Sverige
31 maj 2021 14:33
Ridsportplus

Stora brister i nytt hästregister

Animal Health LawHästar utan pass och tilläggsregistreringar. En hästdatabas som kraschade och tog nästan två månader att återställa. Problemen har radat upp sig vid införandet av den nya djurhälsolagen. I sista stund kom en respit från EU. Utan den vet ingen vad som hade hänt. Först nu i slutet av maj fungerar registreringen - i de flesta fall.

Stora brister i nytt hästregister
Anna Holmgren som driver Stall of East har fram till den 1 oktober på sig att registrera stall och hästar. Här är Anna tillsammans med stoet K&T Drama (e Turmalin-Quite Easy). Foto: Anna Nyberg

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Den 21 april 2021 var det magiska datumet, känt sedan åratal, då EU:s nya djurhälsolag, Animal Health Law, skulle införas. Förordningen är tvingande och medför bland annat att hästar ska ha en fast bokföringsadress.

Först i februari i år öppnade Jordbruksverket för registrering av hästanläggningar, och kort därefter uppstod problemen.

Jordbruksverket hade gjort ett system där bara en person eller ett företag kunde registrera sig per byggnad, trots att det ofta är flera personer eller företag som delar på ett stall.

Många hästar saknar pass

Jenny-ejdestig
Jenny Ejdestig

När stallägarna sedan begärde in hästpass på alla hästar visade det sig i många fall att pass saknades, eller att tilläggsregistreringar av importhästar inte gjorts.
– Vi har haft fler ansökningar om tilläggsregistreringar det senaste kvartalet än under sista kvartalet 2016 när lagen var ny, säger Jenny Ejdestig, som handlägger hästpassfrågor på Svenska Hästavelsförbundet.
– En dag nyligen kom det in 53 ansökningar om tilläggsregistrering. Det har verkligen varit ett stort tryck, säger hon.

Även Cecilia Thuresson på SWB har märkt en ökning, främst av tilläggsregistreringar.
– Vi hade väntat oss ännu fler, för vi misstänker att det finns många importer som aldrig blivit tilläggsregistrade.

Stallägare runtom i Sverige har inte bara fått jaga hästpass. De har också misslyckats med att lägga in hästar med gamla hästpass liksom importerade hästar, även om de har haft sin svenska tilläggsregistrering. Det beror på att uppgifter om dessa hästar har matats in på ett sätt i den centrala hästdatabasen som gör att de inte är sökbara.

B_istock-1206225766
Hur registret får användas och av vem är fortfarande höljt i dunkel. Däremot står det klart att det blir svårt att använda registret för smittspårning vid Sveriges vanligaste sjukdomsutbrott hos häst. (Bilden är ett montage, foto från Istock.)

Hälften av hästarna i databasen försvann

Efter en uppdatering i mars försvann nästan hälften av hästarna ur databasen och möjligheten att registrera hästar på anläggningen stängdes under arbetet med att återställa hästdatabasen.

Det var därför många som drog en lättnadens suck när EU-kommissionen i ett sent skede beslutade om övergångsbestämmelser. Den som har ett stall har nu fram till den 1 oktober på sig innan anläggningen ska vara registrerad och hästarna bokförda.
– Tidsfristen var en lättnad, säger Erica Lindberg, chef för LRF Häst, som tillsammans med HNS har följt arbetet med den nya djurhälsolagen noga och även tillsatt en projektledare som har arbetat med detta.
– Vi insåg att det skulle komma många nyheter för hästägare, som inte har samma vana vid att registrera sin anläggning och djuren som inom andra djurslag, säger Erica Lindberg.

Via projektet har många frågor kanaliserats och förts vidare till Jordbruksverket.
– Ett problem är när det finns flera som driver egna verksamheter under ett och samma tak, eftersom du bara får registrera en anläggning per byggnad. Där finns ännu ingen lösning.
– Vår övergripande synpunkt är att arbetsinsatsen för hästhållare måste stå i proportion till nyttan, eftersom de flesta sjukdomar som regleras i djurhälsolagen ligger väldigt långt bort från Sverige. Sedan finns det absolut en rad fördelar med att veta var Sveriges alla hästar finns, fortsätter hon.
– Vi har också ställt frågan om hur registret får användas och av vem, men inte fått svar. Det är många frågor som hänger i luften, säger Erica Lindberg.

I EU-förordningens text står det att alla förflyttningar av djur från en anläggning ska journalföras, men också att de olika medlemsstaterna kan göra undantag från den regeln om risken för smittspridning är låg.

Kan vara borta i 30 dagar

Sverige har därför beslutat att en häst får vara borta från anläggningen i 30 dagar utan att det behöver registreras.
– Det är både bra och dåligt, säger Anna Holmgren som har uppfödning och inackorderingsverksamhet på Stall of East i Mariestad.
– Att journalföra alla förflyttningar skulle bli väldigt tidsödande för anläggningsägaren. Men en importhäst som är kortare tid än 30 dagar i ett försäljningsstall behöver alltså inte registreras på det stallet, och det kanske hade varit önskvärt.
– Sedan är det naturligtvis märkligt att lagen inte gäller smittspårning vid de sjukdomsutbrott som är mest aktuella, som kvarka, EHV-1 och hästinfluensa.

Anna Holmgren har ännu inte registrerat sin anläggning och har en rad obesvarade frågor, som vad som gäller med sommarbeten som gården hyr, eller om ett vindskydd räknas som en byggnad.
–  Jag har läst utan att hitta svaren, så det är nog bra att Jordbruksverket får lite mer tid på sig att tänka färdigt.

Oklart när databasen är återställd

Fredrik-woods
Fredrik Woods

Fredrik Woods är biträdande projektledare på Djuravdelningen på Jordbruksverket. När Ridsport når honom är det fortfarande oklart när hästdatabasen är återställd så att alla hästar är sökbara.
– Vi arbetar tillsammans med avelsorganisationerna med att få in korrekta uppgifter i registret, säger Fredrik Woods.

Kommer smittspårning av kvarka, hästinfluensa och EHV-1 att kunna ske med hjälp av registret?
– Om någon begär ut uppgifter för att använda dem på det sättet skulle det eventuellt kunna användas. Dock finns inte förflyttningar under kort tid registrerade, vilket kan försvåra smittspårningen.

Vilka har tillgång till uppgifterna i registret?
– Jordbruksverket, länsstyrelserna och i viss mån Livsmedelsverket.

Vem är ansvarig för tillsynen av registreringen?
– Det är länsstyrelserna som utövar tillsynen, svarar Fredrik Woods.

I slutet av maj fungerade det åter att hitta hästar i registret och lägga in dem på respektive anläggning – i de allra flesta fall. Jordbruksverket varnade den 31 maj på sin hemsida för att det fortfarande kan vara problem med att lägga till hästar i registreringen, och det kan då bero på att Jordbruksverket inte har fått alla uppgifter från samtliga avelsförbund.

Fakta

Animal Health Law

Syftet med lagen är att smittspåra i första hand sjukdomar som i dag inte finns inom EU, såsom afrikansk hästpest, rabies och rots.

För att kunna smittspåra måste alla som håller hästar registrera sin anläggning och föra in de hästar som finns på anläggningen.

Om stallregistren också kommer att användas vid spårning av andra sjukdomsutbrott, som EHV-1 och kvarka, är ännu inte klart.

Vem kan se registret?
Anläggningsregistret är ett allmänt register och uppgifterna i registret kan lämnas ut först om någon begär ut dessa. Och först efter att en sekretessprövning gjorts, med en bedömning av huruvida den enskilde kan lida skada om uppgifterna lämnas ut.

Oklart om straffavgifter
Den svenska lagtexten kring AHL är ännu inte klar, och därför finns heller inga föreskrifter och inga besked om eventuella straffavgifter för dem som inte registrerar sin anläggning eller hämtar hem uppgifter om hästarna.

Max 30 dagar
En häst får vara borta från anläggningen i 30 dagar utan att det behöver registreras. Detta är ett svenskt undantag från AHL:s grundregel att alla förflyttningar ska journalföras. Det svenska undantaget kan komma att ändras.

Rätt boxadress
Den som säljer eller köper häst måste i fortsättningen tänka på att inte bara registrera ägarbytet hos avelsorganisationen och i TDB, utan också se till att hästen förs in på rätt bostadsadress i stallregistret.

Utblick
I Danmark utfärdas nästan alla hästpass av SEGES, den danska motsvarigheten till Jordbruksverket. Maiken Holm, ansvarig för hästpassverksamheten, säger till Ridsport att danska myndigheter ännu inte kommit så långt med genomförandet av AHL, och därmed inte heller upplevt eventuella problem.

Dessa berörs av Animal Health Law, AHL

  • Alla som driver anläggningar där hästar hålls, oavsett antal hästar.
  • Alla som driver en anläggning som hanterar avelsmaterial, det vill säga sperma, ägg eller embryon.
  • Alla som genomför uppsamlingar under transport, till exempel hämtar upp hästar från flera anläggningar för transport till andra länder.
  • Alla som transporterar hästar till eller från andra länder.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 7/2021.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden