Sverige
19 januari 2022 09:26
Ridsportplus

Särskild lag reglerar hästaffärer

KonsumentköplagenFör första gången kommer försäljning av hästar och andra djur att få egna avsnitt i en lagtext. Bland annat blir det närmast ett krav att köparen ser till att hästen besiktigas före köp. Det framgår av propositionen om en ny konsumentköplag som nu är överlämnad till riksdagen.

Särskild lag reglerar hästaffärer
Veterinärbesiktning omtalas speciellt i propositionen. Foto: Sandra Nordin Johansson

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Efter att frågan om regelverket vid hästförsäljning varit under lupp i många år, finns det nu ett förslag till ny lagstiftning på området.

Lagstiftningen är EU-gemensam, men länderna gavs möjlighet att lyfta ut försäljningen av levande djur från konsumentköplagen och lägga den exempelvis under köplagen, där ansvaret är mer jämnt fördelat mellan köpare och säljare. Trots att den möjligheten kom till efter Sveriges initiativ, väljer den svenska regeringen att inte föreslå det.

I stället kommer försäljning av djur att lyda under konsumentköplagen även framöver, om det gäller en näringsidkare som säljer till en privatperson.

Inte som att köpa ett kylskåp

Däremot kommer en hästaffär inte längre att rakt av jämställas med att köpa ett kylskåp. Regeringen skriver ganska mycket i propositionen om att djur är levande varelser, som är föränderliga och påverkas av den omgivande miljön. Därför ser regeringen ett behov av särregler vid köp av levande djur.

Ett exempel på detta är att presumtionsregeln ska fortsätta vara sex månader, och inte två år, som blir den nya tiden vid köp av varor. Regeln innebär att ett fel på ett levande djur som visar sig inom sex månader efter det att djuret avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, ”om inte näringsidkaren visar något annat eller detta är oförenligt med djurets eller felets art”. Det är alltså säljarens/näringsidkarens sak att bevisa att felet inte förelåg från början, under de sex första månaderna efter att affären gjordes upp.

”Enligt regeringen finns det fog för påståendet att det kan vara orimligt betungande för en näringsidkare att en längre tid efter avlämnandet kunna bevisa att felet inte fanns vid köpet eller med andra ord att felet har sin grund i förhållandena därefter, om vilket näringsidkaren inte vet något om” står det i propositionstexten. Regeringen noterar också att Danmark har gjort på samma sätt.

Presumtionsregeln går dessutom att avtala bort, om köpare och säljare är överens. Om presumtionsregeln avtalas bort går inte näringsidkaren fri från ansvar för ursprungliga fel på djuret. Däremot blir det köparens sak att bevisa att det är fråga om ett ursprungligt fel.

Veterinärbesiktning blir ett måste

När det gäller köp av djur som är dyrare än en tiondel av prisbasbeloppet – i dagsläget dyrare än 4 900 kronor – läggs också ett större ansvar på köparen att undersöka djuret före köp. Köparen får inte i efterhand som fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller både då köparen faktiskt har undersökt djuret före köp, och om köparen utan godtagbar anledning inte har följt näringsidkarens uppmaning att undersöka djuret.
Detta gäller dock inte om näringsidkaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro, står det i propositionen.

Den nya konsumentköplagen ska nu hanteras av riksdagen. Tidigare var planen att den nya lagen skulle träda i kraft 1 mars, men nu är det 1 maj som föreslås för den nya konsumentköplagen.

Propositionen finns att läsa på regeringens hemsida.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 84 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden