Sverige
25 januari 16:58
Ridsportplus

Säljare tvingas ta tillbaka ”felaktig” elitponny

Hävning av köpPonnyköpet blev inte som mamman hade tänkt sig. Efter köpet uppvisade ponnyn ett "livsfarligt" beteende, vilket säljaren inte hade berättat något om. Nu tvingas säljaren ta tillbaka ponnyn, som gått SM i hoppning.

Säljare tvingas ta tillbaka ”felaktig” elitponny
Bilden har inget samband med artikeln. Foto: Roland Thunholm

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Familjen trodde sig investera i en ”elitponny i hoppning”, men köpet blev en mardröm när ponnyn kort därefter enligt köparen började bete sig farligt. Efter flera turer valde köparen att stämma säljaren och i december kom parterna till en förlikning. Domen har nu stadfästs av tingsrätten och säljaren har valt att ta tillbaka ponnyn och betala 150 000 kronor till köparen.

Det hela började med att köparen köpte ponnyn i mars 2021 för 280 000 kr. Inför köpet veterinärbesiktigades den utan anmärkning. Ponnyn skulle enligt avtalet ridas av köparens dotter och marknadsfördes som elitponny i hoppning. Mot bakgrund av detta förväntade sig köparen att ponnyn också skulle kunna användas till det avtalade användningsområdet. Det var också en förutsättning för köpet.

Känt att ponnyn stegrade sig

Omedelbart efter köpet uppvisade dock ponnyn ett problembeteende som enligt köparen bestod i att den stegrade sig högt. Vid upprepade tillfällen var den nära att slå över, men köparens dotter hade då lyckats kasta sig av i sista sekund. Vidare hade ponnyn ett flertal gånger skenat ut från ridbanan med köparens dotter på ryggen. ”Det rör sig om ett livsfarligt beteende som medför att ponnyn inte är möjlig att rida överhuvudtaget”, står det att läsa i domslutet.

Inför köpet hade säljaren enligt köparen underlåtit att informera om ponnyns beteende och dessutom svarat lugnande när köparen frågat om ponnyns beteende.

Efter köpet hade köparen enligt uppgift fått reda på att ponnyn haft det aktuella problembeteendet även i säljarens ägo samt hos tidigare ägare. Detta hade enligt köparen framkommit både genom kontakt med ponnyns tidigare ägare och genom inlägg i sociala medier. Av inläggen i sociala medier framgick enligt köparen att ponnyn ”vid flera tillfällen har stegrat sig, varit oridbar, slängt av sin ryttare på framhoppningen vid en tävling, kastat sig upp i luften” samt att ponnyn är en ”galenpanna”.

Om köparen hade känt till detta hade hon enligt sin talan aldrig köpt ponnyn till sin dotter. Att säljaren inte sagt något menar köparen är ”grovt vårdslöst och strider mot tro och heder då ponnyns farliga beteende kan orsaka allvarliga skador”.

Veterinärer bekräftade gammalt fel

För att utesluta att ponnyns beteende berodde på något fysiskt fel tog köparen i maj 2021 ponnyn till en hästklinik där den undersöktes av veterinär. Vid en röntgenundersökning av ponnyns halskotpelare samt ultraljud konstaterades att den hade kraftiga inflammationer i halsen. Veterinären avrådde då köparen och hennes dotter från att rida ponnyn i det tillståndet. Både för att den var kraftigt smärtpåverkad och för att det var förenat med fara för ryttaren. Detta enligt köparen.

Ponnyn behandlades därefter med metacam för att se om beteendet förändrades. Efter en veckas behandling gjordes ett försök att rida på ponnyn och den var då klart lugnare. Enligt veterinären visade detta att ponnyns beteende vid ridning berodde på smärta. Veterinären fann det också osannolikt att så kraftiga inflammationer hade kunnat uppstå så kort tid efter köpet. Inflammationerna hade inte heller kunnat orsakas efter köpet. Därmed var det enligt köparens inlaga i målet visat att felet fanns innan köpet.

Ytterligare en veterinär undersökte sedan ponnyn. Även denna konstaterade att ponnyn hade kraftiga ledinflammationer i halsen med pålagringar på en kota. Ponnyn hade även en lös tand av kraftigt bettslitage samt stora sår längst in i munnen av vassa hakar.

Kostnaderna för veterinärundersökningar, behandlingar, hovslagare och annat kopplat till köpet uppgick enligt handlingarna till 62 097 kronor. I detta ingick även ”tre ridförsök av utbildad beridare”. Summan justerades senare till 77 097 kronor i samband med den muntliga förberedelsen i målet. Journalunderlag är framlagda av köparen som grund för talan.

Ponnyn gick tillbaka

Målet inleddes med att köparen yrkade att säljaren skulle betala 280 000 kronor mot att ponnyn skulle återgå till säljaren. I andra hand yrkade köparen att säljaren skulle betala 250 000 kronor i prisavdrag. Köparen yrkade också att säljaren skulle betala ersättning för kostnader som uppstått i samband med köpet.

Säljaren bestred å sin sida allt i sin helhet.

De båda parterna kom slutligen i december 2021 överens om en förlikning där säljaren valde att ta tillbaka ponnyn och betala 150 000 kronor till köparen.

Köparen köpte ponnyn i egenskap av privatperson och uteslutande för privat bruk. Säljaren sålde ponnyn inom ramen för sin verksamhet varför konsumentköplagens bestämmelser är tillämpliga. Detta enligt grunderna för den talan som förts av köparen i målet.

Här står också att ponnyn ”är behäftad med fel” då den avviker från avtalet, avsett användningsområde, uppgifter lämnade av säljaren vid marknadsföringen av hästen samt vad köparen ”med fog kunnat förutsätta”. Vidare har säljaren enligt köparen brustit i sin upplysningsplikt och undanhållit väsentlig information om ponnyn och dess beteende. Underlåtenheten har haft avgörande betydelse för köparens beslut att köpa ponnyn.

Köparen menar också i sin talan att ponnyn är i sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Säljaren har enligt köparen handlat grovt vårdslöst och i strid mot tro och heder genom att medvetet undanhålla väsentlig information om ponnyn och dess historik. Felet har enligt köparen visat sig inom sex månader från köpet, varför det ska antas ha förelegat vid köpet.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

99:- i månaden