Sverige
12 januari 2023 06:20
Ridsportplus

SvRF vill trygga idrotten med viktiga RF-motioner

Förslag till RFPreskriptionstiden ska inte förhindra att aktiva bestraffas även om det tar lång tid innan handlingar av sexuell karaktär kommer upp till ytan. Det utgör en del av innehållet i de fem RF-motioner som Svenska Ridsportförbundet har lämnat in inför Riksidrottsmötet.

SvRF vill trygga idrotten med viktiga RF-motioner
Otillräckliga idrottsjuridiska verktyg har gjort det svårt för Svenska Ridsportförbundet att agera i vissa fall – nu vill förbundet ändra på det. Foto: Istockphoto

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Svenska Ridsportförbundet har inför Riksidrottsförbundets stämma i maj 2023 lämnat in fem motioner med fokus på trygghet, hållbarhet och ungdomars inflytande. Bland annat handlar det om tillägg i RF:s stadgar gällande bestraffningsärenden som rör förseelser, avstängning, preskription och straffmätning.

– Vi har länge pratat om behovet av ett förstärkt idrottsligt regelverk i trygghetsfrågor och de motioner vi nu lämnar in är ett viktigt steg på vägen i detta arbete, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster.

Otillräckliga verktyg

Utdrag ur en av motionerna:
”En trygg idrott är fri från kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp. Det förebyggande arbetet är viktigt, men det måste också finnas möjligheter i RF:s stadgar att agera reaktivt. Möjligheter som vi inom Svenska Ridsportförbundet inte upplever finns idag.”

”Vi anser inte att de verktyg som idag står tillbuds inom det idrottsjuridiska systemet för att hantera missförhållanden är tillräckliga.”

Förlängd preskriptionstid

Det skriver förbundet i sin problemformulering och föreslår bland annat följande nya lydelser i RF-stadgan 14 kap:

”Bestraffning kan ådömas den som i anslutning till idrottsverksamhet upprepat utsätter en annan person för sådant agerande som anges i 7 eller 8 eller andra nedvärderande, förödmjukande eller på annat sätt kränkande gärningar, om det upprepade agerandet varit ägnat att skada personens självkänsla.”

”Preskriptionstid för handlingar av sexuell karaktär, som innebär allvarlig kränkning, missbruk av beroendeställning mot minderårig och/eller upprepade förseelser enligt 2§ 8a, börjar räknas från den minderåriges myndighetsdag.”

Det sistnämnda tillägget vill SvRF göra till den nuvarande lydelsen som säger att påföljd inte kan ”åläggas någon om den inte anmälts för bestraffning senast inom tio år från den dag då förseelsen begicks”.

Läs motionen i sin helhet här.

”Betydande svårigheter”

Utdrag ur en annan av motionerna:
”SvRF har under de senaste åren blivit uppmärksammat på situationer där lämpligheten hos aktiva förtroendevalda inom ridsporten har ifrågasatts på grund av ageranden i strid med SvRF:s grundläggande värderingar.”

”När SvRF valt att agera mot oönskade beteenden på grund bristande förtroende, såsom exempelvis händelser med bäring på sexuella trakasserier har betydande svårigheter uppstått.”

”SvRF har särskilt noterat nuvarande reglerings otillräcklighet när en händelse inte direkt faller under bestraffningsreglerna i kap 14 RF:s stadgar. Bestraffningskatalogen i 14 kap är därför inte ett effektivt verktyg för att hantera de problem som SvRF adresserar genom denna motion.”

Licensen ska kunna återkallas eller nekas

Det skriver förbundet i sin problemformulering och föreslår bland annat följande nya lydelser i RF-stadgan 11 kap Specialförbund (SF):

”Tävlingslicens och annan licens kan återkallas eller nekas för viss tid om det framkommer sådana omständigheter att personen uppenbart inte kan anses lämplig att inneha sådan licens med hänsyn till SF:s och/eller RF:s värdegrund.”

Läs motionen i sin helhet här.

Inskickade motioner

  • Tillägg i RF:s stadgar 14 kap bestraffningsärenden om förseelser, avstängning, preskription och straffmätning.
  • Förslag om tillägg i RF:s stadgar 11 kap specialidrottsförbund samt i 15 kap överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende.
  • Tillägg i RF:s stadgar för reglering av djurrelaterade bestraffningsärenden som behandlas i Riksidrottsnämnden.
  • Förslag om hållbar utveckling.
  • Förslag om ungas inkludering i idrottsrörelsens demokratiska process.

– Att som specialidrottsförbund visa vårt engagemang och försöka påverka hela idrottsrörelsen i angelägna ämnen är viktigt, säger Ulf Brömster.

Det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten är Riksidrottsmötet, vilket sker vartannat år. Nästa möte hålls den 26-28 maj 2023.

Samtliga motioner inför RF-stämman hittar du här.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 89 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden