Sverige
15 mars 16:40

Juristen: ”Då är det lagligt att säga upp en inackordering”

Går det att säga upp inackorderingar när de trotsar smittorisker i stallet och ger sig i väg på tävling? Juristen reder ut vad som gäller.Juristen: ”Då är det lagligt att säga upp en inackordering”
Juristen reder ut vad som gäller vid uppsägning. Stallbilden är tagen i ett annat sammanhang.

Tidigare i dag berättade Ridsport om stallägarna Gemma Johnsson och Jonas Fjellgren som sa upp  två inackorderingar efter att deras ägare hade åkt på tävling trots att det fanns en risk för smitta i hemmastallet. De hade gått ut med information till alla sina hyresgäster om läget, men likväl åkte hästägarna på tävling.
Stallägarna berättar för Ridsport att det står i kontraktet att hyresgästerna kan sägas upp om de inte sköter sig, och så fort smittoläget är säkert ska de två inackorderingarna lämna stallet.

Vad gäller egentligen för stallägare som hamnar i liknande situationer? Har de lagen på sin sida?

Två saker avgör
I ett sådant här fall är det två saker som avgör om det är lagligt att säga upp en inackordering eller inte. Det handlar dels om Diskrimineringslagen, dels om avtalsformuleringen.

Sanna Edsmar Hilvéus, jurist på Nordbro AB, reder ut begreppen.

– När det gäller diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Du får inte lov att särbehandla personer på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Så här är det tydligt – det handlar inte om diskriminering.

– Den andra frågan är vad som står i kontraktet. Där blir det förstås en fråga om avtalstolkning och formuleringar. När det gäller en så grov förseelse som att åka iväg och träna trots misstanke om kvarka i stallet är det ändå rätt tydligt att personerna ifråga inte har skött sig.  Om det har funnits tydliga instruktioner om att stallet ska isoleras och det står i kontraktet att stallägaren får säga upp personer som inte följer uppsatta regler är en uppsägning enligt kontraktet korrekt.

Hingstar Online

Just nu 124 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar