Sverige
27 mars 14:40
Ridsportplus

Omtag ska ge nytt förtroende för JU

Juridiska utskottetEn grupp som fattar beslut utan att någon får veta bakgrund eller motiv. En grupp som agerar fel, för sent eller inte alls. Så uppfattas Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott av många. Det vill nya ordföranden Cecilia Tholse Rogmark ändra på.

Omtag ska ge nytt förtroende för JU
Nu ska det vara slut på hemliga beslut i juridiska utskottet. Foto: iStockphoto

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Juridiska utskottet, JU, har varit ifrågasatt ett antal gånger de senaste åren.

I höstas beslutade FEI att stänga av en svensk landslagsryttare med omedelbar verkan, då han var anklagad för sexuella trakasserier. Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott hade också fått en anmälan om ryttaren, men inte agerat.
– Juridiska utskottet är inget bestraffningsorgan, medan FEI har ett helt annat regelverk och kan stänga av en ryttare med omedelbar verkan. Dessutom har FEI tre jurister på heltid som arbetar med den här typen av frågor, medan ledamöterna i JU är ideella, gör detta på sin fritid och inte kan göra utredningar på samma sätt som FEI. Vi har att förlita oss på de papper som kommer in till oss.

Ordförande sedan årsskiftet

Cecilia-tholse-rogmark-1-2
Brist på kommunikation ska åtgärdas, enligt Cecilia Tholse. Foto: iStockphoto

Det säger Cecilia Tholse Rogmark, tillförordnad ordförande i JU sedan årsskiftet, då tidigare ordföranden C-G Leissner klev av efter att Ridsportförbundet, SvRF, förlorat tvisten om tränardiplomeringen.

I början av mars beslutade FEI att landslagsryttaren skulle dömas till sex månaders avstängning för att sexuellt ha trakasserat en anställd. Ryttaren hade då varit avstängd i sex månader och därmed avtjänat sitt straff.
– Under tiden som FEI utredde fallet låg anmälan vilande hos oss, så som det alltid är inom det juridiska systemet när ett fall ligger hos flera instanser, eftersom man inte kan ha två processer i gång samtidigt och riskera att de leder fram till olika beslut. Om FEI:s dom inte överklagas får JU nu se över vilka konsekvenser domen får i vårt system, säger Cecilia Tholse.

Under hennes ledning kommer det att bli ett rejält omtag i juridiska utskottet, vars hela existens ifrågasätts i flera motioner till förbundsstämman.
– Att lägga ner juridiska utskottet är ingen väg framåt, för några måste hålla i värdegrundsfrågorna och hjälpa föreningar i frågor som gäller stadgar och medlemmar. Utskottet har att arbeta med idrottens etiska regler, men har de senaste åren fått släcka eldar, och varit bakom vagnen i stället för framför.

Finns duktiga advokater inom förbundet

Att hyra in en extern advokatbyrå föreslås också i motioner till stämman.
– Det skulle kosta väldigt mycket, och inom förbundet har vi fantastiskt duktiga advokater med erfarenhet och lämplighet. Men arbetet görs ideellt och måste få ta sin tid.

Flera stora förbund har en förbundsjurist och det vore jättebra om SvRF också hade en, men det är en ekonomisk fråga.

Cecilia Tholse

Med det sagt finns det mycket som behöver ändras i JU:s arbetssätt, och det är där Cecilia Tholse kommer in, med åtta års erfarenhet som ordförande i disciplinnämnden (DIN).
– Disciplinnämnden kan beskrivas som en framgångssaga sedan vi började med transparens, en tydlig beslutsgång och beslut som är begripliga, medan juridiska utskottet har uppfattats precis tvärtom, och där behöver vi en förändring.

Disciplinnämnden är mest känd för sina beslut gällande brott mot tävlingsreglementet, TR, men uppdraget är större än så. Disciplinnämnden är SvRF:s förlängda arm i alla bestraffningsärenden, och uppdraget bygger på kapitel 14 i Riks-idrottsförbundets stadgar, medan JU har att arbeta med värdegrundsfrågor och föreningsrättsliga ärenden.
– Det finns lärdomar att dra för JU. Det första vi ska få på plats är ett dokument om vad som krävs för att göra en anmälan till JU, som det finns för DIN. Vi ska också ta fram en tydlig arbetsprocess, så att det finns en struktur för hur JU hanterar ett ärende. Målet är som i DIN, att ett ärende ska behandlas på en till två månader, och snabbare om barn är inblandade.

Besluten ska vara offentliga

Hittills har alla beslut i JU varit hemliga.
– Vi ändrar på det nu. Grunden är att besluten ska vara offentliga, om inte särskilda omständigheter kräver något annat.

I samband med Gothenburg Horse Show hade ledamöterna i DIN och JU en gemensam konferens.
– Jag var rädd att det skulle finnas en uppgivenhet hos ledamöterna i JU, eftersom de fått ta emot mycket kritik, men det fanns en energi i gruppen. I mina ögon handlar det inte om att JU gjort fel, men att de har saknat verktygen. Dessutom har bristen på kommunikation gjort besluten oförståeliga för väldigt många.

Bristen på kommunikation har också gällt internt. Processerna inom JU har inte kommunicerats med DIN, inte ens via de ledamöter som har suttit i båda utskotten.

Istock-891635286
Att Cecilia Tholse nu är ordförande i båda utskotten är en tillfällig lösning. Foto: iStockphoto

En tillfällig lösning

Att Cecilia Tholse nu är ordförande i båda utskotten är en tillfällig lösning.
– Jag ser inga fördelar med att samma personer sitter i båda utskotten om det nu blir en transparens mellan utskotten. Samma personer ska inte både utforma regelverket och döma efter det, och jag håller med dem som kritiserar mig för att sitta på dubbla stolar. Men just nu överväger synergieffekterna och det jag kan är att skapa bra processer att arbeta efter.

Inte heller i framtiden kommer JU att kunna agera så snabbt som folkviljan ibland önskar.
– Det måste finnas en rättssäkerhet. Blir det frågan om att dra någons licens eller diplomering är det inget man gör lättvindigt. Vi kan upplevas som långsamma, men vi är noggranna, för vi har inte råd att göra fel, säger Cecilia Tholse.

Vid förbundsstämman den 6 maj kommer disciplinnämnden för första gången att väljas direkt av stämman. Tidigare har det utskottet utsetts av förbundsstyrelsen.

Kandiderar till ordförandeposten

Cecilia Tholse kandiderar till ordförandeposten, men aspirerar inte på att långsiktigt fortsätta som ordförande för JU.
– När det gäller JU kommer det att utses av förbundsstyrelsen, och det blir ett uppdrag för den tillträdande styrelsen, säger hon.

Fakta

Detta gör JU och DIN

Detta gör juridiska utskottet, JU

  • Det juridiska utskottet lyder under förbundsstyrelsen och ska hantera ärenden under Riksidrottsförbundets 15 kapitel, ”Överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärende”. Återkallelse av förtroendeuppdrag och ryttarlicens och andra värdegrundsrelaterade frågor hanteras av JU, som också handlägger och beslutar i andra frågor av juridisk art, samt bereder ärenden om stadgar och andra regelverk. JU bevakar och handlägger skatte- och momsfrågor som gäller ideella föreningar och idrottsverksamhet.
  • Ordförande och vice ordförande ska vara lagfarna jurister och  ha domstolserfarenhet, av övriga ledamöter ska minst hälften vara lagfarna jurister.

Detta gör disciplinnämnden, DIN

  • Disciplinnämnden har tagit över förbundsstyrelsens bestraffningsrätt för ärenden enligt 14 kapitlet i Riksförbundets stadgar.
  • Nämnden arbetar självständigt. Handläggning av nämndens ärenden ska ske med den skyndsamhet som saken kräver. Nämnden ska behandla akuta ärenden, exempelvis avstängningsärenden, inom tio dagar från anmälan.
  • Ordföranden och vice ordföranden ska vara lagfarna jurister samt ha domstolserfarenhet och av övriga ledamöter ska minst hälften vara lagfarna jurister. Nämndens beslut ska anonymiseras och offentliggöras på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

(Utdrag från Svenska Ridsportförbundets arbetsordning.)

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 5/2023.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 90 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden