Avelsnyheter, Debatt
22 september 08:52

SWB svarar: ”Ett fenomen som vi hela tiden arbetar aktivt för att förebygga”

DebattI sin senaste ledare ifrågasatte Ridsports redaktionschef om det gått inflation i poängen på SWB:s fölbedömningar. "Om de svenska gångartsfölen är så fulländade att de snart får 100 procent på fölvisningarna - varför står inte de internationella toppryttarna på kö för att köpa SWB-hästar?" frågade hon sig. Nu kommer SWB:s domarutskott med sin syn på saken.

SWB svarar: ”Ett fenomen som vi hela tiden arbetar aktivt för att förebygga”
Nu svarar SWB på den ledare som Ridsports redaktionschef skrev om fölbedömningar. Bilden har inget samband med artikeln. Foto: Sandra Nordin Johansson

SWB svarar på Lena Sellmans ledare i Ridsport nummer 15/2022, gällande inflation i fölpoäng:

”Vi uppskattar att Lena Sellman väljer att skriva om fölbedömning i sin ledare som kom ut i Ridsports senaste nummer. SWB:s fölbedömningar är ett populärt arrangemang och en uppskattad aktivitet bland våra uppfödare. Här får uppfödarna möjlighet till en första bedömning av sina föl och en fingervisning om hur resultatet av deras avel har blivit.

Det kan vara en väldig skillnad på personliga åsikter och på vad som är konkreta fakta. Lena Sellman är säkert inte ensam om sina tankar gällande SWB:s fölbedömningar och unghästtester, och det är bra när folk är intresserade och analyserande. Dock innehåller Lena Sellmans ledare alldeles för många felaktigheter och missuppfattningar för att få stå oemotsagd.

Det stämmer att fölbedömningar inte är avelsvärderingsgrundade. Det stämmer dock inte att sambanden mellan föl och unghästbedömning är speciellt liten. Detta visar agronom Katarina Karlssons examensarbete i ämnet från 2020. Slutsatsen var att det finns tydliga samband mellan föl- och unghästbedömning och att det är betydligt större än vad man tidigare hade trott. Detta gäller samtliga egenskaper, förutom hoppegenskaper, vilket är ganska självklart då man inte bedömer hoppegenskaper på föl.

Lena Sellman skriver vidare att det totalt saknas en samsyn från SWB:s domarkår hur en häst bedömd med en 9 på typ vid unghästtest ser ut. Vi undrar vad Lena Sellman grundar denna åsikt på? En häst kan enbart bedömas vid ETT unghästtest i sitt liv och bedöms alltid av enbart EN domare. Detta gör det omöjligt att veta vad en annan domare skulle ha satt för poäng på samma häst vid detta tillfälle.

Att bedöma hästars typ genom fotografier är ingen säker metod. För att ge ett korrekt typbetyg krävs det att man ser hästen i verklighet från olika vinklar och både i stillhet och i rörelse, då hästens sätt att använda sin kropp i rörelse är av stor betydelse för betyget. Enda sättet att värdera och jobba med domarnas samsyn vid poängsättning är SWB:s domarkurser, där kalibreringsövningar är ett stående inslag. Vid kalibreringsövningarna bedöms en enskild häst av samtliga domare samtidigt. Vid kalibreringsövningarna visar SWB:s domarkår en imponerande stor samstämmighet och det är väldigt sällan några större skillnader i bedömningarna.

Att det ändå på några få bedömningsplatser gått inflation i poängen kan vi inte annat än ge Lena Sellman rätt i. Vi håller dock absolut inte med om att detta är ett fenomen som passerar SWB:s domarutskott obemärkt förbi, det är tvärtom en sak som vi hela tiden arbetar aktivt för att förebygga.

Lena Sellman påstår att vissa domare kan fortsätta att döma år ut och år in utan att delta på SWB:s årliga fortbildningskurser och att dessa domare borde tas ur tjänst. Vi undrar vad Lena Sellman grundar detta på? Närvarolistan på våra kurser ligger inte ute offentligt och följaktligen grundar sig inte denna åsikt på fakta, utan på hörsägen. SWB har tydliga krav på att domarna ska delta på fortbildningskurser och detta är något vi fortlöpande följer upp och utvärderar i domarutskottet. Vi bör inte heller glömma att vi kommer ur två år med covid-restriktioner, vilket påverkat framför allt äldre domares möjlighet att närvara och vara aktiva.

Inom SWB:s organisation arbetar vi hela tiden på att bli bättre. Vi har under det senaste året upprättat en helt ny domarstruktur som presenterades vid årets medlemsmöte. Att ha en kompetent och samstämmig domarkår anser vi vara väldigt viktigt och en av grundpelarna i SWB:s verksamhet!

Slutligen vill jag passa på att tacka Lena Sellman och Ridsport för att de har gett avel betydligt större utrymme i tidningen. Väldigt bra uppdateringar från alla årets unghästtest, ridhästtest och fölbedömningar.”

SWB:s domarutskott genom Gustaf Johansson

Per Jansson, ordförande
Charlotte Liliemark, styrelseledamot
Gustaf Johansson, styrelseledamot
Eva Gudmundsson, nominerad regional representant
Christina Olsson, ordförande AVN

Lena Sellman, Ridsport, svarar

Jag tackar för SWB:s replik på min ledare. Bra att vi verkar vara överens om huvudbudskapet i densamma, att det gått inflation i fölpoängen på vissa ställen.

De felaktigheter SWB:s domarutskott anser att ledaren innehåller härrör dock inte från ”hörsägen” utan från samtal direkt med SWB-representanter, både privat och i intervjusituationer genom åren, samt underlag från SWB:s senaste domarkonferens.

Så sent som i Ridsport nr 13 i år säger Karl-Henrik Heimdahl, erfaren och skicklig SWB-domare, som svar på varför fölbedömningarna inte är avelsvärderingsgrundande: ”Sambanden mellan resultat vid fölbedömningar och vad hästen sedan blir är inte så starka”.

Så det var intressant att få höra om Katarina Karlssons examensarbete, som var okänt för mig. Om hennes resultat stämmer går det ju bra att låta fölbedömningsresultaten bli avelsvärderingsgrundande. Tänk att som uppfödare snabbt få pålitliga besked om hur en ny hingst i avel förärver sig, så värdefullt!

Men vid SWB:s senaste domarkonferens var det dock andra siffror kring korrelation fölbedöming/unghästtest som presenterades. Faktum är att jag har tagit del av statistiken som visar att inte ens hälften (43 procent) av de högst bedömda dressyrfölen under åren 2014-2018 som visades på unghästtest uppnådde 47 poäng eller mer.

SWB har många skickliga domare. Att de på fortbildning visar stor samstämmighet stärker kanske min tes om att det är de som inte deltar som inte är samstämmiga, alternativt att det finns deltagare som inte riktigt tar till sig vidareutbildningen. Den poänginflation vi ser är ju ett tydligt bevis på att det är något som inte funkar och det är därför tillfredsställande att läsa att ni har koll och kommer att vidta åtgärder.

Så slutligen 9 på typ. Det är klart att det inte går att döma bara på foton. Men vissa saker framkommer ganska tydligt på en exteriörbild: korta ben och lågt ansatt hals till exempel, som ingetdera borde kunna ge en 9:a i protokollet, i min värld. Men där har jag gett uttryck för tyckande, vilket är avsikten med en ledare.

Det gläder mig att ni uppskattar bevakningen av SWB:s evenemang på vår sajt. Även i papperstidningen har vi nu betydligt fler avelsrelaterade artiklar än tidigare, missa inte dem!

Lena Sellman, redaktionschef Ridsport

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden