Veterinärt
16 januari 2020 11:45
Ridsportplus

Öppen eller stängd ridskola vid kvarkautbrott – båda kan vara rätt

Inga mallarDet kan vara möjligt för en ridskola att hålla igång lektionsverksamheten trots att det finns kvarka på anläggningen. Men det kan också vara helt nödvändigt att stänga ridskolan. Allt beror på de yttre förutsättningarna, säger de veterinärer och ridskolor som Ridsport pratat med.

Öppen eller stängd ridskola vid kvarkautbrott – båda kan vara rätt
En ridskola kan i vissa fall hålla igång verksamheten vid ett kvarkautbrott. Dock är det i de allra flesta fall nödvändigt att stänga anläggningen för hästar utifrån, säger tf statsveterinär Gittan Gröndahl på SVA. Foto: SVA/Jeanette Flensburg

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

I oktober i fjol blev en häst sjuk på Malungs-Sälens Ridklubb. Hästen isolerades omgående och när provsvaren visade att det var kvarka stängdes anläggningen omedelbart. Inga hästar fick besöka eller lämna anläggningen, och ridelever med egna hästar hemma ombads att inte besöka ridskolan, men ridlektionerna fortsatte i första skedet.
I början av november blev ytterligare tre hästar sjuka och ridskolan stängdes.
− De sjuka hästarna flyttades till ett annat stall, men vi hade helt enkelt för få hästar för att hålla i gång verksamheten. Vi är en liten ridskola, säger Mats Stövling, ordförande i klubben.

Stannade vid en häst

I skånska Staffanstorp kom en ny ridskolehäst hösten 2018. Den hölls i ett mindre stall, och två dagar efter ankomst blev den sjuk, i kvarka.
− Vi höll den isolerad och skötte den enligt konstens alla regler, och ingen mer häst fick kvarka, berättar ridskolechefen Pernilla Karlsson.

Utdraget förlopp

Kvarka – smitta och sjukdomstid

Kvarka är anmälningspliktigt redan vid klinisk misstanke.

Kvarka är en bakteriell sjukdom som smittar via droppsmitta.
Bakterien utsöndras via nosen från den insjuknande hästen 24-48 timmar efter första febertoppen. Hästar som inte längre har synliga symtom kan ändå utsöndra S. equi ytterligare två till tre veckor eller i vissa fall ännu längre. Modern forskning visar att kvarka sprids även via sådana symtomlösa smittbärare. Hos dessa lever bakterien vidare i luftsäckar eller bihålor och utsöndras intermittent till omgivningen.

Inkubationstiden är 3-14 dagar.

I smittskyddsreglementet för Svensk Travsport anges att ett stall med sjuka hästar bör hållas isolerat i minst 20 dagar efter det att den sist insjuknade hästen inte längre visar symtom som näsflöde eller feber. För att öka säkerheten rekommenderar SVA isolering i fyra till sex veckor.

Om sjuka hästar omedelbart har flyttats till isoleringsstall bör det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i tio dagar, under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknat enligt travsportens regelverk. Även här rekommenderar SVA en ökad säkerhetsmarginal på 14 dagar då inkubationstiden kan uppgå till två veckor.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt SVA

Expandera

Ridskoleverksamheten fortgick som vanligt hela tiden.
− Vi hade ett informationsmöte med veterinären, men det är klart att en del blev oroliga, särskilt de som inte vet så mycket. En del blir lite nojiga i sådana här lägen, och det blev inte bättre av att en del kontaktade andra veterinärer, och fick höra andra saker än vad vår veterinär sade på informationen, säger Pernilla Karlsson.

Måste vara konsekvent

Beate Lundbäck är överveterinär på Distriktsveterinärerna, och har ofta dialog med behandlande veterinärer om hur anläggningar ska agera om kvarkan slår till.
− Det är klart att ridskolor gärna vill hålla igång verksamheten. Det är ju bland annat en ekonomisk fråga. Men det bygger på att man får hela konceptet att fungera med att isolera sjuka hästar, ha separat personal, klädbyten och hygien, och vara oerhört konsekvent.
− Om det är svårt att klara allt detta, kan det vara nödvändigt att stänga ridskoleverksamheten, säger hon.

Samråd med länsveterinär

När ett stall får kvarka rapporteras det till länsstyrelsen, och länsveterinären kontaktas ofta av behandlande veterinär för samråd.
− Har man en anläggning där hästar utan symtom och kontakt med sjuka hästar kan gå i verksamheten, så går det att fortsätta med ridskolan. Men det kräver att alla inblandade följer hygienreglerna för att undvika smittspridning, säger Ulf Lövdahl, länsveterinär i Västra Götaland, som också har erfarenhet av ridskolor som lyckats hålla igång verksamheten trots kvarka.
− Men alla anläggningar har inte de förutsättningarna och då får man stänga verksamheten ett tag.

Alla anläggningar har inte de förutsättningarna och då får man stänga verksamheten ett tag.

Gittan Gröndahl är tf statsveterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, och hon konstaterar att det inte finns några mallar för hur man ska göra om en ridskola får kvarka.
− Det måste alltid bedömas från fall till fall. Det viktiga är att minimera risken för att smittan läcker ut från anläggningen. Däremot är det ytterst ovanligt att man låter andra hästar komma till en anläggning med kvarka, om inte ridhus och ridbana ligger väl separerat från övriga anläggningen.

Det viktiga är att minimera risken för att smittan läcker ut från anläggningen.

Gittan Gröndahl menar att en ridanläggning med kvarka i vissa fall kan ha förutsättningar att hålla igång ridskoleverksamheten, men att det krävs ett strukturerat arbete.
− Ridskolan måste ha en plan för hur hygienen ska skötas, kunna isolera de sjuka hästarna, och den behandlande veterinären ska ha bedömt att läget är under kontroll. De friska hästarna ska ju inte ha boxvila, utan behöver ridas och motioneras.
− Men om det finns flera hästar med kvarka i besättningen, så kanske det inte finns förutsättningar för att hålla igång ridskolan.

Beslutet ligger hos hästhållaren

Behandlande veterinär ger rekommendationer, men beslutet om hur man ska göra vilar i slutänden på hästhållaren.
− Ofta behöver hästhållare och veterinär hålla igång en dialog under sjukdomsperioden, allteftersom nya frågor uppstår. SVA har också tagit fram ett formulär där veterinären kan fylla i vilka rekommendationer som lämnats och djurhållaren kan signera att denne har tagit del av informationen.

Var transparent

Att vara öppen och informera om vad som hänt, är också ett råd som Gittan Gröndahl vill ge.

Gittan GröndahlBirgitta GröndahlP: 2016-05
Gittan Gröndahl, tf. statsveterinär SVA. Foto: Mikael Propst/SVA

− Förr var det vanligare att man lade locket på och mörkade. Men numera är det inte lika stigmatiserande att få kvarka, och man borde inte behöva räkna med att få kritik på sociala medier bara för att man väljer att vara öppen.
− De mest högljudda är ofta de som inte känner till förhållandena, och misstänker att allt inte går rätt till. Det de människorna behöver förstå är att de som har det drabbade stallet är mest intresserade av alla av att inte smittan förs vidare, eftersom de inte vill ha fler sjuka hästar.

Man borde inte behöva räkna med att få kritik på sociala medier bara för att man väljer att vara öppen.

Ett kvarkautbrott kan bli förödande för ridskolans ekonomi. Det finns visserligen avbrottsförsäkringar, men de har olika begränsningar. Gemensamt för Folksam och Agria är att de är begränsade till 40 dagars ersättning, och ett avbrott kan bli betydligt längre än så.
− Vi är uppe i 43 dagar nu, säger Mats Stövling i Malung-Sälens Ridklubb, där man nu börjar se ljuset i tunneln, men där hästarna som varit sjuka ännu inte lämnat negativa provsvar.
− Det är nu våra ekonomiska problem börjar. Provtagningen som ska friskförklara hästarna är dyr, och eftersom rideleverna redan betalat för ridlektioner som de aldrig fick, så får vi inte in några nya lektionsavgifter på länge, fortsätter han.

Begränsad ersättning

Avbrottsförsäkring för ridskolor

Ridsport har varit i kontakt med tre försäkringsbolag angående avbrottsförsäkring vid ridavbrott och fått följande svar:

Folksam
Omfattningen är baserad på omsättningen i verksamheten. Folksam ersätter max 40 dagars avbrott under ett försäkringsår och med avbrott menas att förlusten uppgår till minst 30 procent av försäkrad dagsintäkt. I denna försäkring så ingår också ersättning för veterinärvård med upp till 80 000 kr per försäkringsår, för veterinärvård i anslutning till avbrottet.

Agria
Varje ridskola sätter sin ersättningsnivå utifrån deras dagsintäkt, här finns ingen högre gräns. Ersättning betalas ut i 40 dagar för den som har grundförsäkringen men kan utökas med ytterligare 40 dagar om man väljer en utökad försäkring. I försäkringen ingår även en veterinärvårdsförsäkring för samtliga hästar om de behandlas för en sjukdom som lett till att verksamheten måste stängas.

Dina
Försäkringsbolaget Dina betalar ut ett antal basbelopp beroende på ridskolans storlek. En verksamhet med 20 hästar kan få ut maximalt tre basbelopp, dvs 141 900 kronor.

Expandera

Planering blir lönsamt

Gittan Gröndahl på SVA har en nollvision när det gäller kvarka, men det bygger på att alla anläggningar har en plan för smittskydd och hygien, och hur de verkar för att hindra smittspridning.
− Investeringen att ordna en plats och rutiner för isolering av hästar för att hålla nollvisionen, kan alltid räknas hem mot inkomstförlusten för verksamhetsavbrott och inställda evenemang, säger Gittan Gröndahl.

SVA:s råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar

SVA:s karta över kvarkautbrott

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden