Sverige
5 januari 16:33
Ridsportplus

Så ska SvRF kraftsamla i frågor kring hästvälfärd

IntervjuGöra gemensam sak med Hästnäringens Nationella Stiftelse, bli en aktiv part i länsstyrelsernas tillsyn av hästverksamhet och få till stånd stadgeändringar i Riksidrottsförbundet. Det är några åtgärder som Svenska Ridsportförbundet bedömer kan förbättra hästvälfärden i Sverige. "Vi ska bli ännu aktivare i de här frågorna," säger förbundets generalsekreterare Johan Fyrberg.

Så ska SvRF kraftsamla i frågor kring hästvälfärd
Johan Fyrberg, generalsekreterare för Svenska Ridsportförbundet. Foto: Svenska Ridsportförbundet/Ola Hedin

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Han har redan varit i kontakt med nyckelpersoner i Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, för att söka stöd i hur Svenska Ridsportförbundet och stiftelsen kan intensifiera och samordna sitt arbete med hästväldfärdsfrågor.
– Tankearbetet och processen tillsammans med HNS är redan i gång, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare i Svenska Ridsportförbundet, SvRF.

Här skulle SvRF kunna bli en part och få en roll när det gäller att utveckla tillsynen när det gäller hur hästar tränas.

Johan Fyrberg om att agera tillsammans med länsstyrelserna.

– HNS är en otroligt viktig aktör att fä med i detta arbete, då jag menar att hästvälfärd gäller alla hästar, även utanför ridsporten som till exempel islandshästar och travet. Detta är en fråga för hela hästnäringen, fortsätter han.

Det är den senaste tidens avslöjande om våldsamma träningsmetoder på sporthästar som har satt fart på debatten och tryck på SvRF att agera i de här frågorna. Utmaningen för förbundet är dock att det som har avslöjats inte har skett i verksamheter med direkt koppling till ridklubbar, ridskolor och tävlingar – alltså sådant som ingår i SvRF:s verksamhet – utan hos privata näringsidkare, och då är det svårt för förbundet att agera genom att till exempel dra in en tävlingslicens.

”Är ingen myndighet”

– Vi tar ansvar för det som ligger under vårt paraply med vårt regelverk. Men vi är ingen myndighet som utövar myndighetsutövning i relation till privata näringsidkare, fortsätter Johan Fyrberg och lyfter arbetet med att påverka Riksidrottsförbundets stadgar som en väg att kunna vidga vad SvRF kan göra när oegentligheter upptäcks.
– Det handlar om att få Riksidrottsförbundet att vidga begreppet idrottslig verksamhet till att gälla utanför sådant som är direkt kopplat till våra aktiviteter, säger han.

Om begreppet gällande vad som är idrottslig verksamhet vidgas blir det också enklare för SvRF att vidta åtgärder om till exempel en licensierad ryttare utsätter en anställd för sexuella trakasserier hemma i sitt egna stall.

Licensierade ryttare förbinder sig

Samtidigt är det redan så att när en ryttare löser tävlingslicens förbinder den sig att hålla sig till SvRF:s uppförandekod (se faktaruta), men exakt vad som händer den som bryter mod koden är oklart.

En annan viktig aktör att involvera i arbetet för bättre hästvälfärd är, enligt Johan Fyrberg, LRF Häst, men även på sikt hela LRF.
– Hästnäringen i Sverige omsätter miljarder och är viktig för lantbruket och den gröna näringen. Hästvälfärd är en fråga som i allra högsta grad gäller LRF också, menar Johan Fyrberg som är tydlig med att han inte kommenterar enskilda fall.

Länsstyrelserna och Jordbruksverket

Generalsekreteraren ser också ett glapp i den tillsyn som landets länsstyrelser gör. Den handlar främst om att rätt tillstånd finns för olika hästverksamheter, att byggnader är korrekt utformade och att hästar får den skötsel, miljö och det foder de ska ha för att må bra och att hästarna inte utsätts för rent våld.
– Här skulle SvRF kunna bli en part och få en roll när det gäller att utveckla tillsynen när det gäller hur hästar tränas, säger Johan Fyrberg som också lyfter Jordbruksverket som en tänkbar samarbetspartner i hästvälfärdsfrågor.

Några kontakter är ännu dock inte tagna med Jordbruksverket eller länsstyrelserna.

En annan aktör i hästvälfärdsfrågor är SLU, både som arrangör av utbildningar inom hästnäringen men också när det gäller forskning.
– När det gäller utbildningar så pågår det redan ett arbete för att ännu mer lyfta in hästvälfärdsfrågor där, säger Johan Fyrberg.

Guide för anmälningar

I dag, fredag, har SvRF, också publicerat en guide som handlar om hur enskilda kan agera om de upptäcker oegentligheter i hästhantering. Guiden finns på förbundets webbplats.
– Nu vill vi vara ännu mer aktiva i de här frågorna. Det handlar inte bara om hästarnas välfärd, utan om ridsportens legitimitet i samhället, säger Johan Fyrberg.

Dressyrprofilen Peter Härnstam gick häromdagen ut med ett debattinlägg där han föreslog en rad olika åtgärder för att förbättra hästvälfärden.

Det handlade bland annat om att förlänga karenstiden för tävling efter ledbehandlingar, reglera hur mycket unghästar får tävla och mer utbildning till tävlingsfunktionärer. Han gick till och med så långt att han föreslog en paus i tävlandet medan åtgärderna kommer på plats.
– Ett tävlingsstopp är inte realistiskt, det får väldigt många konsekvenser för klubbar och näringsidkare, säger Johan Fyrberg och påpekar att karenstiderna ständigt ses över.
– När det gäller mer utbildning i hästvälfärdsfrågor för funktionärer så är det redan på gång, säger han.

SWB har agerat

När det gäller unghästtävlingar menar han att frågan om utformning av dessa ständigt diskuteras mellan SvRF och SWB. De båda organisationerna sitter också tillsammans i HSN och kan vidga sitt arbete där. SWB har också tagit initiativ till en rad åtgärder gällande hästvälfärd.

Även dressyrdomarnas roll i hästvälfärdsfrågor har debatterats, och domare har nu slutat att döma i protest mot ett bedömningssystem som inte främjar det som de anser vara god ridning. SvRF har inga direkta planer på att göra något när det gäller bedömningssystemet just nu, men Johan Fyrberg lyfter att det internationellt har getts dressyrdomare både större ansvar och fler befogenheter att agera när något inte är som det ska med tanke på hästarnas bästa.
– SvRF välkomnar hela den här debatten kring hästvälfärd och den är även tydligt adresserad internationellt nu, säger han.

Fakta

Utdrag ur SvRF:s code of conduct

  • Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
  • Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.
  • Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
  • Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.
  • De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning.

Expandera

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden