Integritetspolicy och villkor

Information om Tidningsaktiebolagets Ridsport integritetspolicy och prenumerationsvillkor.
Personuppgiftsansvarig: Tidningsaktiebolaget Ridsport
Organisationsnummer: 556943-1041
Adress: Box 14, 619 21 Trosa
Telefon: 0156-132 40
E-post: info@tidningenridsport.se

Kundtjänst – Prenumeration
Titeldata AB, Box 12546, 102 29 Stockholm
www.prenservice.se
E-post: support@titeldata.zendesk.com
Telefon: 0770-457140
Saknar du ditt kundnummer? Ring Jeanette Flensburg, 0156-348 79

Ridsport är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Ridsport samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig (dina ”personuppgifter”) i samband med att du anmäler dig för en prenumeration, som mottagare av nyhetsbrev eller gör en bokbeställning.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska administrera kundförhållandet, för analys- och statistikändamål för att förbättra våra produkter och tjänster och för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig. När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i cookies och loggfiler. Vi gör detta för att kunna ge våra webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse samt för att kunna mäta trafik med verktyg som Google Analytics och Facebook Pixel. Denna information är anonymiserad för oss.

Behandlingen av dina personuppgifter för administration av kundförhållandet och för analys- och statistikändamål grundas på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och tillhandahålla Ridsport eller annan vara. Behandlingen av dina personuppgifter för att rikta erbjudanden och marknadsföring till dig grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst via telefon eller via mejl.

Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast ett fåtal personer hos Tidningsaktiebolaget Ridsport och våra personuppgiftsbiträden som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl a förlust och obehörig åtkomst.

Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal samt till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver. I allmänhet kommer personuppgifter som rör allmänna förfrågningar från icke-registrerade kunder raderas efter ett år, om det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en längre period.

När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Så länge ett samtycke till att ta emot nyhetsbrev inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att spara personuppgifter, t ex i samband med en rättslig förpliktelse.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t ex om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Ridsport kan komma att ändra sin dataskyddspolicy. I det fall detta sker kommer vi att upplysa om detta via digitala utskick samt på vår webbplats www.tidningenridsport.se.

Prenumerationsvillkor

En utebliven tidning ersätts i första hand med en förlängning av abonnemanget. Vid försenad betalning av avi/faktura kan eventuell påminnelseavgift tillkomma på påminnelseavi/faktura. Prenumerationserbjudanden gäller inom Sverige i hushåll som ännu inte prenumererar på tidningen Ridsport. Till utlandet tillkommer porto. Prenumerationen är tidsbegränsad och vid slutet av perioden skickas ett erbjudande om fortsatt prenumeration.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss per e-post eller per brev till adresserna ovan.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden