Sverige
16 augusti 2022 17:20
Ridsportplus

”Vi brukar säga att man ska lyssna på de tysta”

Trygg ridsportPraktikperioden ska bygga både kunskap och självförtroende för framtiden. Verkligheten kan i värsta fall bli en helt annan.

”Vi brukar säga att man ska lyssna på de tysta”
Varje år är flera hundra elever ute på praktik i olika hästverksamheter. Att säkerställa tryggheten är en viktig del av skolornas arbete. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Under våren skickade Ridsport ut en enkät med fokus praktikplatser och tryggheten kring dessa. I enkäten framkom att de vanligaste orsakerna till att skolor avslutar samarbeten med praktikplatser är bristande handledning, säkerhetsbrister och sexuella kränkningar.

Trots förebyggande arbete går det aldrig att förhindra kränkningar fullt ut, det menar de skolor Ridsport pratat med. Hos Naturlära i Hälsingland och Realgymnasiet i Göteborg är målet trygga elever som är rustade för verkligheten.

I kölvattnet av de misstänkta sexuella övergrepp som ännu en gång riktade strålkastarljuset mot ridsporten i fjol valde Billdals Ridklubb i Göteborg att göra ett aktivt ställningstagande. Med inspiration från metoo-rörelsen drog klubben i gång en utbildningssatsning kring sexuella trakasserier.

Känns viktigt att ta sig den här tiden

Img_3412
Susanna Granfeldt verksamhetschef, Billdals RK. Foto: Susanne Högdahl

Syftet är att både ungdomar och vuxna – ridskoleelever, privatryttare och tävlingsryttare samt ridlärare, tränare och andra aktiva i klubben – ska veta hur man ska agera vid en ovälkommen handling och våga agera.
– Att ta den här tiden och sätta sig ner och prata om de här frågorna känns väldigt viktigt, säger Susanna Granerfeldt, verksamhetschef på Billdals Ridklubb.

Hos Billdals Ridklubb huserar även samarbetspartnern Realgymnasiet i Göteborg med sitt naturbruksprogram med inriktning häst. Med kravet på sig att skapa anställningsbara ungdomar som matchar branschens behov är elevernas trygghet i mötet med arbetslivet en hjärtefråga.
– Det här är oerhört viktigt för oss och något som vi jobbar med hela tiden, berättar biträdande rektor Anna Linders.

Bra relation med eleverna

Img_3407
Karin Sellergren, programansvarig Realgymnasiet. Foto: Susanne Högdahl

Bland annat får varje elev en heltidsmentor som inte är en undervisande lärare, utan vars enda fokus är att följa eleven från första dagen i årskurs ett till studenten.
– Det gör att vi får en väldigt bra relation med våra elever, och förhoppningsvis får vi höra om det är någonting fel, säger Anna Linders, som själv varit mentor.
– Eleverna tycker det är väldigt bra, för det finns alltid någon att gå till. Mentorn är där för att coacha, hjälpa och stötta, fortsätter Karin Sellergren, hästlärare och programansvarig på Realgymnasiet.

Vid sidan av mentorsupplägget jobbar Realgymnasiet aktivt med eleverna när det gäller ridsportens värdegrund och ledstjärnor. Under höstterminen har man även en särskild ”likabehandlingsvecka”, där frågor kring kränkningar och trakasserier luftas specifikt. Både sådant som händer i verkligheten och på nätet.

Stor vikt läggs vid lämpligheten

2img_3407
Anna Linders, biträdande rektor, Realgymnasiet. Foto: Susanne Högdahl

Med det i ryggen går eleverna sedan ut på praktik i upp till totalt 22 veckor under tre år. Praktiken sträcker sig från en dag i veckan till som längst tre veckor i taget. Riskbedömningen, som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter främst handlar om säkerhetsaspekter vid hästhantering, görs av Realgymnasiets lärare. Stor vikt läggs även vid handledarens lämplighet och kvaliteten på det så kallade arbetsplatsförlagda lärandet, APL.

Praktikplatsen riskbedöms sedan formellt en gång om året, men uppföljningen är betydligt tätare än så genom vardagliga kontakter och de trepartssamtal som genomförs mellan skola, elev och handledare.

Mellan praktikvarven fortsätter dessutom värdegrunds- och likabehandlingsarbetet på skolan för att rusta eleverna ytterligare. I årskurs två går eleverna kursen ”aktivitetsledarskap”.
– Där pratar vi mycket om vem man har som förebild och vad som händer om ens förebild gör något dumt. Ofta handlar det om att den förebilden gör något dumt mot djur, och då kanske det är lättare att säga ifrån för att det inte gäller en själv, berättar Karin Sellergren.

Med kursen vill man få eleverna att förstå att de själva också är ledare och förebilder genom sitt eget agerande – och vikten av att visa civilkurage både i förhållande till andra och sig själva.

Känner igen arbetet

Sigrid-bergakra-16-200113-rt
Sigrid Bergåkra, Naturlära ridgymnasium. Foto: Roland Thunholm

Mycket av Realgymnasiets arbete känns igen hos Naturlära i Hälsingland, som drivs av familjen Bergåkra med Sigrid Bergåkra i spetsen. Till att börja med förbereds eleverna för arbetslivet genom de praktikliknande förhållanden som råder på Bergåkra gård, där de dagligen följer verksamheten med avel och träning av hästar samt säsongsskiftningarna i lantbruket.

Klivet ut på de ”riktiga” praktikplatserna, som Sigrid Bergåkra kallar Naturläras ”smultronställen”, blir därmed inte så stort.
– Vi har ett unikt koncept där våra praktikvärdar oftast är kontakter vi har fått genom tävling och i branschen, och bygger på goda relationer tillbaka i tiden. De flesta som tar emot våra elever känner jag personligen, säger Sigrid Bergåkra.

Värdegrundsarbetet utgår från skolans mantra ”Hej, tack och förlåt” och principerna för likabehandling. Naturlära använder sig även flitigt av plattformen ”Schysst stall”, som verkar mot sexuella trakasserier inom hästnäringen. Personalen har gått utbildningen online och materialet utgör grund för en ständigt pågående diskussion i ämnet. Syftet är att skapa trygga elever som vet vad som är okej och inte, och som vågar agera.
– Trygghet gör att man vågar säga vad man tycker, säger Sigrid Bergåkra.

”Man ska lyssna på de tysta”

Det finns också en extra säkerhetslina i det förebyggande arbetet.
– Vi brukar säga att man ska lyssna på de tysta, fortsätter Sigrid Bergåkra.
– Det handlar om att känna in andra saker som hur de verkar trivas, hur de äter, hur de sover, hur de orkar med arbetsdagen och vad de lägger ut på sociala medier. Det är en dagsform som hela tiden behöver kännas av.

Med egna erfarenheter av kränkningar och dålig stallkultur är Sigrid Bergåkra förvissad om vad som gör stor skillnad i längden:
– Vi kan aldrig skydda ungdomarna från världens ondska, men vi kan rusta dem och finnas där när det behövs. Fler vuxna behöver också ta ett vuxenansvar, och fler måste sluta titta bort.

Fakta

Skolorna

Realgymnasiet i Göteborg

Realgymnasiet är en kedja gymnasieskolor med bland annat naturbruksprogrammet inriktning häst (ridning) som val. I nuläget finns det 20 skolor över hela landet. I Göteborg hade Realgymnasiet 59 hästelever läsåret 21/22.

Realgymnasiet i Göteborg har samarbetat med Billdals Ridklubb sedan 2008.

Naturlära

Naturlära Ridgymnasium är en naturbruksskola med små klasser, där basen utgörs av Bergåkra gård i Hälsingland. Programinriktningen är hästhållning och skolan beräknas ha cirka 55 elever till hösten.

Fakta

Så svarade skolorna på Ridsports enkät

Praktiktiden under utbildningen är betydelsefull. Men hur kollas egentligen praktikvärdar innan elever skickas ut och hur följs arbetsmiljön upp?

1
Har ni lätt att hitta praktikplats till era elever?
2
Hur hittar ni praktikplatser?
3
Vilka är era kriterier för praktikvärdarna?
24
Hur ser ni till att eleven inte far illa under praktiken?
5
Har ni någon gång avslutat ett samarbete med en praktikplats?
6
Om ja på fråga 5, varför?

Fotnot:  På fråga 2, 3 och 4 kunde de som svarade på enkäten fylla i fler alternativ.

Enkäten

Ridsport bad ett 50-tal skolor att svara på frågor om rutiner vid placering av praktikanter. Vi frågade bland annat om hur urvalet av praktikplatser görs, hur kontakten med eleverna ser ut under praktiken och om man någon gång avslutat samarbete med en praktikplats. Av de skolor som svarade på den frågan svarade en klar majoritet ja. De vanligaste skälen är dålig handledning, säkerhetsbrister och sexuella trakasserier.

Citat ur enkäten

  • Vi har en så kallad svart lista på arbetsplatser där vi ryktesvägen hört att personal kladdar och dit skickar vi inga elever.
  • Tyvärr är det vanligt att elever kommer tillbaka och berättar om 10-12 timmars arbetsdagar.
  • Det kan vara svårt att säkerställa kvalitet på praktikplatsen.
  • Vi ställer ofta mycket högre krav på arbetsmiljön för våra elever än verksamheten på sina anställda, vilket kan leda till krockar.
  • Under mina 25 år som lärare har alla alternativ skett. Vanligast är att vi avslutar på grund av dålig handledning och för långa dagar. Våld och sexuella trakasserier har också förekommit vid tre tillfällen.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 12/2022.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 84 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden