Sverige
18 mars 2021 11:30
Ridsportplus

Inget gensvar från regeringen om hästföretagares villkor

SpelreglerHästföretagare hamnar i kläm med dagens lagstiftning och då framför allt skattelagstiftningen. Det menar Centerpartiets riksdagsledamot Per Åsling, som lyfte problemet i en skriftlig fråga till finansminister Margareta Andersson. "Jag hade väntat mig ett annat svar än det jag fick", säger Per Åsling.

Inget gensvar från regeringen om hästföretagares villkor
Riksdagsledamoten Per Åsling tillsammans med grannens hästar. Foto: Nils-Bertil Nilsson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Centerpartiet hör till de partier som drivit på kring hästföretagarnas villkor. Partiet har bland annat ifrågasatt behovet av förprövning vid stallbyggen, ett krav som gäller även vid ombyggnader som gör stallmiljön bättre.

Nu är det hög tid för en bred översyn av ett antal regelverk som berör hästnäringen, menar Per Åsling, riksdagsledamot från Jämtland och förste vice ordförande i riksdagens skatteutskott.

Därför ställde han nyligen en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson.
─ Hästnäringen har en positiv och glädjande utveckling. En omsättning på 300 miljarder och 17 000 heltidsanställningar inom hästnäringen talar sitt tydliga språk, säger Per Åsling, som själv är ryttare och vars familj har haft hästar.
─ Inte minst det senaste året har visat hur viktig hästnäringen är för att ge människor en meningsfull tillvaro.

─ Men lagstiftningen har inte hängt med och hästnäringen har hamnat i lagstiftningens strykklass. Lagstiftningen är inte anpassad till modern hästnäring, och därför behövs en ordentlig översyn av alla regelverk.

Per Åsling Och Magdalena Andersson Foto Riksdagen Samt Kristian Pohl Regeringskansliet
Per Åsling och Magdalena Andersson. Foto: Riksdagen samt Kristian Pohl Regeringskansliet

Riskerar vite för större boxar

Han tar förprövningen av stallar som ett exempel. 2019 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att förprövning borde slopas, men regeringen har ännu inte valt att gå vidare med frågan.
Därmed gäller fortfarande att stallägare får vite om de bygger om till stötte boxar eller bygger karantänboxar utan att först söka förprövning hos länsstyrelsen.
─ Det borde gå att förenkla processen vid mindre om- och nybyggnationer, liksom minska byråkratin överlag vid större ombyggnader.

Ett annat exempel han tar upp är att olika kammarrätter gör olika gränsdragningar mellan hästnäring och hobbyverksamhet, när hästföretagare överklagar Skatteverkets beslut.
─ Om domstolar gör olika tolkningar av lagen, är det i sig ett skäl till en översyn.

I frågan till finansministern skrev Per Åsling bland annat:

”Det finns en problematik i att hästnäringen i dag inte har samma acceptans som andra gröna näringar. Hästen likställs inte med andra djur inom lantbruket, vilket visar sig i regler och myndighetstolkningar där hästen särbehandlas. Inte minst synen på hästar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver ändras för att hästföretagande ska värderas på samma sätt som annan djurhållning inom lantbruket.

Det har under en lång tid funnits behov av en bred översyn av skattelagstiftningen som berör hästnäringen i allmänhet.

Med ett ökat antal hästar, fler individer engagerade inom sektorn och med olika syften att äga eller i olika former rida eller köra hästar, berörs allt fler av skattelagstiftningen och dess konsekvenser kring hästverksamhet. Gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet är en av de mest frekventa hästfrågorna. Det har under en lång tid funnits behov av en bred översyn av skattelagstiftningen som berör hästnäringen i allmänhet. Ett exempel i närtid är otydlighet i lagstiftningen kring vad som ska anses vara privat verksamhet och näringsverksamhet.”

Efterlyste tydliga spelregler

Frågan han ville ha svar på var om finansministern avsåg att vidta några åtgärder för att skapa tydliga och långsiktiga spelregler för hästnäringen.

I svaret som nyligen kom svarar Magdalena Andersson bland annat att:

”Om verksamheten bedöms som näringsverksamhet ska skattereglerna för detta inkomstslag användas och om verksamheten bedöms som hobby kommer den att beskattas i inkomstslaget tjänst.”

Hon ger därefter ytterligare generella svar om gränsdragningar mellan näringsverksamhet och hobby, och avslutar med att det är Skatteverket och domstolarna som avgör hur denna bedömning ska göras.

Inga utfästelser från ministern

I svaret finns inga utfästelser om att göra en översyn av lagstiftningen, och heller inget som tyder på att finansministern håller med om att hästnäringen behöver tydliga och långsiktiga regler.

─ Jag hade väntat mig ett annat svar än bara en hänvisning till Skatteverket och domstolar, säger Per Åsling om svaret.

─ För att underlätta för Skatteverket och andra myndigheter är det viktigt att det finns en lagstiftning och ett regelverk som är förutsägbart, tydligt och långsiktigt, och så är det inte i nuläget.

Det ska inte vara mindre fördelaktigt att vara hästföretagare i Sverige än i andra EU-länder

─ Det är också viktigt att spelreglerna är desamma för hästföretagare i Sverige som i andra EU-länder. Det ska inte vara mindre fördelaktigt att vara hästföretagare i Sverige, säger Per Åsling som lovar att han och Centerpartiet kommer att fortsätta press på regeringen i frågan.

Här kan du läsa Per Åslings fråga och finansministerns svar.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden