Veterinärt
11 augusti 2014 12:27

Se upp för styngflugan

Styngflugan har ett kort liv, den lever endast två till tre dagar, men den har en sinnrik livscykel som inbegriper hästar. Den lägger sina ägg på hästarna och fluglarverna utvecklas inne i hästkroppen. Bekämpningen av denna humleliknande fluga orsakar ofta debatt mellan hästägare.

Se upp för styngflugan

Hela proceduren startar under sommaren, då styngflugan lägger sina ägg på hästens framben. Äggkläckningen stimuleras av att hästen kliar sig på frambenen och slickar på äggen. Efter två till sju dagar har larverna utvecklats och tar sig till hästens mun, antingen genom att krypa dit eller genom att hästen slickar i sig dem.

Larverna lever i munnen en tid för att sedan förflytta sig till magsäcken, där de övervintrar och växer till. Nästa sommar följer de med avföringen ut och efter förpuppning i marken under cirka tre veckor föds nya styngflugor. Dessa lever bara några dagar då de lägger sina ägg. En styngfluga kan flyga ett par kilometer för att hitta hästar att deponera ägg på. Sedan upprepas hela proceduren och sommaren därpå ser ännu en generation styngflugor dagens ljus.

Favoriter
En enda flughona kan lägga upp till 1000 ägg. I en grupp hästar kan någon var helt översållad av de gula flugäggen, medan andra knappt har några ägg alls på sig. En del hästar är väldigt besvärade av flugans surrande och försöker galoppera ifrån den.

Skador hos hästen
Styngflugelarverna orsakar sällan sjukdom. Smärre irritationer kan uppkomma, som minskad foderlust när hästen är öm i munnen av larver som borrar sig igenom tungan eller små sårinfektioner. Det har även påvisats tandköttsfickor med larver i. Problemen är dock övergående, eftersom larverna flyttar vidare till magsäcken efter några veckor.

Under vandringen ner till magsäcken kan larverna orsaka sår och irritation i kutana magslemhinnan. Vid massiv invasion av styngflugelarver kan hästen få förstoppningskolik. Svårare komplikationer är dock sällsynta.

Vid den största undersökning som gjorts angående inälvsparasiter på häst, utförd vid Linköpings slakteri i början på 1990-talet, undersöktes nästan 500 slaktade hästar avseende parasiter. Cirka 12 procent av dem hade styngflugelarver, genomsnittligt 26 st, med en toppnotering på 203 st. Skadeverkningarna bedömdes som ringa.
 
Bekämpning
Styngflugans larver påverkas av avmaskningspreparat: ivermektin har effekt mot laverna i munhålan och både ivermektin och moxidektin på larverna i magsäcken.

Under flera årtionden har styngflugan varit sällsynt, beroende på flitig avmaskning. Nu lever vi med resistensproblematik och måste hålla oss till att endast avmaska de individer som verkligen behöver det enligt träckprov. I detta framgår inte om hästen har några styngflugelarver i sig, men i gengäld kan flugäggen ses med blotta ögat utanpå hästen när de är nylagda. Bästa bekämpningen är att skrapa bort alla synliga flugägg, så snart som möjligt efter att de lagts.

Enligt SVA:s nuvarande rekommendationer behövs inte avmaskning mot styngflugelarver. Det finns stora regionala skillnader på förekomst.

Bästa sättet att hålla nere antalet styngflugor är att skrapa bort de nylagda äggen.

Minst tre arter
På senare tid har man, tack vare ökat antal munhåleundersökningar, upptäckt att det finns flera arter av styngfluga och att de lägger sina ägg på olika platser på hästkroppen. I Sverige är det främst Gasterophilus intestinalis, G nasalis och G haemorrhoidalis. Gemensamt för de vuxna flugorna är att de påminner om en humla. De är mellan nio och 13 mm långa, med kraftig behåring. Färgen skiftar mellan orange och ljust gul.

G intestinalis är den ”vanliga” styngflugan som lägger ägg på hästens framben.
G nasalis lägger äggen på undersidan av hästens huvud, längs mandibulagrenarna (lanerna). Dess larver tar sig till läpparna och in mellan tänderna där det kan bildas varfickor med larver.
G harmorrhoidalis lägger sina brunsvarta ägg på överläppens hårstrån. Dessa larver kan vandra vidare från magsäcken till anus, där de har förorsakat ändtarmsframfall som följd av en stor anhopning larver.

Styngflugan kan komma att öka i antal på grund av minskad avmaskning och varmare somrar.

Text: Veterinär Charlie Lindberg och Ingrid Andersson

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 123 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

59:- i månaden