Sverige
22 januari 13:41
Ridsportplus

Onykter veterinär får prövotid för att skriva ut narkotiska läkemedel

AllvarligtBland annat ska veterinären ha gett lugnande till en häst så att den föll omkull och skadade huvudet. Veterinären skrev även ut ett narkotiskt preparat för människor till en hund som inte fanns. Nu har Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård fattat beslut i ärendet.

Onykter veterinär får prövotid för att skriva ut narkotiska läkemedel
Flera larmade om att veterinären verkade onykter vid patientbesök. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Istock

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Det är Jordbruksverket som har anmält en veterinär i Mellansverige till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, som lett fram till ett beslut om en prövotid på tre år för veterinärens behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel. Detta efter att både olika veterinärer och enskilda djurhållare kontaktat länsstyrelsen med uppgifter om att veterinären i fråga varit onykter vid patientbesök.

En djurägare kontaktade även länsstyrelsen om en häst som hade en testikel kvar i buken trots uppgifter om att kastration utförts av veterinären. Både journal och faktura bekräftade djurägarens uppgifter men veterinären nekade ändå till djurägarens påstående.

Körde rattfull för att vårda häst

Vid ett tillfälle kontaktades länsstyrelsen av polis som informerade om att veterinären misstänktes ha varit onykter i samband med att en häst behövde vård för en sårskada. När djurägaren såg att polis kom till platsen försökte denne hindra veterinären från att ge hästen lugnande. Veterinären injicerade hästen ändå varpå den föll omkull och skadade huvudet. Den fick senare röntgas för att utesluta nackskada.

Veterinären har genom lagakraftvunnen dom dömts för grovt rattfylleri, ringa narkotikabrott och våldsamt motstånd när det gäller det nyss nämnda tillfället. Brotten begicks i augusti 2020.

I maj 2021 fick länsstyrelsen uppgifter om att veterinären skrivit ut det humanmedicinska narkotiska preparatet Oxycontin till sin hund i februari 2020. Länsstyrelsen kunde dock inte se att veterinären hade någon hund med det namn som angivits vid förskrivningen. Samtidigt fick länsstyrelsen kännedom om att veterinären verkat onykter vid ett återbesök hos en häst. ”Hästägaren kände sig mycket tveksam till de råd veterinären gav”, står det att läsa i nämndens beslut.

Undergräver förtroendet för djurhälsopersonal

Handlingarna i ärendet pekar på allvarliga brister i veterinärens verksamhet, ”så stora att de påverkat veterinärens patienter och i vissa fall åsamkat ytterligare skada”, står det att läsa i beslutet. Veterinären är även dömd för allvarliga brott i samband med sin yrkesutövning. Det har också framkommit att djurägare redan före domen ”har saknat tilltro till veterinärens diagnostik, behandlingar och råd”.

”Jordbruksverket anser att de omständigheterna på ett allvarligt sätt undergräver det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare tillhörande djurhälsopersonalen. Det är särskilt graverande att brotten begåtts i samband med ett patientbesök”, står det vidare att läsa.

Alkoholproblem är orsaken

Veterinären själv har anfört att en stor del av ärendet inte beror på felaktigt utfört veterinärt arbete utan på rattfyllerihändelsen i augusti 2020. Anledningen uppges vara kraftig fysisk och psykisk press. Efter att ha avtjänat sitt straff, gjort samhällstjänst och betalat böter ska veterinären ha installerat ett alkolås på sin veterinärbil.

Kontakt har även tagits med läkare och samtalsterapeuter för att få professionell hjälp. I samband med detta har kontinuerliga drogtester och andra provtagningar gjorts, vilka visar att veterinären inte varit drogberoende av amfetamin, heroin eller narkotikaklassade preparat de senaste sju åren. Även kontinuerliga blod- och urinprov har visat negativa resultat.

Den kvarlämnade testikeln beror enligt veterinären på en felbedömning där bitestikelvävnad misstogs för att vara en testikel. Ingen journal finns av förklarliga skäl för besökstillfället i augusti 2020, där hänvisar veterinären till sina minnesanteckningar. Dosen ska enligt veterinären ha utgjorts av en standarddos, men att hästen reagerade starkt på medlet. Något som enligt veterinären är ovanligt ”men inte unikt”.

Inte skäl nog för att återkalla veterinärlegitimationen

Efter veterinärens inlaga har Jordbruksverket kompletterat sin anmälan, där man bland annat menar att veterinären i sitt yttrande inte förklarat vad som ligger bakom förskrivningen av narkotiska preparat för människor till ett djur som inte finns.

Veterinären har inte förnekat alkoholpåverkan under sin tjänsteutövning utan förklarat att det beror på alkoholproblem – och att åtgärder vidtagits för att råda bot på problemen.

”Det är skälet till att Jordbruksverket slutligen har ansett sig kunna stanna vid en begäran om prövotid istället för ett yrkande om återkallelse av veterinärens veterinärlegitimation”, står det att läsa i beslutet.

Den bild som framkommit ”ger inte vid handen” att veterinären skulle vara mindre skicklig i sitt yrkesutövande, anför Jordbruksverket. Intrycket är istället att de felaktiga behandlingsåtgärderna berott på att veterinären varit påverkad.

Mot bakgrund av detta har Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård således beslutat om att det är prövotid som gäller. Prövotidens längd är tre år och börjar löpa omedelbart. Det innebär att prövotiden gäller fram till och med januari 2025. Ansvarsnämnden avslår Jordbruksverkets yrkande om begränsning i veterinärens förskrivningsrätt.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden