Veterinärt
5 april 2021 12:09
Ridsportplus

”Högst troligt att ridhästar är nervsnittade”

IngreppNervsnittning har uppmärksammats inom travsport det senaste året, men hur ser det ut inom ridsporten? Sämre än vi tror, anser veterinär Mette Uldahl.

”Högst troligt att ridhästar är nervsnittade”
Nervsnittning kom på tapeten när travhästen Propulsion blev av med sin seger i Elitloppet i våras. Men hur är det inom ridsporten? Tyvärr är det vanligare än vi tror, anser en veterinär som är expert på ämnet. Foto: Arnd Bronkhorst

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

  Förra året blev det stor turbulens kring den mycket vinstrika travhästen Propulsion, när det uppdagades att han blivit nervsnittad innan han importerades till Sverige 2015. Han blev fråntagen sina placeringar och prispengar, bland annat segern i Elitloppet 2020.

  Det här fallet väcker frågan om något liknande kan förekomma inom ridsporten. Svaret är att det inte alls är omöjligt utan högst troligt, framför allt på dressyrhästar, enligt veterinär Mette Uldahl.

  Fakta

  Fallet Propulsion

  Propulsion, född 2011 på Bluestone Farms i New Jersey, tränades 2014–2015 av Tony Alagna i Nordamerika. 2015 importerades han till Sverige och tränades av Daniel Redén och kördes av Örjan Kihlström. Propulsion sprang in 26,3 miljoner kronor.

  Några dagar efter segern i Elitloppet 2020 meddelade den norska facktidningen Trav og Galopp-nytt att Propulsion enligt uppgifter skulle vara nervsnittad. I oktober bekräftades det att han nervsnittats innan han importerades till Sverige 2015. Det innebar att alla starter i Sverige ogiltigförklarades, resultatlistorna korrigerades och prispengarna återkrävdes.

  Ansvarsfrågan i Propulsion-ärendet är ännu inte färdigbehandlad av Svensk Travsport.

  Image001
  Mette Uldahl driver Vejle hesteklinik på Jylland, är veterinär konsulent till danska ridsportförbundet, FEI-veterinär och ordförande i FEEVA, det europeiska hästveterinärförbundet. Föreläser ofta om etik inom hästsport.

  Synen på nervsnittning av tävlingshästar varierar både mellan länder och mellan veterinärer.
  – Det ligger i sakens natur att det inte finns någon förteckning över förekomsten av nervsnittning inom ridsport, säger den danska veterinären Mette Uldahl, som i tio år intresserat sig för nervsnittning hos tävlingshästar.
  – Men när man talar med kirurger runt om i Europa, inklusive Norden, förstår man att det sker riktigt många sådana kirurgiska ingrepp vid kroniska gaffelbandsskador bak, särskilt på dressyrhästar.

  Vanlig åtgärd i USA

  I USA beskrivs nervsnittning som en vanlig åtgärd vid flera sjukdomstillstånd och där är det tillåtet att tävla med en nervsnittad häst. Men det måste noteras i hästens papper.
  – När jag håller föreläsningar runt om i Europa kring nervsnittning möter jag ofta argumentet att det borde vara tillåtet på tävlingshästar här också, eftersom vi annars förlorar många starter. Att det kommer att bli för många överblivna hästar, som inte får tävla.
  – Det är inget hållbart argument! Tillåter vi sådan ”quick fix” initierar vi produktion av skadade hästar framöver och glömmer helt FEI:s beskrivning av hästen som ”vår tysta partner inom sporten”.

  Fakta

  Så fungerar nervsnittning

  Nervsnittning-fram
  Här görs nervsnittning vid kroniskt låga hältor, till exempel strålbenshälta. Foto: Arnd Bronkhorst

  Nervsnittning innebär att en nerv skärs, bränns eller fryses av, vilket antingen kan vara något oundvikligt vid operationer eller göras med avsikt för att skapa smärtlindring. I det första fallet brukar nervändarna hitta varandra igen efter en tid och hästen får inget känselbortfall.

  Om ingreppet däremot görs för att skapa smärtlindring, är utförandet mer detaljerat. Det hölje som nerverna löper i, viks ner och sys fast, så att inte nervändan är naken. Detta för att förhindra att nervändarna snabbt hittar varandra, utan det tar åtminstone 17-20 månader. Ibland sker det inte alls.

  På 1970- och 80-talet var nervsnittning vid kroniskt låga hältor ganska vanligt i Sverige. Då kapades den stora nerv som går ner på båda sidorna om kotorna. Numera kan dessa låga hältor utredas mer exakt tack vare MRI, magnetresonanstomografi, och mer riktad behandling kan göras.

  Nervsnittning-bak
  Det sker en hel del ingrepp vid kroniska gaffelbandsskador, särskilt på dressyrhästar. Många kirurger passar då på att även skära av en nerv, för att ta bort smärtan. Här undersöker Mette Uldahl en häst. Foto: Matilde Bøgh

  Ibland görs nervsnittning vid hoven som en sista utväg för en kroniskt strålbensskadad häst, till exempel för att hjälpa ett avelssto att orka med dräktigheten.

  På senare år har andra former av nervsnittning börjat utföras, som fasciotomi/neurektomi vid kroniska gaffelbandsskador, injektioner med preparat som förstör nerver, med flera.

  Alla former av nervsnittning räknas som dopning/otillåten behandling vid tävling.

  Bland biverkningarna efter nervsnittning finns bildandet av smärtsamma neurom, en förtjockning i nervändarna på grund av en inflammatorisk process, större risk att hästen trampar fel och vrickar sig samt risk för ruptur av en sena eftersom hästen inte känner något, utan trampar ner djupt och kraftfullt hela tiden.

  I de fall nervförbindelsen till hoven skurits av, måste hästen skyddas mot spiktramp genom att skos med sula och den måste dagligen kontrolleras för tecken på infektion. Hästen kan också bli ovanligt snubblig. På grund av bristande nerv- och blodförsörjning i området kan hovkapseln falla av, så att bara kötthoven kvarstår.

  Veterinär som utför nervsnittning ska informera om den noggranna skötsel som krävs efteråt.

  I Danmark fanns ett fall inom ridsporten 2017, då en hopphäst gjorde två internationella starter samt placerade sig i danska mästerskapen, trots att den två år tidigare blivit nervsnittad vid hoven på en dansk klinik. Ägarna hävdade att hästen fått känseln tillbaka och därmed var frisk nog att starta.
  – Ärendet ledde till att det danska reglementet skrevs om så att det i dag inte är tillåtet att delta i tävling med en häst som är nervsnittad. Skulle det finnas misstanke om det, har det danska ridsportförbundet rätt att kräva att hästen ska undersökas innan den får starta.

  Det är mycket svårt att kontrollera om en häst blivit nervsnittad.

  Peter Kallings

  Nervsnittning är visserligen inte förbjudet att utföra i Sverige, men det diskvalificerar hästen från tävling för all framtid, även om känseln skulle komma tillbaka. Det räknas som dopning och rekommenderas inte av Veterinärförbundets normgrupp.
  – Nervsnittning är den mest effektiva metoden att ta bort kroppssmärta, det är potentiellt mer effektivt än den kraftigaste smärtstillande medicinen, säger Mette Uldahl.
  – Om nervsnittning skulle vara tillåtet, finns det inte någon logisk orsak att förbjuda alla andra smärtstillande eller kroppsreglerande medel i sporten. Så det är inte hållbart.

  Smärtan tas bort genom ett snitt

  Dagens nervsnittningar handlar ofta om kroniska gaffelbandsskador. Då görs ett snitt av fascian (omgivande bindväv) för att minska på trycket från den och många kirurger passar då på att även skära av en nerv, för att ta bort smärtan från området. Detta görs strax under karpus eller under hasen.
  – Ingreppet är en kombination av fasciotomi och nervsnittning. I studier har forskare visat att ingreppet bara är effektivt om även nerven skärs av, så detta är tal om en direkt nervsnittning, säger Mette Uldahl.

  Den svenska dopningsexperten och förbundsveterinären inom SvRF, Peter Kallings, känner till den här formen av operation.
  – Det går inte att utesluta att det förekommer hästar som genomgått fasciotomi/neurektomi på ridsportsidan, säger han. Däremot är nog inte den klassiska låga nervsnittingen på strålbenshalta hästar lika vanlig numera.

  Det är mycket svårt att kontrollera om en häst blivit nervsnittad. Det går att göra en ”skin-prick” test, då veterinären pickar med något vasst vid ballar eller kronrand för att se om den har känsel runt hoven. Men känslighet i huden är ingen garanti för känsel djupare ner i vävnaden. Nervsnittning på andra ställen kan ibland ses som ärr.
  – Det innebär att det är mycket svårt att upptäcka både vid tävling och vid besiktning inför hästköp, säger Peter Kallings. Tyvärr har vi inget system i Sverige där nervsnittning skrivs in i hästens pass eller anges till respektive förbund, som i USA.

  Peter Kallings är verksam i en rad kommittéer och referensgrupper inom hästvälfärd och dopning, och där diskuteras nervsnittning ofta.
  – Vi följer frågan om nervsnittning kontinuerligt och har även diskuterat om ryggoperationer vid till exempel kissing spines kan innebära att nerver skärs av mer eller mindre avsiktligt, samt kemisk nervsnittning i rygg och extremiteter.

  Behöver lyftas till ett större perspektiv

  Mette Uldahl vill lyfta frågan om nervsnittning till ett större perspektiv.
  – Vi måste få en mycket klarare bild av vilket ekipage som ska vara en värdig vinnare och av vem som ska ta ansvar för vår ”tysta partner”, hästen, säger hon.
  – Vill vi uppmuntra ryttaren på den unga, talangfulla dressyrhästen som tränas att tidigt visa hög samling, men där kroppen inte följt med i det krävande tempot av utveckling, utan den till slut får kroniska besvär vid gaffelbandsinfästningen i bakbenen? Om vi sedan tar bort hästens uppfattning av smärta i detta område stödjer vi systematiskt en sport där det är en fördel att träna så.

  Mette Uldahl vill att vinnaren ska vara den ryttare, vars häst har fått utvecklas i takt med sin styrka och nivån i sin disciplin – kanske lite långsammare – men som tack vare detta uppnår en lång karriär i sporten utan nedbrytande, systematiska skador och med mindre slitage.
  – Vi måste förbjuda tävling med hästar som är nervsnittade och styra upp tävlingsformat och -bedömning så att inte ryttarna pressas att driva på hästens utveckling på ett sätt som förhindrar att den blir hållbar i längden.
  – Det ekipage som vinner ska vara den riktiga vinnaren både vad gäller etik och ridteknik.

  Fakta

  Nervsnittning och regelverket

  FEI om nervsnittning: ”Vi följer upp sådana fall”

  Goran-akerstrom1-160709-rt
  Göran Åkerström Foto: Roland Thunholm

  Svensken Göran Åkerström är chefsveterinär hos FEI och berättar så här om hur förbundet ser på nervsnittning.
  – Inom FEI finns ett funktionskrav att hästar inte får tävla om de är överkänsliga eller har nedsatt känsel i benen/någon del av benen, där det senare kan ha åstadkommits genom nervsnittning/nervblockad.

  Det finns ett kontrollsystem som innebär att hopphästar kontrolleras för överkänslighet och distanshästarna för känselbortfall.
  – Det senare är ett världsunikt system som bygger på tryckkänslighet. För närvarande är det bara applicerbart på distanshästar, men vi är i startgroparna för ett projekt där vi ska utreda ett sätt ett mäta låg neurektomi även inom andra discipliner.

  Om FEI får kännedom om att en häst genomgått nervsnittning, kontaktar man dess nationella förbund och arbetar i samråd med dem.
  – Vi följer upp sådana fall. FEI arbetar aktivt med att utveckla kontrollmetoderna avseende hästens funktion.

  Normgruppens riktlinje

  Svenska Veterinärförbundets Normgrupp för veterinär hästpraktik har antagit en riktlinje för neurektomi av tävlingshästar:

  ”Normen riktar sig därför mot kirurgiska ingrepp där syftet är neurektomi eller där ingreppet involverar en betydande sensibilitetsförlust som till exempel vid en så kallad PSL-operation (fasciotomi/neurektomi) vid gaffelbandsskador.

  I enlighet med Svenska Ridsportförbundets och Svensk Travsports reglemente där nervsnittning är en förbjuden åtgärd anser Normgruppen att neurektomi inte är förenligt med tävlande.”

  Så står det i regelverket

  Övriga förbjudna åtgärder eller substanser som kan innebära att häst för viss tid eller alltid är förbjuden att delta i tävling: Nervsnittning/nervblockad (denervering i t ex extremitet eller rygg via operation, frysning eller med kemiska medel).

  Ur Ridsportförbundets karenstids och förbudslista, punkt 4.5

  Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 4/2021.

  Så arbetar Ridsport

  Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

  BESTÄLL NU

  Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
  Hingstar Online

  Just nu 102 hingstar i vår databas

  Visa alla hingstar
  Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

  Ridsport digital

  99:- i månaden