Sverige
17 augusti 15:44
Ridsportplus

Hippologutbildningen måste förnyas

I stöpslevenFlyinge kan gå miste om hippologstudenter i framtiden. I ett av de möjliga scenarierna för den framtida hippologutbildningen koncentreras utbildningen till Strömsholm. Det kom fram i en utredning som just blivit klar.

Hippologutbildningen måste förnyas
I ett av alternativen blir Flyinge utan hippologstudenter. Foto: Anna Nyberg

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Utredningen har gjorts på beställning av SLU och HNS som båda står bakom hippologutbildningen. Och beskedet om utbildningen som sådan var tydligt från utredaren Susanne Linnér. Utbildningen fyller en viktig funktion, men den behöver förnyas.

Hon konstaterar att utbildningens placering på tre olika anläggningar är omdiskuterad.

”Förutom att den innebär små studentgrupper och de problem som det medför, är den resurskrävande. Vidare innebär uppdelningen att valbarheten inom programmet minskar, liksom tillgången till en bred forskningsmiljö. Ett samlat hippologprogram skulle ge studenterna större möjlighet att fritt välja inriktning på sina valbara kurser samt säkerställa att examensarbetena kan genomföras i en god forskningsmiljö. En sådan effektivisering skulle också innebära att de ekonomiska förutsättningarna blir sådana att utbildningen kan genomföras med oförändrade anslagsramar” skriver hon i utredningen.

− I takt med att hästnäringen har vuxit och utvecklats, samt att flera olika utbildningar med hästinriktning har startats, finns det också ett behov av att utveckla och anpassa hippologprogrammet.

– Jag konstaterar att hippologprogrammet har en konstruktion som bygger på ett nära samarbete mellan SLU, HNS och riksanläggningarna, vilket möjliggör en viktig kombination av vetenskaplig och konstnärlig grund. Utbildningen behöver dock utvecklas för att möta nuvarande och framtida krav vad gäller hästvälfärd, trygga och säkra miljöer samt områden som berör hållbar verksamhet utifrån både miljö och ekonomi, säger utredaren.

Framför allt ämnesområdet häst och anläggning behöver ses över, enligt Susanne Linnér.

Har tagit fram tre olika alternativ

Hon landar i tre olika scenarier för en framtida hippologutbildning.

Alternativ A består av två inriktningar, där A1 är vad Susanne beskriver som en utbildning som liknar lantmästarutbildning, men med specifikt hästinnehåll. Den skulle fokusera på hästvälfärd, teknik och digitalisering, men även på hållbara anläggningar och hållbara event, liksom verksamhetsutveckling.

− Den utbildningen skulle kunna ligga på Flyinge/Alnarp eftersom den kräver närhet mellan de två campusen. Eventuellt kan den också ligga på Strömsholm/Ulltuna men det är inte lika gynnsamma förutsättningar där, och närheten till Europa talar för Flyinge.

Inriktningen A2 riktar sig mot ridskola, och skulle i mycket bli likt den som finns nu för ridhäst/island, men ännu mer med fokus på att leda och utveckla verksamheter.
− Här behöver man också föra en dialog med Svenska Ridsportförbundet och Islandshästförbundet för att synkronisera med ridlärarutbildning, utfärdande av tränarlicenser och liknande, säger utredaren.

Hennes förslag är att inriktning ridhäst förläggs till Strömsholm, och island till Wången.
− Även island kanske kan förläggas till Strömsholm men går det? Det är viktigt att ta med i beräkningen vad det innebär om man därmed förlorar kompetens.

Alternativa
Alternativb

Travet och Flyinge väljs bort i alternativ B

Alternativ B innebär att travinriktningen försvinner. Den är svår att behålla i sin nuvarande form eftersom antalet sökande till travinriktningen på Wången år efter år har lockat alltför få sökande.

Detta alternativ innebär också att ingen hippologutbildning förläggs på Flyinge

Alternativet innebar att studenterna får ett första år ungefär som i dag, andra året fördjupar sig, och tredje året riktar in sig mot ridskola/ridlärare/verksamhetsansvar, eller unghäst/hästutbildare, alternativt gör egna kursval, i Sverige eller i ett annat land.

Alternativ C

Det finns också ett alternativ C i utredningen, en modell som bygger på en hybridform där undervisning sker både på distans och fysiskt på plats.

− Den ska ses som ett komplement till A och B, säger utredaren, som också menar att A och B inte utesluter varandra, utan kan kombineras.

Ingen tidsplan fastställd

Utredningen presenterades under torsdagseftermiddagen, och ska nu tas vidare i SLU, HNS, Svenska Ridsportförbundet och andra berörda parter. Någon tidsplan för när förändringar kan genomföras finns inte ännu.

Men det finns anledning att skynda på processen. I dag finns ett avtal kring finansieringen av hippologutbildningen som innebär att HNS och riksanläggningarna delar på kostnaden för hippologutbildningen, och det avtalet löper ut den 31 december i år.

Att Strömsholm står ohotad som utbildningsort framkommer ganska tydligt, liksom att det finns fördelar med att behålla en islandsinriktning på Wången, medan Flyinges framtid är mer osäker.

I samband med att utredningen presenterades vid ett digitalt möte under torsdagen ställde Mats Mellberg den explicita frågan om vad som händer med Flyinge som utbildningsort, och fick svaret att det ligger kvar i alternativ A och C, men inte i B.

Läs vidare om utredningen här.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden