Sverige
1 november 2020 10:41
Ridsportplus

Tvisten som kan påverka hela idrotts-Sverige

JuridikPå vilka grunder kan en tränardiplomering dras in? Kan en indragen diplomering jämställas med ett yrkesförbud? Det är några av principfrågorna som nu ska avgöras i rätten.

Tvisten som kan påverka hela idrotts-Sverige
Tvisten tas upp till förhandling i början av november. Foto: iStockphoto

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

På ett plan är det ett tvistemål där en tränare begär skadestånd av Svenska Ridsportförbundet efter att hans diplomering drogs in.

Men målet handlar också om relationerna mellan ett idrottsförbund och en person som fått en legitimering eller diplomering indragen. En sådan tvist har aldrig tidigare prövats i svensk domstol, enligt uppgifter till Ridsport.

Krister Malmsten, jurist och ordförande i Riksidrottsnämnden, som populärt kallas idrottens högsta domstol, beskriver i en inlaga i målet vad som gör frågan speciell. Han skriver att för ideella föreningar finns ingen lagstiftning på samma sätt som det gör för ekonomiska föreningar och aktiebolag.

Stort mått av självbestämmande inom idrottsrörelsen

I stället har idrottsrörelsen ett stort mått av självbestämmande, men samtidigt ett ansvar, inte minst i fråga om enskilda medlemmars rättssäkerhet, och grundläggande demokratiska rättsprinciper gäller även inom idrotten, enligt Krister Malmsten.

Till det ska läggas idrottens värdegrunder, vilket Svenska Ridsportförbundet har hänvisat till när diplomeringen drogs in.

Den generella regeln inom idrott är att en diplomering kan återkallas. Det kan till och med finnas en skyldighet att återkalla diplomeringen, om personen som har diplomeringen inte längre anses uppfylla kvalifikationskraven, menar Krister Malmsten i sin inlaga, som han skrivit på anmodan av Svenska Ridsportförbundet.

Han betonar dock i inlagan att han inte tar ställning i sakfrågan, det vill säga om det fanns saklig grund för att återkalla diplomeringen i det aktuella fallet.

Stora konsekvenser vid en indragen diplomering

Tränarens ombud hävdar att den indragna diplomeringen i praktiken innebar ett yrkesförbud för tränaren, eftersom Svenska Ridsportförbundet har monopol på svensk ridsport. En indragen diplomering får därmed stora ekonomiska konsekvenser för den som drabbas.

Svenska Ridsportförbundet grundar den återkallade diplomeringen på att tränaren inte kan anses vara ett föredöme vad gäller etik och moral, men detta kallar tränaren och hans ombud för illvillig ryktesspridning.

Tränaren och hans ombud menar att det är felaktigt att frånta diplomeringen när tränaren inte varit föremål för disciplinär bestraffning av vare sig Svenska Ridsportförbundet, Riksidrottsförbundet eller allmän domstol. Tränaren fick heller inte information om var, när, hur och mot vem misskötsamheten skulle ha skett, och kunde därmed inte försvara sig.

Fakta

Tränare har stämt SvRF

  • I början av november blir det huvudförhandling i målet där en tränare stämt Svenska Ridsportförbundet på 2,7 miljoner kronor i skadestånd samt ytterligare 102 200 kronor per månad sedan stämningsansökan lämnades in i oktober 2019.
  • Tränaren kräver också att få tillbaka sin diplomering, som han fråntogs våren 2017, bland annat med motiveringen att han inte längre kunde anses vara ett föredöme för etik och moral.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 18/2020.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

mer ur temat Tränaren och förbundet – allt om fallet (21)

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden