Innehåll från Lantmännen Krafft

Viktigt att individanpassa foderstaten

FoderskolanHåll koll på grovfodret, komplettera foderstaten där det behövs och framför allt; lär grundligt känna varje hästs specifika behov.
– De kan variera stort mellan olika hästar, säger Annie Larsson, agronom och produktutvecklare på Lantmännen Krafft.

Viktigt att individanpassa foderstaten
"Valet av grovfoder är avgörande för hur övriga foderstaten kommer se ut. Har man möjlighet att påverka den så rekommenderar jag verkligen att man tar sig tid att göra det", säger agronom Annie Larsson. Foto: Konstantin Tronin/Shutterstock.com

Hästen är en gräsätare som under årtusenden utvecklats för att under stora delar av dygnet, med få pauser, beta gräs. Först när hästen började hanteras och användas av oss människor kompletterades dess foderstat med hö, spannmål och så småningom också hösilage.
När du sätter samman din hästs foderstat är det viktigt att ha just detta i åtanke.
– Att i möjligaste mån efterlikna hästens naturliga matvanor är mycket viktigt, säger Annie Larsson, agronom och produktutvecklare på Lantmännen Krafft.

Välj rätt grovfoder

Grovfoder som gräs, hö och hösilage är stommen i hästens foderstat. Det gäller för alla hästar men även grovfodret bör anpassas till varje häst.

Behoven hos olika hästar skiftar nämligen, och det innebär att samma grovfoder inte passar lika bra för alla typer av hästar.
— Valet av grovfoder är avgörande för hur övriga foderstaten kommer se ut. Har man möjlighet att påverka den så rekommenderar jag verkligen att man tar sig tid att göra det, säger Annie Larsson.
Som exempel på hästar med speciella behov nämner hon dräktiga och digivande ston.
— De har, precis som växande unghästar, oftast ett betydligt högre proteinbehov än vuxna hästar. Protein krävs både för att unghästen eller fostret ska växa men också för att bilda mjölk som ska se till att ett föl växer.

VAD ÄR:

Torrsubstans (TS)

Alla typer av foder innehåller vatten i större eller mindre utsträckning. Begreppet torrsubstans, förkortat ts, är en teknisk term som ofta används i fodersammanhang.
Ts beskriver det som återstår av fodret om man, rent hypotetiskt, skulle torka fodret tills dess att allt vatten försvann.

Fångkänsliga hästar däremot, mår bäst av ett grovfoder med mycket växtfibrer och ett lägre näringsinnehåll. De ska kunna äta mycket grovfoder som stimulerar tarmfloran, utan att de riskerar att bli överviktiga.
— Jag rekommenderar alltid hästägare att noga analysera sitt grovfoder för att kunna optimera foderstaten, säger Annie Larsson.

Komplettera grovfodret

I många situationer kan grovfodret täcka hästens näringsbehov relativt bra, men det finns lägen där grovfodret kan behöva kompletteras.
— Det kan handla om att grovfodret innehåller väldigt lite protein, eller att hästen som ska utfodras av någon anledning har väldigt stora näringsbehov och kanske inte kan äta så mycket grovfoder som skulle behövas för att täcka upp sitt näringsbehov, säger Annie Larsson.
Hon nämner också att det inte är helt ovanligt att man har många hästar med olika näringsbehov men bara möjlighet att ta hem ett sorts grovfoder. Då blir kompletterande foder viktigt för att varje häst ska få just sina individuella behov täckta.

Är man i behov av kompletterande foder, exempelvis spannmål eller färdigproducerade kraftfoder, är det viktigt att hitta det som lämpar sig bäst för varje häst.
— Det är vanligt att hästägare först väljer müsli eller pellets, istället för att titta på fodrets unika egenskaper. Det finns vissa fördelar med pellets som inte går att uppnå med müsli och vice versa, säger Annie Larsson och förklarar;

Räkna ut:

Så mycket grovfoder behöver din häst

Den generella rekommendationen för hur mycket grovfoder du bör ge din häst är minst 1,5 kg torrsubstans (ts) per 100 kg häst. För att räkna ut hur mycket grovfoder det är kan du använda formeln:
(Vx1,5)/0,ts
V står för hästens vikt i hundratals kilo.

Exempel: Din häst väger 500 kg och du har ett hö med ett ts på 84%
Då ser formeln ut håhär:
(5×1,5)/0,84 = 8,9

Din häst behöver alltså minst nio kilo hö.

— När man producerar pellets så hackar eller maler man råvarorna och blandar dem sedan länge för att blandningen ska vara så homogen som möjligt. Det gör att en pellets har väldigt jämnt näringsvärde. Müsli däremot, kan beroende på ingredienser skikta sig något i påsen eftersom olika ingredienser väger olika mycket.

Och så mineralerna

Slutligen påminner Annie Larsson om mineralerna.
– För en häst som enbart går på grovfoder är det relativt vanligt att man behöver ge extra mineraler för att täcka upp det dagliga behovet. Detsamma gäller om man ger spannmål eller ett färdigfoder som inte innehåller tillräcklig mängd mineraler.
Fodrets mineralinnehåll anges vanligtvis på säcken.
— Om foderstaten inte täcker hästens mineralbehov kan det i förlängningen leda till att hästen blir sjuk på grund av brist eller överskott av någon mineral eller spårämne.
— Obalans i mineraltillförseln märks oftast inte på hästen förrän det är för sent och hästen redan blivit sjuk, så det är viktigt att det blir rätt från början, avslutar Annie Larsson.

Mer om

Grovfoderanalys

Om du köper ditt grovfoder har grovfoderproducenten ofta redan tagit en analys, be då om att få ta del av den.
Behöver man istället skicka in en egen grovfoderanalys är det viktigt att man tar ett representativt prov. Det innebär att man tar små prover från flera olika balar, gärna en bit in i balen, och sedan blandar de olika proven.

Provet skickas sedan in till ett analysföretag, det finns flera på marknaden, tillsammans med en blankett som går att beställa från analysföretagets hemsida.

180403_native_krafft_foderkolan_pyramid
Rätt anpassad är foderstaten ett viktigt hjälpmedel för att ta fram det allra bästa i din häst. Kraffts foderpyramid ger en fingervisning om hur stora de olika delarna i en komplett fodersammansättning kan se ut. Illustration: Lantmännen Krafft

I nästa del av foderskolan: Hullbedömning och hästens vikt

Innehåll från Lantmännen Krafft
Hingstar Online

Just nu 123 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

59:- i månaden