Sverige
10 januari 2014 13:06

”Skatteverkets attityd mot hästverksamhet har hårdnat”

Skatteverket har gått för långt i att tolka de politiska besluten till hästföretagarens nackdel och det är dags att politikerna tar tag i frågan och kräver en ändring. Det menar Lars-Gösta Nauclér, författare till ett debattinlägg om Skatteverkets attityd mot hästföretagare.

Debattinlägg från Lars-Gösta Nauclér:

Ändra hästbeskattningen!
Att som hästföretagare få verksamheten godkänd som skattemässig näringsverksamhet har ofta en avgörande betydelse för verksamhetens överlevnad de första åren. Skatteverket tittar på om verksamheten är självständig, varaktig och har ett vinstsyfte. Det är vinstsyftet som ofta ifrågasätts.

Som ekonomisk rådgivare till hästföretag upplever jag att Skatteverkets attityd mot hästverksamhet har hårdnat. Hästverksamheten ses inte som näringsverksamhet ur skattemässig synvinkel och ger då inte heller ger rätt till momsavdrag för kostnaderna. Detta leder till stora svårigheter att bygga upp en långsiktig ekonomiskt bärkraftig verksamhet.  Överklagande av Skatteverkets beslut tar också alldeles för lång tid. Den skattemässiga prövningen sker egentligen först i Kammarrätten då den första instansen för överklagande av skattemyndighetens beslut, Förvaltningsrätten, tyvärr ofta fungerar som Skatteverkets förlängda arm. Det tar minst fem år innan en riktig skattemässig prövning och vem kan som nystartad hästföretagare leva i ovisshet så länge? I förlängningen påverkar naturligtvis Skatteverkets inställning nyföretagandet på landsbygden.

Dagens rättsosäkerhet
Som nystartad hästföretagare befinner du dig ofta i en svår situation skattemässigt. Skatteverkets agerande skapar en osäkerhet om vad som gäller. Situationen är rättsosäker på ett sätt som inte är förenligt med en demokrati. Några exempel är belysande:

  • Som hästföretagare kan du ses som näringsidkare ur juridisk mening med de nackdelar det innebär medan du fortfarande inte anses vara näringsidkare ur skattemässig synpunkt!
  • Att bedöma om en hästverksamhet är skattemässig näringsverksamhet sker med hjälp av ett kriterium som heter vinstsyfte. Det blir fråga om ett ren subjektiv bedömning från skatteverkets sida!
  • Då det är fråga om en subjektiv bedömning från Skatteverkets sida kommer den att vara olika på olika ställen i landet.
  • När det gäller landsbygdsstöd kan du som hästföretagare anses vara berättigad utan att du ur skattemässig synpunkt anses vara näringsidkare!
  • Även om du inte anses bedriva momspliktig verksamhet ska du fortfarande betala in momsen på dina vinstpengar för trav- och galopphästar!
  • Vid stallbygge ska den privata delen av byggnaden frånskiljas kostnadsmässigt. Hur kan en stackars ägare till ett inackorderingsstall veta hur många privata hästar han eller hon kommer att ha om tre eller fyra år?
  • I god tro kan en hästföretagare vara i gång med sin verksamhet för att sedan få den omprövad efter fyra år och bedömd som icke skattepliktig näringsverksamhet med mycket stora återbetalningskrav. Detta kan vara ett konkursskäl för en nystartad hästverksamhet!

Förslag till lösning
Tidigare har jag tyckt att det inte är lämpligt att skjuta budbäraren. Skatteverket utför vad politiker bestämt. Jag tycker inte att det är så längre. Skatteverket har gått för långt i att tolka de politiska besluten till hästföretagarens nackdel. Ändå är det politiker som måste sätta ner foten och kräva en förändring av dagens skattepraxis när det gäller hästföretagande. Frågan är vilken väg man ska gå. Mitt förslag följer nedan:

  • Vinstsyfte som skäl för näringsverksamhet tas bort. Bedriver du ekonomisk verksamhet med hästar är det skattemässig näringsverksamhet. Den ekonomiska verksamheten uppstår när du har intäkter och kostnader för din hästverksamhet som inte är av privat natur. Så har EU tänkt när det gäller mervärdeskatten. Så borde vi i Sverige även göra när det gäller näringsverksamhet och inkomstskatten. I samband med detta kan man ta bort möjligheten att kvitta underskott mot inkomst av tjänst de första fem åren. Det finns ändå nästan ingen som vågar utnyttja den möjligheten på grund av skattemyndighetens misstänksamhet och konsekvenser i framtiden vid omprövning.

Självklart innebär detta inte att privat hästägande av hobbykaraktär ska anses vara skattemässig näringsverksamhet. Den hör inte hit. Men förändringen skulle innebära att all subjektiv bedömning från Skatteverkets sida egentligen skulle upphöra. Delar av den påstådda svarta verksamheten inom branschen skulle upphöra. Och du som förhoppningsfull ny hästföretagare skulle redan från starten veta hur verksamheten kommer att bedömas. Och det är väl det minsta du kan begära?

Så den sista frågan är enkel:
Vem eller vilka politiker vågar ta i frågan och kräva en ändring?

Lars-Gösta Nauclér
Författare till Hästföretagaren samt Hästen Skatten och Lagen och ekonomilärare på Ridskolan Strömsholm. Har suttit med i referensgruppen för Hästbeskattning som Ridsportförbundets representant.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden