Sverige
1 september 2021 07:11

Tunga jurister engagerar sig i My Jeppsson Lindkvists fall

Safesport SwedenFallet med den avstängda dressyrdomaren My Jeppsson Lindkvist har lett till ännu större svallvågor utanför ridsportens värld. Safesport Sweden engagerar sig nu i ärendet och kritiken mot Svenska Ridsportförbundet är förödande.

Tunga jurister engagerar sig i My Jeppsson Lindkvists fall
My Jeppsson Lindkvist, här med sin häst Zancado, har känt ett stort stöd från många håll. Foto: Privat

Fallet där dressyrdomaren My Jeppsson Lindkvist stängts av i 18 månader efter att ha gjort Flashbackinlägg där hon pekat ut ridsportprofiler i en Flashbacktråd om sexuella övergrepp, tar nu ytterligare en vändning. Safesport Sweden har uppmärksammat fallet och kritiken mot Svenska Ridsportförbundet är svidande. Safesport Sweden är en fristående organisation som har bildats i syfte att förebygga, motverka och förhindra missförhållanden inom den svenska idrotten. I styrelsen sitter idel tungviktare.

Safesport Sweden skriver inledningsvis på sin Facebooksida:
”Safesport Sweden har engagerats i fallet där en dressyrdomare inom Svenska Ridsportförbundet som påtalat problem kring män som utnyttjar sina positioner och har sexuella relationer med minderåriga flickor i ridsporten blivit avstängd i 18 månader för att indirekt ha pekat ut högt uppsatta personer som klandervärda.”

Rättssäkerheten har satts ur spel

Safesport Sweden uttrycker kritik enligt följande:
”Safesport Swedens styrelse och jurister har tagit del av handlingarna i ärendet och kan konstatera att Svenska Ridsportförbundets ärendehantering inte följer vad som anges i 14 kap RF:s stadgar. Vidare konstateras att ärendet hanterats i vad som kan beskrivas som en intern summarisk process inom Svenska Ridsportförbundet och att hanteringen inte möter ett rättssamhälles grundläggande krav på transparens och rättssäkerhet.”

”Safesport Swedens uppfattning är att ärendet hanterats felaktigt och på ett icke rättssäkert sätt. Dels i fråga om Svenska Ridsportförbundets beslut att hantera ärendet i det juridiska utskottet istället för i förbundets disciplinnämnd i enlighet med vad som anges i 14 kap RF:s stadgar, dels i fråga om rätten att överklaga.”

”Rätten till överklagande är en grundbult i rättssäkerheten. Det finns ingenting i vare sig disciplinnämndens eller juridiska utskottets arbetsbeskrivningar som ger stöd för att kunna begränsa rätten att överklaga.”

Kommer att driva frågan vidare

Safesport Sweden är synnerligen skarpa i sin kritik och skriver avslutningsvis:
”Det är därför tillfredsställande att konstatera att Svenska Ridsportförbundet nu backat i frågan om rätten att överklaga och att man meddelar att den avstängda domaren nu har tre veckor på sig att inkomma med ett överklagande. Det är ett stort steg i rätt riktning men Safesport Sweden anser inte att detta är tillräckligt.”

”I 14 kap RF:s stadgar, 1§ som reglerar hur bestraffningsärenden ska hanteras, anges att bestraffningsreglerna (i 14 kap RF:s stadgar) är bindande för alla specialidrottsförbund. Safesport Swedens slutsats är att ärendet inte är korrekt hanterat och att juridiska utskottets beslut att stänga av domaren är ogiltigt.”

”Safesport Sweden kommer om så krävs att driva frågan vidare och i dialog med Kulturdepartementet som ansvarar för idrottsfrågorna, RF och andra berörda parter verka för att avstängningen av domaren upphävs.”

”Sammanfattningsvis kan Safesport Sweden konstatera att detta bara är ett av flera fall där specialidrottsförbund, distriktsförbund eller idrottsföreningar genom olika former av juridiska åtgärder försökt tysta enskilda medlemmar som framfört kritik eller obekväma ståndpunkter.”

”Denna typ av ageranden står i direkt strid mot den grundlagsstadgade yttrandefriheten och är en del av en tystnadskultur som är skadlig för idrotten som helhet.”

Safesport Sweden riktar även ett stort tack till Ulrika Fåhraeus, Ponnymamman, ”för ett stort engagemang i frågan och för att på ett balanserat ha sätt verkat för att sprida kunskap och information om ärendet”.

Man skriver: ”Allmänhetens reaktioner i ärendet visar på behovet av ökad trygghet och rättssäkerhet inom svensk idrott.”

Läs hela inlägget från Safesport Sweden här.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

mer ur temat Dressyrdomare avstängd för näthat – alla artiklar (16)

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden