Hästägartips
18 november 2020 10:20
Ridsportplus

”Många hästar hamnar i kläm”

Förslag om ny lagstiftningÖkad undersökningsplikt för köparen — på det sättet ska hästaffärer i framtiden bli säkrare för både köpare och säljare, det föreslår en ny statlig utredning.

”Många hästar hamnar i kläm”
Ökad undersökningsplikt för köparen ska göra handel med djur säkrare, enligt ett nytt lagförslag. Foto: Paula da Silva/Arnd.nl

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Ett nytt EU-direktiv på konsumentområdet ger medlemsländerna rätt att undanta försäljning av levande djur från konsumentköplagen. Sverige var ett av de länder som drev kravet på att införa rätten till undantag, men det är tveksamt om Sverige kommer att utnyttja den möjligheten.

Varför är det inte bra med ett undantag?
”Om full avtalsfrihet skulle råda är risken stor att köparen accepterar alltför oförmånliga villkor. I de flesta fall har säljaren – med undantag för förmedlingsfallen – större erfarenhet av handel med levande djur än köparen och har därmed ett kunskapsmässigt övertag”, skriver den statliga utredaren Malin Bonthron i utredningen.

I stället föreslår hon en medelväg, där köparen får en mer långtgående undersökningsplikt när det gäller köp av hästar och andra djur av högre värde.

Om köparen före köpet har undersökt det levande djuret, eller valt att strunta i att undersöka djuret, får köparen efter köpet inte hänvisa till sådana fel som borde ha upptäckts vid undersökningen, lyder förslaget i utredningen.

Blir köparens sak att bevisa att felet är ursprungligt

Dessutom föreslås att köpare och säljare ska kunna skriva ett avtal om att presumtionsregeln inte ska gälla vid sådana köp. Presumtionsregeln innebär att säljaren måste bevisa att de fel som upptäcks inom den nya tidsgränsen, ett år efter köp, inte fanns där vid försäljningen. Med ett sådant avtal blir det köparens sak att bevisa att felet är ursprungligt.

Fakta

Detta har hänt:

Efter EU:s översyn av konsumentlagstiftningen finns det nu möjlighet för varje land att besluta om lagstiftningen ska gälla även handel med djur, eller om landet vill undanta den handeln.

Sverige har varit drivande för att få in det undantaget.

Förslag:

En statlig utredning föreslår att en särskild regel ska införas om undersökning av ett levande djur före köpet när priset för djuret överstiger en tiondel av prisbasbeloppet, i dag 47 300 kronor.

Om köparen före köpet har undersökt det levande djuret eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka det, får köparen inte som fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Vidare föreslås en möjlighet att vid sådana köp avtala om att regeln om omvänd bevisbörda avseende fel som visar sig inom ett år från köpet (presumtionsregeln) inte ska gälla.

Det händer nu:

Remisstiden löpte ut den 11 november och därefter kommer en proposition från regeringen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Erica Lindberg på LRF Häst arbetar med ett remissvar från Hästdelegationen.

Vad är problemen med förslaget i utredningen om en förstärkt konsumentköplag?
− Att utredaren inte går tillräckligt långt i sina förändringsförslag. Vi anser att det hade varit mindre processdrivande att flytta handel av levande djur till köplagen i stället, då det sannolikt skapar färre tvister och lagen blir enklare att tillämpa.

Hur ser ni på att ett större ansvar läggs på veterinärerna eftersom hästbesiktningen blir viktigare, enligt utredarens förslag?
− Vi tror inte att en undersökningsplikt löser problemen, så vi förespråkar inte det som lösning i första hand.

Hästdelegationen föreslår att handel med levande djur flyttas från konsumentköplagen till köplagen. Varför det?
− För att en sådan lösning sannolikt är mindre processdrivande och detta är till fördel framför allt för djuret men också för både köpare och säljare. Ett mycket tungt argument för detta är djurskyddet, eftersom många hästar hamnar i kläm under tiden för rättstvisten. Vi anser därför att den bästa lösningen är att ställa högre krav på såväl säljare som köpare, vilket blir resultatet om köplagen får råda vid handel med levande djur.
− Vi vet att det förekommer färre tvister avseende hästar när dessa säljs inom ramen för köplagen jämfört med då hästar säljs inom ramen för konsumentköplagen.

Fakta

Lagar att ha koll på vid hästköp

  • Konsumentköplagen
    I dag regleras försäljning av levande djur av konsumentköplagen, vilket innebär att om en näringsidkare säljer en häst till en privatperson, kan köparen under sex månader efter köpet hävda ursprungliga fel på varan, och det är säljarens sak att bevisa att ursprungliga fel inte föreligger.
  • Köplagen
    Reglerar affärer mellan två privatpersoner eller två näringsidkare, och innebär att båda parter har såväl upplysnings- som undersökningsplikt.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 19/2020.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden