lämnat förslag kring hur en ny lagstiftning kring transaktioner med levande djur.

Sammanfattning av LRF:s åsikter

”LRF förespråkar en lagstiftning som ger köparen rimliga konsumenträttsliga rättigheter utan att säljarens skyldigheter och risker blir oproportionellt stora samtidigt som lagstiftaren måste tillvarata djurets bästa.” Så uttrycker sig LRF i sammanhanget samtidigt som följande förslag är framförda till utredningen:

Alternativ 1: Transaktioner med levande djur flyttas till Köplagen

  • Försäljning av levande djur bör regleras i Köplagen, eller
  • Konsumentköplagen är tillämplig i det fall tvistebeloppet understiger ½ prisbasbelopp. I det fall tvistebeloppet överstiger ½ prisbasbelopp är istället Köplagen tillämplig.

Alternativ 2: Transaktioner med levande djur kvarstår i Konsumentköplagen

  • Konsumentköplagens 20a§, dvs den regel som innebär att bevisbördan ligger på säljaren de första sex månaderna efter köpet, bör inte omfatta levande djur, samt
  • Felbegreppet i Konsumentköplagen bör inte omfatta levande djur, alternativt att det finns ett särskilt felbegrepp avseende levande djur.

I utredningens expertgrupp ingår Martin Mörman, jurist på LRF, och under juni har flera möten hållits med LRF Hästs arbetsgrupp i frågan. LRF Hästs arbetsgrupp består av: Martin Mörman, Erica Lindberg och Lotta Folkesson från LRF, Karolina Lagerlund, HNS, CG Leissner och Göran Starkebo från Carat Advokatbyrå, Erika Erlandsson, Juridika samt Dan Nordenberg och Helen Uddefors från SWB. Hästdelegationen har i sin tur bidragit med underlag till de förslag som nu framförts till utredningen.

Utredningen ska slutrapporteras i september i år.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 118 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden