Hästliv
1 juni 2019 17:40
Ridsportplus

”Viktigt att hästarna inte pekas ut som miljöbovar”

Viktigt vattenHästägare ska bli mer medvetna om sambandet mellan regnvatten, hagar och vattendrag och i exempelvis Enköpings kommun kan de nu får hjälp av en rådgivare. Det går även att få hjälp med åtgärder för att inte hästgödseln ska bidra till övergödning i havet.
– Det finns pengar att söka för till exempel tvåstegsdiken och fosfordammar, så det behöver inte kosta en massa pengar att förhindra att forsforn når vattendragen, säger vattenrådgivaren Cassandra Telldahl Bjelkelöv.

”Viktigt att hästarna inte pekas ut som miljöbovar”
Cassandra Telldahl Bjelkelöv ska hjälpa lantbruksfastigheter att minska näringsläckage av fosfor. Foto: Roland Thunholm

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Enköpings kommun har nyligen anställt Cassandra Telldahl Bjelkelöv som vattenrådgivare i ett tvåårigt projekt. Tanken är att hon ska hjälpa alla med lantbruksfastigheter att minska näringsläckage av fosfor i avrinningsområdena från Enköpingsån och Örsundaån, ett område på totalt 90 000 hektar. Eftersom Enköping är en hästtät kommun med cirka 5 000 hästar, hoppas Cassandra Telldahl Bjelkelöv att nå ut även till hästföretagarna med information kring detta.

Liknande projekt finns i 19 andra kommuner, med Havs- och vattenmyndigheten som finansiär.

Vad är grundproblemet?
– Att alltför mycket fosfor från gödsel och foder följer med vattendragen ut i haven, där det bidrar till övergödning.

Finns det något speciellt som berör just hästföretag?
– Ja, det som är typiskt för hästar är att de är ute året runt i sina hagar, på ett sätt som nötkreatur sällan är. Dessutom är hästhagarna ofta små, vilket bidrar till att ytan lätt trampas sönder med näringsläckage som följd.
– En tävlingshäst släpper ut nio kilo fosfor per år. Mycket av detta hamnar i vattnet.

Vilka åtgärder krävs?
– Först och främst bör hästföretagen se över sitt läge. Hur nära ett större vatten ligger gården? Hur sluttar marken? Titta på vart regnvattnet rinner, vilka områden som alltid är blöta. Det är där en dränering kan behövas. Det handlar ofta om lokala läckage, till exempel i samband med snösmältning eller översvämning efter mycket regn. 90 procent av det totala fosforläckaget sker från tio procent av åkern under en procent av året.

Alla gårdar är unika och kräver olika åtgärder.

– Vissa hagar kan behöva ett tvåstegsdike med en hög gräsvall som fångar upp fosforn innan den når vattendraget, allt beror på läget. Alla gårdar är unika och kräver olika åtgärder.

– Tyvärr har hästhagar ofta en begränsad yta, men om det går att ordna är det bra med rotation, så att inte hagarna blir så upptrampade, eller också kanske det går att offra ett hörn av hagen där hästarna ofta står och hänger och trampar upp lera. Bara genom att stängsla bort den kan man ha tagit ett viktigt steg.

– Att mocka hagarna, framför allt på våren, är en annan bra åtgärd. Det finns flera varianter av enkla gödseldammsugare att hyra.
– Sedan är foderrutinerna viktiga, så att inte hästarna överutfodras. Dessutom bör man inte lägga grovfodret direkt på marken.

Ridsport
”En tävlingshäst släpper ut nio kilo fosfor per år. Mycket av detta hamnar i vattnet”, säger Cassandra Telldahl Bjelkelöv, som jobbar med ett tvåårigt vattenprojekt i hästtäta Enköping. Foto: Roland Thunholm

Hur kan du hjälpa till?
– Det saknas en dialog med hästföretagen i dag. Jag håller på att arrangera temakvällar för hästägare med konkret rådgivning och presentation av referensgårdar där man kan se lösningarna i praktiken.

– Mitt arbete är kostnadsfritt och jag kan först och främst informera om vilka åtgärder som kan behövas, men också hjälpa till med bidrags- och tillståndsansökan samt projektering.
– Det finns pengar att söka för till exempel tvåstegsdiken och fosfordammar, så det behöver inte kosta en massa pengar att förhindra att forsforn når vattendragen.

– Med tanke på att det finns så många hästar i kommunen är det viktigt att få med hästföretagen, så att hästarna inte bara pekas ut som miljöbovar. På många håll i landet bildas Vattenråd med diskussioner om forskning och åtgärder, här bör hästfolk också vara med.
– Det är viktigt att hästnäringen tas på allvar och att stämpeln ”hobby” försvinner kring hästarna.

Fakta

Enkla åtgärder som ger effekt för vattendragen

  • Mocka hagen varje vecka. En elskottkärra underlättar vid handmockning, annars finns gödseldamm-sugare som kopplas till fyrhjuling eller åk-gräsklippare.
  • Rensa från foderspill.
  • Lägg inte grovfoder direkt på marken och städa undan allt som hamnar utanför foderbordet.
  • Rotera mellan hagarna, så blir de inte så upptrampade.
  • Flytta grindöppning och foderplats då och då av samma skäl.
  • Undvik att ställa vattenkaret i ett blött område.
  • En gräsbevuxen skyddszon kan behöva anläggas mellan hage och vattendrag.

Visste du att…
…övergödning och föroreningar av vattendrag är ett globalt problem?

Det drabbar både små och stora sjöar, liksom havet. I dag är flera havsområden, som Svarta havet, Sydkinesiska sjön och Mexikanska golfen, övergödda. Östersjön har inte bara svåra övergödningsproblem med algblomningar, utan har också världens största områden av syrebrist och döda bottnar.

Källa: WWF

Artikeln publicerade första gången i Ridsport nr 8/2019.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden