Sverige
14 januari 16:08
Ridsportplus

Gymnasium får föreläggande efter elevfostran och kränkningar

FöreläggandeHierarkier, äldre elever som tillrättavisar skolans yngre elever gällande både uttalade och outtalade regler och återkommande kränkningar. Det är några saker som har förekommit i flera år på ett av Sveriges mest kända lantbruksgymnasium med stark hästprofil. Detta enligt en utredning som Skolinspektionen har gjort. Nu föreläggs skolan att rätta till bristerna, bland annat genom att arbeta med att eleverna ska utveckla respekt för andra människor.

Gymnasium får föreläggande efter elevfostran och kränkningar
Bollerup Naturbruksgymnasium. Foto: Bollerup Naturbruksgymnasium

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Det är efter att Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av Bollerups lantbruksinstitut, med huvudman Bollerups lantbruksinstitut i Tomelilla kommun, som ett föreläggande har kommit.

Tillsynen gjordes efter en anmälan i november 2020. Anmälan handlade om otrygghet på internatboendet och uppgifter om kamratuppfostran vid skolan.

Vid tillsynen har elever, lärare och annan personal intervjuats, och det är en ganska samstämmig bild om så kallad kamrat/elevfostran och kränkningar som leder till känslor av otrygghet som framkommer.

Tystnadskultur råder

I föreläggandet står det att ”Skolinspektionens utredning visar att elever sedan lång tid tillbaka utsätts för elevfostran och kränkningar, där äldre elever tillrättavisar och säger till yngre elever gällande skolans uttalade regler samt outtalade regler, hierarkier samt traditioner som råder mellan eleverna på Bollerups lantbruksinstitut. Vidare visar utredningen att det råder en tystnadskultur mellan elever och att alla utsatta elever inte anmäler och pratar om händelser, på grund av den rådande tystnadskulturen, samt av rädsla för repressalier.”

Det har också framkommit att det finns elever som känner sig otrygga på skolan. Det handlar i grunden om att yngre elever ska visa ”respekt” för äldre elever, bland annat genom att yngre inte tillåts att sitta vid samma bord som de äldre och att äldre elever går in i de yngre elevernas rum utan att knacka. Detta ska enligt uppgifter i intervjuer med elever vara ”tradition” på skolan och att ”det alltid är så på lantbruksgymnasium och att man får vara beredd på att det inte är helt fredligt när man börjar på internat”.

Tillsagd att byta kläder

Elever har i intervjuer också sagt att den som sticker ut i sin klädstil kan bli tillsagd av andra elever att byta kläder.

Skolinspektionen anser bland annat att skolan inte är tillräckligt aktiv när det gäller värdegrundsarbete för att skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet. Detsamma gäller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Lärare har uppgett att de arbetar med värdegrunder i ämnesundervisningen och individuellt, men att skolan inte arbetat gemensamt och övergripande utifrån identifierat behov av värdegrundsrelaterade frågor under det senaste läsåret. Enligt lärare har skolan sett behov av insatser kopplat till värdegrundsarbetet, till exempel gällande motsättningar mellan elever på hästinriktning och lantbruksinriktning.

Föreläggande

Bollerups lantbruksinstitut får nu ett föreläggande om att vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna gällande värdegrundsarbetet och trygghet. Skolinspektionen skriver att ”skolan ska skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet och främja förståelse för andra människor. I detta ingår att eleverna får hjälp att utveckla respekt för alla människors lika värde och den enskilda individen samt att detta arbete integreras som en del i undervisningen i alla ämnen och av alla lärare.”

Rektorn ska också inhämta uppgifter från elever som gäller deras trygghet och trivsel samt uppfattning om förekomsten av kränkande behandling under elevens skoldag.

Målinriktat arbete

Skolan ska också utveckla ett mer målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, detta gäller även elevernas tid på skolans internatboende. Skolinspektionens utredning visar att det visserligen pågår ett arbete mot kränkande behandling på individ- och gruppnivå, men att skolan inte har ett systematiskt arbete på skolnivå för att förebygga och förhindra kränkningar.

Åtgärderna ska redovisas skriftligt redovisas för Skolinspektionen senast den 12 augusti 2022.

Ridsport har utan framgång försökt att nå skolans rektor för en kommentar.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden