22 juli 2014 08:12

#Semindebatt fortsätter

Seminfrågan fortsätter att engagera. Den 24 Juni kom Stuteriveterinärföreningens ordförande Kerstin Darenius med sin inlaga till debatten. Här publicerar vi Nils Muncks, ordförande i Stoägarföreningen, genmäle i sin helhet. Svårt att minnas var det slutade? Du får länkar i artikeln.

#Semindebatt fortsätter
Stoägarföreningens ordförande Nils Munck svarar själv i ett genmäle till Stuteriveterinärföreningens ordförande Kerstin Darenius.

Hela debattserien i seminfrågan hittar du under vår menyflik Avel och underrubriken Semindebatt. Inläggen är publicerade med de nyaste överst, scroll ner så hittar du samtliga. Följ med på Twitter och Facebook med hashtaggen #semindebatt.

Du kan läsa Stuteriveterinärföreningens ordförande Kerstin Darenius inlägg här. 

Stoägarföreningens ordförande Nils Munck har ordet och han väljer att svara på de frågetecken som uppstod i samband med paneldebatten som arrangerades av Hopphästklubben under bruksprovet i mars.

Svar: Kerstin Darenius, semindebatt andra ronden del 1

Efter många om och men har nu Stuteriveterinärerna, genom sin ordförande kommit med ett debattinlägg i den debatt som för två månader sedan ansågs avslutad. Vi välkomnar Vet. Kerstin Darenius inlägg och vill bl. a. bemöta direkta felaktigheter.

I detta inlägg använder jag mig av jag – form, eftersom jag blivit adresserad med namn i Kerstin Darenius inlägg i webbdebatten.

Jag börjar med den hemliga agendan som Kerstin Darenius förfäktar har funnits. Jag konstaterar, att med de bästa intentioner, kan man inte få det till något annat?

Detta är sakförhållandet. Kerstin Darenius skriver: 
”Angående yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om Seminverksamhet med hästdjur, (SJVFS2012:6 Saknr.M4).” 
Detta är ett yttrande som skrevs och skickades till Jordbruksverket sommaren 2013 från de organisationerna som räknas upp. Detta brev svarar Kerstin Darenius på och enligt egen utsago därför att Jordbruksverket ej svarade på alla frågor som ställdes i brevet. Osökt ställer man sig frågan vad svarade JBV på och var finns detta brev? Att det finns i Kerstin Darenius händer vet vi då hon finner det ofullständigt och svarar på egen hand. Svaren, säger hon, skrevs med röd text i originalbrevet och författades 3 dagar innan paneldebatten, d.v.s i mars 2014. En händelse som ser ut som en tanke. Brevet har uppenbarligen sänts till alla medverkande parter utom undertecknad och Staffan Hammarskjöld.

Jag erhöll en kopia av Emma Thorén innan hon avvek från debatten, vilken jag av naturliga skäl då ej hann läsa.

Den första frågan, som öppnar debatten, ställs till mig och är en ren veterinär fråga. Jag svarar mycket konfunderad, att det är inget jag kan uttala mig om. Debatten fortsätter sedan med rent veterinära frågor, vilket också K. Darenius verifierar i sin debattartikel, varför jag väljer att hålla tyst då jag ej är veterinär och ej heller tackat ja till att medverka under dessa villkor. Jag sitter emellertid dumt nog kvar trots att debatten klart avviker från vad jag och Ingvar Fredricsson diskuterat en timma tidigare. Jag kan konstatera att jag borde ha rest mig upp och lämnat lokalen då förutsättningarna så radikalt förändrats.

Efter debattens slut läser jag den tre sidor långa skrivelsen, som Emma Thorén stuckit i min hand och allt blir plötsligen solklart – alla kvällens frågor finns i skrivelsen och svaren är skrivna med röd text, allt undertecknat:
Svenljunga 2014-03-11 Styrelsen för Svensk Stuteriveterinärförening/Kerstin Darenius Ordf. 

Finns det något annat sätt att uppfatta detta än som en dold agenda?  Och ändå anklagas jag, av Kerstin Darenius, för att vara ute på ” nattgammal is ”.

Ingvar Fredricson däremot, har med stor sannolikhet missuppfattat Stoägarföreningens roll och trott att vi varit med och författat skrivelsen till Jordbruksverket, vilket vi ej varit. Kerstin Darenius var väl medveten om vår roll eftersom hon i sin artikel så tydligt räknar upp alla som stod bakom den, och där, helt korrekt, finns inte Stoägarföreningen med.  Stoägarföreningen skrev en egen skrivelse till JBV 2013-10-09, där vi uttryckte vår samstämmighet och gjorde några egna tillägg till avelsföreningarnas skrivelse, men det är en annan fråga.

Det som framstår som förbryllande är Kerstin Darenius förhållande till JBV då hon skriver ” Eftersom JBV inte svarade på alla de frågor som ställdes i yttrandet skrev Styrelsen för Svensk Stuteriveterinärförening till de berörda organisationerna i mars 2014, med den uttryckliga anmärkningen,”Våra svar finns med röd text”.  Jag konstaterar återigen att denna skrivelse är identisk med den ovan nämnda, som Emma Thorén stack i min hand innan paneldebatten tog sin början. En händelse som ser ut som en tanke.  Vad som ter sig än mer förvånande är att Kerstin Darenius tydligen? har fria händer att agera i JBV´s namn.

Vad som ytterligare framstår som högst märkligt och kräver sina svar är:

Står verkligen Stuteriveterinärföreningens samlade styrelse bakom Kerstin Darenius i alla hennes uttalanden? Jag ställer denna fråga mer eller mindre direkt till Dig Anders Gånheim som defacto var närvarande vid paneldebatten.

Ett klarläggande från Jordbruksverket beträffande Kerstin Darenius och Stuteriveterinärföreningens roll och befogenheter att agera i JBV-verkets namn, vore också på sin plats. Klarar inte Generaldirektören av att sköta sitt fögderi? 

Avslutningsvis vill jag få besked på varför den anslagna tonen är så hård. Finns det bakomliggande faktorer som stör dig/Er. Är det kanske något som vi tillsamman skulle kunna bilägga?

Köpingsvik 204 07 17

Nils Munck
Ordförande Stoägarföreningen

 

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 100 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 122 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

59:- i månaden