Avelsnyheter
16 april 2018 19:00

Rapport från SWB:s årsmöte

ÅrsmötePå söndagen, i samband med 90-årsfirande och avelskonferens, var även SWBs medlems- och årsmöte på Frimurarhotellet i Linköping. Helen Uddefors, VD, inledde medlemsmötet och presenterade vad som hänt under 2017 och vad som planeras under 2018.

Rapport från SWB:s årsmöte
Under söndagen höll SWB både medlems- och årsmöte. Foto: Jessica Ohlsson

Redan 2016 inleddes en satsning på att stärka SWBs varumärke genom ökad kommunikation och marknadsföring samt en långsiktig investering i modernisering av processer och IT-system. Under 2017 har den satsningen fortsatt och kommer så göra även under 2018 och 2019.
Under förra året minskade medlemsantalet med 420 st, vilket till stor del tros bero på att medlemssystemet inte fungerade som det skulle. Förutom nytt eget medlemssystem, har både BLUP och hemsidan fräschats upp.

180416_swbarsmate_jessicaohlsson_img_2569
SWB:s VD Helen Uddefors Foto: Jessica Ohlsson

På olika sätt har SWB arbetat med att stärka varumärket, t ex genom att ge priser till de bästa SWB-hästarna på mästerskap och större tävlingar. Man har också varit på plats på en rad tävlingar för att marknadsföra SWB-hästen och stamboken.

180416_avelskonferensmedfokuspahalsaochhallbarhet_jessicaohlsson_img_2562
Arrangemang för 2018 Foto: Jessica Ohlsson

Elisabeth Olsson, utbildningsansvarig, berättade om de olika utbildningar som ägt rum under 2017: exteriörbedömning, tränarutbildning, medlemsutbildning, domarträff, ung SWB-träff, seminassistentkurs och avelsseminarium. Dessutom arrangerades en domarresa till Oldenburg i november.

Emma Thorén-Hellsten redovisade 2017 års avelssiffror. Antalet betäckta ston ligger på 4374, vilket är en ökning med 6% jämfört med 2016. På World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) årsrankning kom SWB 7:e i dressyr, 10:e i hoppning, 13:e plats i fälttävlan.

Under 2018 är följande på gång:

  • Fortsatt jobb med avel
  • Varumärket SWB
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Kostnadseffektiva och enkla IT-lösningar
  • Försäljningskanaler: elitfölauktion, samarbete med Hippson Market, SWB Pop Up Sale 2,5-åriga dressyrhästar, onlineauktion
  • Stofamiljsprojektet: ett sätt att lyfta stona genom att publicera om gamla stofamiljen, samla in hästar som tävlat och placerat sig och se om man kan få fram nya familjer

Efter medlemsmötet hölls sedvanligt årsmöte med 14 föreningar på plats. Ordförande Olle Kindberg fick fortsatt förtroende ytterligare ett år. Valberedningen presenterade nyvalet Pär Eriksson, 53 år från Stockholm. Dessutom föreslogs på plats att styrelsen skulle utökas till att omfatta tio personer och att även Charlotte Liljemark skulle väljas in vilket fullmäktige godkände. Omval godkändes för Monika Björkdahl, Aja Blomberg-Andersson och Nina Känsälä. Övriga ledamöter sitter kvar på innevarande år.

Valberedningen föreslog att arvoderingen skulle höjas med 10 procent och därefter öka enligt konsumentprisindex (KPI) årligen. Höjningen godkändes och KPI togs med som en rekommendation.
Medlemsavgifterna ligger på samma nivå som tidigare.

Två motioner hade lämnats in till årsmötet. Den ena var från Ingrid Lewin som önskade en öppen diskussion om hur vårt svenska bruksprov för hingstar ska utvecklas. SWB svarade med en lång kommentar som i stora drag kan förkortas med att bruksprovet ses redan över årligen, men att SWB kan bli bättre på att internationellt marknadsföra svenska hästar bättre. Fullmäktige fick sedan ta ställning till om 1) styrelsen ska lägga mer resurser på området 2) eller om styrelsen har förtroende att kontinuerligt fortsätta sitt arbete. Alternativ 2 röstades fram.
Den andra motionen var skriven av Malin Myrman och handlade om att selektera ston och skapa underlag för hälsosammare avel tidigare med följande förslag till beslut om antagande av motion:
1. SWB undersöker möjligheterna att förhandla fram ett medlemspris för röntgen av 1,5-2årsston vilka grundregistrerats i SWB.
2. SWB undersöker möjligheterna att förhandla fram ett medlemspris för röntgen av 3-årsston vilka grundregistrerats i SWB.
3. SWB undersöker möjligheter och medlemsintresse att anordna stopremieringar vid lämpligt tillfälle, under det år stoet fyller två år

SWB besvarade att de just nu arbetar på ett förslag som berör punkt 1 och 2 som de kommer presentera under året. Föreningen tar även med sig fråga tre och undersöker intresse.

Motioner finns att läsa på SWBs hemsida

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 85 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 132 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

Nu från endast 39:-