Veterinärt
29 mars 20:19
Ridsportplus

”Hästar och hundar har visat sig kunna få placeboeffekter”

PlaceboMänniskor kan inbilla sig att verkningslösa piller fungerar. Nu visar forskning att djur också kan det, om ägaren tror tillräckligt mycket på effekten. Vi talar om placeboeffekt hos djur med Karin Jensen, forskare på Karolinska Institutet

”Hästar och hundar har visat sig kunna få placeboeffekter”
Icke-verbal information som förmedlas till djur kan leda till viss förbättring vid till exempel smärta. Foto: iStockphoto

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Placebo är beteckningen för en positiv behandlingseffekt av något som borde vara verkningslöst, till exempel ett sockerpiller i stället för ett utprövat läkemedel. Orsaken tros vara inlärning eller förväntan på effekt, patientens egen övertygelse om att pillret fungerar. Intressant nog har det visat sig att placeboeffekt kan uppnås även på djur.

Ett exempel är den engelska studie på 32 hästar med headshaking, där forskarna ville undersöka eventuell effekt av ett fodertillskott. Hästarna fick fodertillskottet i fyra veckor och sedan sockerpiller lika länge, med två veckors uppehåll emellan.

Fakta

Placebo

  • Placebo är latin och betyder ”jag kommer att göra gott”.
  • Om patienten tror att en medicin eller behandling ska göra nytta, kan det bidra till en placeboeffekt. För djur är det ägarens förväntning som ger effekt. Detta kallas placebo by proxy, genom ombud.
  • Motsatsen nocebo betyder ”jag kommer att skada”.
  • Nocebo används för att beskriva negativa förväntanseffekter som biverkningar.
  • Placebo visar hur allt som omger en behandling kan ha effekt på utfallet – information, bemötande och tidigare erfarenheter.

Ägarna ville fortsätta

Sv-karin-jensen-portratt-89eac80c6e15b8b9fa147da5e8711b90
Karin Jensen leder en forskargrupp som är fokuserad på smärta och placebo vid Karolinska Institutet i samarbete med Harvard Medical School (USA) och University of Oxford (UK).

Trots att varken fodertillskottet eller sockerpillren gav någon objektivt mätbar skillnad på symtomen när veterinärer bedömde videofilmer av hästarna, ansåg hästägarna att hästarna hade förbättrats märkbart. Flera av dem tänkte fortsätta ge fodertillskottet efter studien. Smärt- och placeboforskaren Karin Jensen vid Karolinska institutet, Stockholm, förklarar hur placebo fungerar.

Kan du berätta mer om varför djur kan uppleva placebo?
– Både hästar och hundar har visat sig kunna få placeboeffekter, trots att djur inte har förmågan till några egna förväntningar på en behandling. Man brukar då prata om placebo by proxy, en slags ställföreträdande placebo. Alla som finns runt omkring har förväntningar på behandlingen som signaleras till djuret. Detta kan frigöra ämnen i djurets nervsystem som påverkar symtomen i positiv riktning. Till exempel kan endorfiner leda till minskad smärta. Det finns alltså icke-verbal information som förmedlas till djuren och som kan leda till viss förbättring.

Är det djurägarens egen övertygelse om effekten, eller önskan om den, som är utlösande?
– Vår upplevelse av omvärlden, alltså vad vi ser, hör, smakar och känner, påverkas i hög grad av våra förväntningar. Man kan likna det vid självuppfyllande profetior. Det finns två sidor av detta – å ena sidan kan våra egna förväntningar påverka andra, till exempel våra husdjur, så att en verklig förändring sker. Å andra sidan kan våra förväntningar ibland göra att vi uppfattar en förbättring trots att den inte går att visa med några objektiva mätmetoder. Det är viktigt att kunna hålla båda dessa tankar i huvudet samtidigt.

Innebär detta att sättet som veterinären beskriver effekten av en behandling eller medicinering på kan få effekt på utfallet?
– Till viss del kan information om en behandling bidra till placeboeffekter, genom att skapa positiva förväntningar. Det är det vanligaste sättet att tänka på placeboeffekten.
– Men vi får inte glömma att inlärning sker på fler sätt och i slutändan kan det vara annat än själva informationen som skapat förväntningarna, såsom tidigare erfarenheter och sådant vi läser mellan raderna när vi får behandling.

Fakta

Mätbara effekter av förväntan

Istock-577661552
Gränsen för att påverka kroppen genom placeboeffekten går vid att symtomet måste stå under hjärnans kontroll, såsom smärta. Foto: iStockphoto

Det pågår intensiv forskning kring hur hjärnan bearbetar smärtsignaler och hur placeboeffekten uppstår. Detta går att mäta genom avbildningar av hjärnan med hjälp av PET-kamera och MRI.

Forskare har i olika studier kunnat se vad som sker i hjärnan vid smärta respektive förväntan.
Vid Karolinska institutet gjordes en studie 2002 med PET- kamera, där försökspersonerna antingen fick injektioner med äkta smärtstillande medicin eller koksaltlösning. Oavsett vilket, ökade aktiviteten i hjärnans centrum för smärtlindring, jämfört med när de inte fick någon spruta alls.

I en annan studie, gjord vid universitetet i Hamburg 2013, användes MRI, magnetkameraundersökning, för att kartlägga vilken effekt våra förväntningar på en värkmedicin har. Det visade sig då att kroppens egna smärthämmande ämnen, endorfiner, kan sättas i gång av de positiva förväntningarna.

Olika stor effekt

Placeboeffekten är olika stor för olika typer av symtom. Gränsen för att påverka kroppen genom placeboeffekten går vid att symtomet måste stå under hjärnans kontroll, såsom smärta, ångest och vissa allergier. Benbrott kan sannolikt inte påverkas av placebo.

Läs mer om pågående projekt på www.kipain.com.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 4/2022.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden