Hästägartips
21 oktober 12:30
Ridsportplus

Så kan du desinficera stallet

GårdenVirus, bakterier, svampar och alger är sånt som vi inte vill ha i hästens närhet. Det finns en rad verksamma substanser som går att använda för att desinficera stallet. Ridsport listar dem.

Så kan du desinficera stallet
Börja behandla högt upp och arbeta neråt väggarna mot golvet. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

När du desinficerar stallet innebär det att du minskar antalet smittsamma organismer till en låg nivå, vilket gör att hästarna inte utvecklar en infektion vid kontakt med ytan. Desinfektion kan göras med hjälp av kemiska desinfektionsmedel eller genom fysikaliska metoder som värme.
– Om du använder ångtvätt behövs inga kemikalier, för ångan når ofta 160 grader och då dödas bakterier, sporer och virus, säger Daniel Nykvist, expert på städmaskiner och vd på Swetex.

Produkter som ska användas för desinfektion av ytor, till exempel i djurstallar, är vanligtvis biocider (ämnen som dödar liv). Dessa måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas, med vissa undantag. Det verksamma ämnet ska vara utvärderat.
– Alla i dag auktoriserade desinfektionsmedel som är godkända enligt biocidförordningen är effektiva om de används för vad de är avsedda till, säger Jörgen Magnér, analytisk kemist vid Kemikalieinspektionen.

Delas in efter användningsområde

Jorgen_magner
Jörgen Magnér

Desinfektionsmedlen kan delas in i produkttyper beroende på vad de ska användas till. Vissa ska användas enbart på ytor och inte på häst eller människa, medan andra är avsedda för ytor som förknippas med djurhållning och djurtransport. Ytterligare andra används för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

Det finns flera olika substanser som fungerar för desinficering.
– Väteperoxid är en aktiv substans som används för att avdöda mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och alger, säger Jörgen Magnér.

Han berättar att andra aktiva substanser som är godkända enligt biocidförordningen och som skulle kunna ingå i produkter som används i stall är jod, mjölksyra, hypoklorit (Klorin), 2-propanol, pelargonsyra och natriumbensoat.

Jod används framför allt inom veterinärhygien vid desinficering av utrustning och djurspenar.
– Jod är ett naturligt förekommande grundämne som inte visat sig vara skadligt för hälsa och miljö.

Kan reagera kraftigt i kontakt med organiskt material

Daniel-nyqvist
Daniel Nykvist

Mjölksyra och natriumbensoat är även de naturligt förekommande ämnen som bedömts av biocidförordningen som mindre farliga för hälsa och miljön. Det gör att produkter som innehåller någon av dessa två aktiva beståndsdelar genomgår ett ”förenklat förfarande”, det vill säga att utvärderingen inte är lika rigorös som för andra aktiva substanser.
– Gemensamt för mjölksyra, klorin, pelargonsyra och peroxider är att de är mycket reaktiva. Det innebär att de reagerar kraftigt i kontakt med organiskt material som till exempel mikroorganismer är uppbyggda av. Det är orsaken till att de är så effektiva som desinfektionsmedel, säger Jörgen Magnér.

Att de reagerar kraftigt innebär också att de sedan inte utgör någon större risk för hälsa och miljö, eftersom deras
restprodukter är stabilare och mindre reaktiva än ursprungssubstansen.

2-propanol är en alkohol som torkar ut och förstör proteiner i cellmembran, alltså membran som mikroorganismer är uppbyggda av.
– 2-propanol ingår ofta som aktiv beståndsdel i de handdesinfektionsmedel som vi använt flitigt under coronapandemin. Det avdunstar lätt, därav den kyla vi känner vid tvätt av huden innan vi får en spruta inom vården. Att 2-propanol avdunstar innebär att den sekundära risken för hälsa och miljö anses vara försumbar, berättar Jörgen Magnér.

Fakta

Desinfektion

160216189_abfa4
Bra med högtryckstvätt vid desinficering. Foto: Frank Sorge/Arnd.nl
 • Rengör stallet och låt det torka.
 • Applicera rätt koncentration och mängd lösning (liter per kvadratmeter yta) enligt anvisning från tillverkaren. Följ också tillverkarens rekommendation för verkningstid.
 • Använd gärna ryggspruta eller högtryckstvätt. Var speciellt noga i hörnor, sprickor, fogar och material som kan innehålla smittämne, till exempel trä och betong.
 • Börja behandla högt upp och arbeta neråt väggarna mot golvet.
 • Låt ytorna torka innan stallutrustningen ställs tillbaka.
 • Ta bort förseglingar runt elektriska installationer och desinficera med desinfektionsmedel på en trasa.                           

Källa: SVA

Behöver vi skölja?

 • De aktiva beståndsdelar i desinfektionsmedel som finns godkända på marknaden i dag är antingen mycket lättnedbrytbara eller avdunstar lätt, så något behov av att skölja efter applicering finns inte om inget annat framgår av etiketten.
 • Det är alltid viktigt att noga läsa noga instruktionerna på etiketten när en biocidprodukt används, eftersom det handlar om att hantera kemikalier.

Källa: Kemikalieinspektionen

Exempel på desinfektionsmedel till stall

 • Anosan Desinficerar med hjälp av hypoklorsyra.
 • Biocool spray Det verksamma ämnet är didecyldimetylammoniumklorid.
 • Biofect Verksamt ämne är en kvartär ammoniumförening.
 • Hippofix Pro Bygger på väteperoxid.
 • Life Clean Bygger på klordioxid.
 • Orci Spray Desinficerar med hjälp av väteperoxid.
 • Virkon Bygger framför allt på underklorsyrlighet.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 12/2021.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden