Hästägartips
3 juni 15:50
Ridsportplus

Lär dig allt om högens hjältar

Hästen på beteTräckhögen är ett ekosystem i miniatyr med en rad insekter, svampar och maskar som står för nedbrytningen.

Lär dig allt om högens hjältar
Cirka 400 insektsarter sköter nedbrytningen av hästens avföring, och träckhögen är ett ekosystem i miniatyr. Foto: iStockphoto

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Hästens spillning behöver brytas ner för att växterna ska kunna tillgodogöra sig näringsämnena i den. Nedbrytningen sköts av de cirka 410 insektsarter som lever i eller av spillning. Efter att de lagt sina ägg i träckhögen utvecklas larver och deras avföring innehåller växternas näringsämnen i en mer tillgänglig form. Den äts i sin tur av diverse andra insekter och maskar.

Bladhorningarna, där dyngbaggarna ingår, är de mest välkända nedbrytarna av spillning. De har en knubbig kropp med framben som används som grävskopor. Alla arterna har olika ekologi och trivs i olika slags temperatur, marktyper och möjlighet till skugga. Vissa arter utvecklas och kläcks redan samma år, medan andra övervintrar som larver eller puppor och kläcks sommaren därpå.

Fakta

Dyngbaggarna

Streckdyngbagge (Esymus merdarius)

lever endast av hästgödsel. Så länge hästar var vanliga i lantbruket, fanns den i nästan hela landet, men sedan försvann den från många områden. Tack vare ökat antal ridhästar har den återhämtat sig, men har fortfarande en splittrad förekomst. Tidigare rödlistad, men räknas nu som ”Livskraftig”.

Hitta baggen!

Artdatabanken och länsstyrelserna har gett ut en broschyr kallad ”Att sitta mitt i skiten – och gilla läget!”. Där finns noggranna bilder av hur de olika arterna av dyngbaggar ser ut, beroende på var i landet de förekommer. Hämtas hem här: www.yumpu.com.

Värdefull resurs

Även om få arter av dyngbaggar är helt beroende av hästspillning, kan träckhögen bli en värdefull resurs för många av dem, särskilt där det inte finns andra betesdjur i närheten.

Vanlig gäst

Tre arter av dyngbaggar: brämdyngbagge, vårdyngbagge och fransdyngbagge trivs i själva gödselstacken, helst om det finns halm inblandad i den. De kan förekomma i enorma mängder under vår och höst.

Starkt hotad

En mycket sällsynt art som ofta hittas i hästspillning är ribbdyngbaggen (Euheptaulacus sus). Den finns bara i några få områden i Skåne, Blekinge, på Öland och Gotland. Den är rödlistad som ”Starkt hotad”.

Dyngbagge-istock-1074923508
Dyngbagge

Hjälp insekterna

Lämna kvar några träckhögar vid mockning av hagen. Högarna blir livsrum för de insektsarter som lever i och av spillning.

Avmaskningsmedel, framför allt ivermektin, kan påverka insektslarverna negativt. Avmaska hästarna senast två veckor före betessläpp och ta hand om träckhögarna de första dagarna efter avmaskning, så de inte ligger kvar i vinterhagen.

Maj och september är en särskilt känsliga period för vissa dyngbaggsarter. Då utvecklas deras larver och de behöver träckhögar att kunna mata larverna med.

Dyngbaggarna gräver gångar i spillningen där de matar sina larver med gödsel. Det ger en snabb nedbrytning av spillningen, vilket är positivt.

60 arter av dyngbaggar har vi i Sverige. De tillhör familjen spillningslevande bladhorningar.

Istock-176737179
För att kontrollera hur många insekter som lever i spillningen, kan du ta en halv träckhög och lägga i en hink med vatten. Efter några minuter flyter insekterna upp till ytan. Foto: iStockphoto
Tordyvel-istock-526819328
3 centimeter lång kan tordyveln bli. Den är störst bland dyngbaggarna, medan de minsta bara är några millimeter. Foto: iStockphoto
Istock-1167136167
Småkrypen i spillningen utgör även föda till bland annat starar, sädesärlor och fladdermöss. Foto: iStockphoto
Dyngfluga-istock-1027273240
Dyngflugan lever av och vid gödsel och lägger sina ägg inuti djurspillning. Larverna lever och äter inuti träckhögen. Det finns 96 arter av denna flugfamilj. Flera av dem är pollinerare, då de äter nektar för att få energi. Dyngflugehanar kan ses sitta ovanpå spillningshögar, när de vaktar honan medan hon lägger ägg. Foto: iStockphoto
Dyngbaggar-istock-867117764
Dyngbaggarna gör sitt. Foto: iStockphoto
Daggmask-istock-1297840141
Maskarna tar över och fullbordar nedbrytningen. Foto: iStockphto

I ordning

När dyngbaggarna gjort sitt tar bland andra maskar, svampar, gråsuggor och tusenfotingar över för att fullborda nedbrytningen av gödseln.

Skithog
Överblick över högens hjältar. Foto: iStockphoto

Fakta

Lämna lite skit

Skithog-istock-491958531
Lämna gärna lite skit i hagen. Foto: iStockphoto

Bäst är att lämna några spillningshögar kvar i hagen under hela säsongen, då passar det alltid för någon dyngbaggeart. Avstånd på några hundra meter går bra, eftersom dyngbaggar flyger bra.

Skiljer sig åt

Hästspillning skiljer sig från kospillning så till vida att ”bollarna” ger en knöligare struktur med större avdunstningsyta än den mer platta komockan. Larverna klarar att äta den torr, medan de vuxna behöver färsk spillning.                                

Många arter

I en undersökning av artförekomsten av spillningslevande bladhorningar i hästgödsel, ingick 17 hästgårdar med mellan fem och 40 hästar. Totalt fann man 19 olika arter av dyngbaggar och två arter av tordyvlar.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 7/2021.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden