Hästliv
7 september 2012 12:23

Olika skaderisker på ridskolor

Ett forskningsprojekt vid SLU visar att skaderisken skiljer sig mycket mellan olika ridskolor. Bland annat har ridskolechefens erfarenhet betydelse.

139 ridskolor med minst åtta försäkrade hästar har analyserats, totalt 5 084 hästar. Forskningsprojektet, som gjorts i samarbete med Agria Djurförsäkring, har resulterat i en doktorsavhandling av veterinär Cecilia Lönnell.
– På ridskolorna med färre skador var ridskolechefens yrkeserfarenhet i median 18,5 år. De ridskolor som hade mest försäkringsuttag hade ridskolechefer med i snitt 10,5 års erfarenhet, vilket är en signifikant skillnad, säger Cecilia Lönnell i ett pressmeddelande.

Det fanns även skillnader i hur länge hästarna i genomsnitt varit med i ridskoleverksamheten. På ridskolorna med lägst försäkringsuttag (huvudsakligen på grund av hälta) hade hästarna i snitt varit i verksamheten i 6,5 år – på de med högst försäkringsuttag var snittet fyra år.

Bland de ridskolor som behövt använda sina försäkringar minst var en stor andel privatägda, med en erfaren ridskolechef. Dessa ridskolor hade även en chefsinstruktör som hade Level 3 examen och/eller tävlat svår klass. För de fyrbenta gällde gradvis inskolning för nya hästar, från elva veckor upp till ett år, och på sommaren får de minst fyra veckors sommarbete.

Hingstar Online

Just nu 131 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar