Sverige
13 september 2019 13:53

Resistensgen hittad hos hästar – risk för spridning

ForskningsprojektGener som kan göra bakterier resistenta mot antibiotikan kolistin har för första gången påvisats i tarmbakterier från svenska hästar. Analysen av de undersökta bakteriernas arvsmassa tyder på en spridning av multiresistens inom delar av hästpopulationen.

Resistensgen hittad hos hästar – risk för spridning
Det är en ny studie som visar att genen finns hos en del svenska hästar. Arkivbild: Likoper/Istock

Det är genen mcr-9 som för första gången påvisats i tarmbakterier från svenska hästar. Dessa gener kan göra bakterier resistenta mot antibiotikan kolistin. Det här berättar Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, på sin webbplats.

Fynden har gjorts av medarbetare vid SVA och har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Global Antimicrobial Resistance.

Den aktuella genen beskrevs inom vetenskapen första gången i maj 2019. Nu har den även hittats hos djur i Sverige och fynden gjordes i en mindre studie där arvsmassan hos bakterier som samlats in under 2016 – 2018 undersöktes. Totalt hittades mcr-9 hos fyra olika bakteriearter från 29 svenska hästar.

Genen kan överföras

Bakterier som bär på mcr-9 kan bli resistenta mot kolistin, ett antibiotikum som ibland används för att behandla en del svåra infektioner hos människor. Genen kan överföras mellan olika bakteriearter och det finns därför en risk att den sprids.

– Fynden av mcr-9 är inte ett problem för djurhälsan eftersom hästar inte behandlas med den antibiotikan, och bakterierna var ju inte heller resistenta mot kolistin. Däremot var bakterierna, som genen hittades hos, genomgående resistenta mot flera andra typer av antibiotika. Det innebär att det finns få behandlingsalternativ för hästar med svårare infektioner som är orsakade av dessa bakterier, säger Karl Pedersen, veterinär och chef för Sektionen för antibiotika vid SVA på SVA:s webbplats.

Analysen av de undersökta bakteriernas arvsmassa talar för en spridning av multiresistens inom delar av hästpopulationen.

Förbättrad vårdhygien

– För att minska spridningen av multiresistenta bakterier är det viktigt att förbättra vårdhygienen i djurens hälso- och sjukvård, liksom generellt förbättrad hygien och smittskydd i miljöer där man håller djur, säger Karl Pedersen.

Inga av de undersökta bakterierna i studien var resistenta

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden