Debatt
13 januari 06:20

Debatt: ”Sponsringen måste bli mer hållbar”

Hållbara tankarRidsporten är en sport där män och kvinnor tävlar på lika villkor. Men sett ur ett samhällsperspektiv finns det fortfarande stora skillnader mellan pojkar och flickor i tidig ålder. Det vill flera aktörer råda bot på genom att lyfta och stärka unga tjejer i stallet. Mindre elitistisk och pengagirig sponsring skulle göra samhället gott och vara mer hållbart i längden, menar Länsförsäkringars Renée Carlsson och Ulrika Olsson från Hässleholms ridklubb i det här debattinlägget.

Debatt: ”Sponsringen måste bli mer hållbar”
Debattörerna vill göra skillnad för unga tjejer i stallet. (Bilden har inget samband med artikeln.) Arkivbild: Anna-Lena Bergqvist

Även om Sverige är ett av världens mest jämställda länder finns det fortfarande stora skillnader i livsvillkoren mellan könen redan i tidig ålder. Flickor på mellanstadiet och högstadiet drabbas i högre grad av psykosomatiska besvär än pojkar, enligt Folkhälsomyndigheten. Undersökningar som anti-mobbningsorganisationen Friends har gjort visar att flickor i större utsträckning drabbas av kränkningar.

Idrottsrörelsen spelar en central roll i ungas liv på många sätt, bland annat genom stötta och uppmuntra till utveckling. Här läggs ofta grunden till ett inkluderande tankesätt och gott ledarskap. När Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Agria och Hässleholms ridklubb, tillsammans med fem andra föreningar, 2015 startade projektet Hållbar Utveckling inom Ridsport och Kvinnligt Utvecklande Ledarskap (HUR KUL) var det just med detta för ögonen – att långsiktigt lyfta och stärka unga tjejer till att ta större plats och våga tro på sig själva. Ridsporten är en av de största idrotterna i landet med drygt 150 000 organiserade medlemmar, varav 90 procent är kvinnor.

Från samtliga parter var det viktigt att satsningen skulle vara långsiktig och ge varaktiga effekter, och att de aktiva skulle få vara med och bestämma innehållet. Sponsring av idrott behöver inte alltid fokusera på elitnivån och enbart bli ett byte av pengar mot exponering. Vi ser ett behov av samarbete som gör verklig skillnad, både på individ- och samhällsnivå.

Ett av målen med projektet är att attityder och förhållningssätt ska sprida sig utanför ridhuset och bidra till ett samhälle där alla behandlas lika. Idag har närmare 1 500 personer tagit del av olika aktiviteter som föreläsningar, kurser och inspirationsmöten – om trygghet, ledarskap, skadeförebyggande arbete, hållbarhet, stallkultur och självförtroende. Responsen från deltagarna har varit fantastisk. Ledare och vuxna har fått verktyg för att sporra och lyfta de aktiva ungdomarna med inspiration och kunskap.

En annat positivt resultat är att samarbetet mellan ridsportsföreningarna i nordöstra Skåne har förbättrats. Genom att bjuda in ungdomar och ledare från andra ridklubbar har fler kunnat ta del av aktiviteterna. Det har minskat rivaliteten om sponsringsmedel och bidragit till ett ökat utbyte av kunskap och erfarenheter.

Projektet har genomförts enligt en modell där föreningarna tar fram förslag och tillsammans hjälps åt med planering och organisering av aktiviteter. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad hade inledningsvis huvudansvaret för att sedan successivt lämna över taktpinnen till Hässleholms ridklubb, som idag är samordnare för projektet. Målet är att HUR KUL ska ske helt i klubbarnas regi och vara en del av den reguljära verksamheten. Länsförsäkringar och Agria finns med i bakgrunden med ekonomiskt stöd. På det viset skapas strukturer för överlevnad.

I en tid då allt fler inom näringslivet och idrottsrörelsen talar om hållbarhet är det viktigt att också sponsringen blir mer hållbar. För att lyckas krävs en gemensam målbild som siktar betydligt längre än nästa säsong eller verksamhetsår. Genom tätare samarbete med tydligare rollfördelning och samsyn kring ambitionen kan hållbar sponsring göra verklig skillnad och i förlängningen förändra samhället.

Renée Carlsson, kommunikations- och hållbarhetschef, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Ulrika Olsson, ordförande Hässleholms ridklubb

Detta är ett debattinlägg – en personligt skriven text där skribenterna själva står för åsikterna.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 100 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 122 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

59:- i månaden