Avelsnyheter
12 februari 2018 06:00

Snart dags för bruksprov i SWB

Årets HingstskördOm två veckor är dags för ett antal unga hingstar att mönstras av SWB:s avelsvärderingsnämnd. Årets preliminära deltagarlista, det kan både komma till och falla ifrån flera längs vägen, är här. Den innehåller både bekanta namn och årets rookies, hela 17 stycken 3-åringar.

Snart dags för bruksprov i SWB
Singular Ls La Silla är godkänd i flera förbund på prestation och har verkat på ett-sto-licens i SWB. Nu visar han upp sig för ordinarie godkännande i de direktkvalificerades klass. Foto: Kim C Lundin

Årets bruksprov är ett kommenterat sådant, det vill säga förra årets tysta version blev kanske en engångsföreteelse, det hörs både hurra och diss från olika grupperingar om kommentarernas återkomst.

Bruksprovsunderlag

Antalet anmälda i år håller sig i samma härad sedan trendbrottet 2011 när antalet sjönk kraftigt. Det är dock tunt i 4-årsklassen som normalt är välfylld. Det är fortfarande små årgångar och det vänder inte uppåt rejält förrän till nästa år. Strax under hälften av årets anmälda, 23 av 51, är grundregistrerade i SWB och en klar majoritet är svenskägda.

Fakta

Bruksprov i SWB – så går det till 2018

SWB:s bruksprov är en avelsvärdering med syfta att mönstra hingstar som kan, om de uppfyller hingstreglementets krav, godkännas för avel.

Inför provet har hingstägarna fått skicka in ett antal röntgenbilder som ska säkerställa att hingsten de visar uppfyller Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22). 

När hingstarna anmälts och accepterats stallas de upp inför provstart på Flyinge. Stallarna är under bruksprovet stängda och endast ett fåtal ”anhöriga” till varje hingst kan gå in.

Hingstarna visas i åldersklasser för 3-, 4- och 5-åringar med olika varianter för visning i hoppning. För äldre hingstar finns prestationsklass där sportmeriter kan ge möjlighet till prövning. För hingstar som genomfört avelsvärdering och flerdagarsprov i utlandet, enligt listan för erkända hingstprov, finns möjlighet att visas i klassen för direktkvalificerade hingstar.

För samtliga hingstar gäller att de först genomgår en veterinärbesiktning före exteriörbedömning och gångarter vid hand. Ibland tar provet slut redan vid denna första besiktning. Visningen vid hand innehåller uppställning, skritt och trav inför domarna, medlemmarna i AVN – Avelsvärderingsnämnden. Sedan några år tillbaka visas hingstarna på ring i skritt om fem hingstar samtidigt efter sin exteriörbedömning.

Efter dessa två första moment ser hingstarnas väg lite olika ut beroende på ålder och disciplininriktning. Samtliga hingstar bedöms i både gångarter och hoppmoment, löshoppade eller uppsutten hoppning. Visningarna inför AVN följer SvRFs tävlingsreglemente om inte annat anges,

Moment för 3-åriga hingstar
Treåriga hingstar går ett prov som består av löshoppning (två gånger för hopphingstar, en gång för gångartshingstar), samt gångartsbedömning (två gånger för gångartshingstar, en gång för hopphingstar) under egen ryttare.

Moment för 4- och 5-åriga hingstar
Bruksprovet är uppdelat på en fas I och en fas II, där fas II kan genomföras efter rekommendation från AVN eller för att hingstägaren väljer att låta sin hingst gå vidare för testridning och fler visningar.
Fas I består av löshoppning eller uppsutten hoppning samt gångartsbedömning under egen ryttare. För gångartshingstar är det valfritt att visa antingen löshoppning eller uppsutten hoppning. För hingstar som godkänts som dressyrhingstar vid 3 års ålder är hoppmomentet valfritt, se aktuellt hingstreglemente.

Fas II består av uppsutten hoppning alternativt gångarter i avdelning under egen ryttare, samt testryttare i gångarter/hoppning. Hingsten rids av testryttare i den gren som hingstägaren valt som inriktning i fas II.

Moment för prestationshingstar 
För de hingstar som anmäls i denna klass är de ingående momenten varierande beroende på ålder och disciplin. Moment  och svårighetsgrad bestäms av AVN. I Fas II visas hingsten en gång under egen ryttare. Prestationshingstar skall som grundregel ridas av testryttare.

Ingående moment

Gångarter under ryttare
Gångartsbedömningen sker både enskilt och i avdelning, något som ibland visat sig nog så svårt. Ryttarna ges instruktioner, ofta från sportdomaren, om vad som ska visas och önskat tempo. De 3-åriga gångartshingstarna visas två gånger i avdelning, hopphingstar endast en (gångarter I). När de 4- och 5-åriga hopphingstarna visas i gångartsmoment ingår markbommar med 21 m emellan, där hopphingstarna får komma på sex respektive sju galoppsprång.

Löshoppning
De 3-åriga hopphingstar löshoppas två gånger, gångartshingstar endast en gång. Hoppningen sker över tre hinder, en hjälpbom, två låga hjälphinder följt av en oxer utan fyllnad vid hoppning I. Vid det andra löshoppningstillfället för hopphingstar kan fyllnad av oxern förekomma.

Lösgalopp på ”åtta” samt löshoppning för gångartshingstar
Utgångsläget för 3-, 4- och 5-åriga hingstar som anmälts som gångartshingstar är att de ska löshoppa max 1.10 m. Domarna har dock frihet att ändra och/eller sänka hindren efter hingstens förmåga. Domarna skall se hingsten övervinna löshoppnings-serien av egen kraft.

Hela löshoppnings och lös-galoppsmomentet sköts av SWBs personal, ofta från Flyinges unghästprogram. En representant för hingsten får närvara, men ej delta i visningen. Lösgalopp sker på s.k. ”åtta”. Hingstarna galopperar på stor volt och SWBs personal styr byte av varv.

Uppsutten hoppning
De 4- och 5-åriga hingstar som ska gå hoppning i fas II måste hoppas uppsuttet i fas I. De prestationshingstar som ska visas i hoppning testas över bana motsvarande den svårighetsgraden de meriterat sig i. Gångartshingstar rids på en enklare bana med lägre krav. Domarna skall se hingsten över ett antal hinder i följd utan avbrott. Karaktärshinder så som plank, grind och liknande kan förekomma.

Testryttare
Testridningen sker inför publik i Stora Ridhallen. Hingstarna startar två och två och leds in i ridhuset, den egna ryttaren sitter upp och rider fram under några minuter. Därefter sitter första testryttaren upp, testrider  och sedan skiftar de hingstar. Ingen framhoppning görs av egen ryttare. Äldre prestationshingstar testrids endast av en testryttare enskilt.

Poäng – omdöme – vidareanmälan
Inga skriftliga omdömen ges under provets gång. På torsdagkvällen under provveckan publiceras om hingsten rekommenderas vidare till fas II eller inte, alternativt rekommenderas till möte med AVN för ett kortare samtal om hingsten. Samtalen brukar kallas ”kvartssamtal” och sker i år på fredag förmiddag. För hingstägare som vill att deras hingst ska fortsätta vidare gäller det att betala in en ny startavgift, för ett godkännande finns inget annat val.

De slutliga betygen sätts provets sista dag och offentliggörs därefter. Omdöme för hingstar som ej deltar i fas II publiceras inte av SWB men hingstens ägare får ta del av omdömet.

Framridning
All framridning sker i Crafoordhallen där longering är tillåten och i Lilla Ridhuset. Vid gångarter II för 3-åriga gångartshingstar tillåts framridning i maximalt 30 minuter. Longering är tillåten i uppvärmningssyfte i maximalt 15 minuter. För 4- och 5-åriga hingstar, samt prestationshingstar tillåts under tisdag till och med lördag en maximal framridningstid av en timme. Enbart markarbete utförs på banan avsedd för framridning. Liggande bommar får användas vid framridning efter anvisningar från bedömningsledaren eller kontrollanten. All framhoppning sker inför domarna. Inför lördagens testridning är det framridning under 15 minuter, därefter leds hästen in i Stora Ridhallen. Det finns en kontrollant med vid all framridning.

Övrig motionering
Det är tillåtet att efter kontakt med bedömningsledare eller stallchef, motionera hingst även under annan tid än ovan angiven. Detta får dock ej ske inom tre timmar före aktuell bedömning. Tillåtet är lätt ridning och longering. Vid longering är vanlig inspänningstygel och chambon tillåten. Övrig motionering får endast ske på av bedömningsledaren anvisad plats och efter dennes tillåtelse. Lilla Ridhuset och Crafoordhallen kommer att vara kamerabevakat.

När är det klart?
Tillkännagivande av vilka hingstar som godkänts sker söndag eftermiddag efter avslutat prov.

Domarsammansättning Avelsvärderingsnämnd Varmblod (AVN) under bruksprovet:
Christina Olsson (ordförande, domare exteriör och gångarter)
Frenk Jespers (domare exteriör och gångarter)
Mikael Nolin (domare hoppning)
Pieter Kersten (sportrepresentant hoppning)
Bo Jenå (sportrepresentant gångarter)
Malena Behring (veterinär ledamot)
Emma Thorén Hellsten (administrativt ansvarig)

Bruksprovsveterinärer
Malena Behring
Axel Wallman

Expandera

De två stora utländska intressenterna är Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH och VDL Stud som äger flera hingstar vardera. Gustaf Johansson, med avel och verksamhet på Tollsbo i GJ Dressage Education, hade förra året en godkänd hingst med Mr Vain GJ. Det gav blodad tand då han i år är uppfödare till flera och har en egen hingst med.

3-åriga gångartshingstar
Damon
(SWB f – 15 e Deodoro -Don Schufro, äg Per Runesson (Gränsbo Stuteri))
Dantes Vincero GJ (SWB) (SWB f – 15 e Dante Weltino OLD -Chapman, äg Gustaf Johansson)
Epic (Old f – 15 e Escolar -Fürst Heinrich, äg Tullstorp Dressage Stable AB)
King Olymbrio L (KWPN f – 15 e Geniaal -Ferro, äg Gränsbo Stuteri och Fölet Ridsport AB)
Odöpt (Old f – 15 e Governor -Fürstenball, äg Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH)
Hingst från Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH, ej namngiven

4-åriga gångartshingstar
Demand
(SWB) (SWB f – 14 e Ampere -Don Schufro, äg Per-Arne Persson) Har G2 sedan 2017
Don Deesel (SWB f – 14 e Don Frederic -Dionysos, äg Michelle Bedrup)
Faithful Boy (SWB) (SWB f – 14 e Floricello -Highlander, äg Malin Myrman)
Jardeaux (KWPN f – 14 e Ferdeaux -Jazz, äg Elizabeth och Amanda Axtelius)

Demand
Demand har godkännnande även i år men gör bruksprov nu som 4-årig gångartsstammad hingst. Här visad av Yvonne Österholm. Foto: Kim C Lundin

5-åriga gångartshingstar
Americano GJ (SWB) (SWB f – 13 e Black Coffee (SWB) -Obelisk, äg MG Dressage AB)
Bergsjöholms Valbonne (SWB) (SWB f – 13 e Blue Hors Zack -Epson, äg Marita Strauch)
Shizeido GJ (SWB) (SWB f – 13 e Sezuan -Danzas, äg Madelene Engelke)
Zayn A Malik (SWB f – 13 e Zuidenwind 1187 -Donnerhall, äg Göran Allberg)

Shizeido Gj (swb)
Sezuan-sonen Shizeido GJ gjorde prov 2016, meriterade sig i Breeders Trophy och är nu tillbaka i 5-årsklassen. Hans uppfödare Gustaf Johansson med suffixet GJ är provets mesta uppfödare. Foto: Kim C Lundin

3-åriga hopphingstar
C-Future
(Holst f – 15 e Casall -Landadel, äg Evi Bengtsson)
CCStud’s Kuba Libre (SWB) (SWB f – 15 e Untouchable -Hold Up Premier, äg D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC Stud)
Darwin NL (SWB) (SWB f – 15 e Diarado -Corland, äg Åsa Nilsson)
Farinjo des MEC (SF) (SF f – 15 e Carinjo -Kannan, äg Florian Darcourt)
Favus Brogården (Holst f – 15 e Connor -Barinello, äg Team miss nova hb)
Klondike (KWPN f – 15 e Grand Slam VDL -Voltaire, äg Blädde Gård)
Odöpt (Old f – 15 e Baloubet du Rouet (SF) -Stakkato, äg Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH)
Sigismund (SWB) (SWB f – 15 e Comfortuna VDL -Cardento, äg Angelica Nilsson)
Vortex af Tibbaröd (SWB) (SWB f – 15 e Diero Lux N -Lambourgini (SWB), äg Jakob Hagström)

4-åriga hopphingstar
Baloé Hp (SWB)
(SWB f – 14 e Balou du Rouet -Clearway, äg Malin Carlsson Hipparion HB) Har G2 sedan 2017
Batman (SWB) (SWB f – 14 e Baltimore -Cortez, äg EQUIQLARIS AB)
Calido’s Son (Hann f – 14 e Calido I -Stakkato, äg Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH) Har G1 sedan 2017
Edgar d’App des Foret (SF f – 14 e Chacco Rouge -Diamant de Semilly, äg VDL Stud)
Joulon R (KWPN f – 14 e Etoulon VDL -Diamant de Semilly, äg VDL Stud)
Point Break (SWB) (SWB f – 14 e Action-Breaker-Balou du Rouet, äg Nya Äppelvikens Ridskola AB)
Silberman (Holst f – 14 e Cormint -Corrado I, äg NilsPetter Möller)
Unforgettable SB (SWB) (SWB f – 14 e Untouchable -Cardento, äg Stall Bondéus HB)
Viking Hästak (SWB) (SWB f – 14 e Heartbeat -Carmargue, äg Hästak AB)

Baloe Hp
Baloé Hp har godkännande även i år men gör bruksprov nu som 4-årig hoppstammad hingst. Foto: Kim C Lundin
Calido's Son
Calido’s Son fick 2017 ett års godkännande som 3-åring. Foto: Kim C Lundin

5-åriga hopphingstar
Carolus (SWB) (SWB f – 13 e Fantast vh Zwarte Pannenhof -Cardento, äg Caroline Ramqvist)
Copycat (Westf f – 13 e Comme il Faut -Wogenbrecher, äg Gränsbo Stuteri, Johan Ifverson) Har G2 sedan 2016
Filourado PS (OS f – 13 e Filou de Muze -Corrado I, äg Lindestams Stall & Mark AB)
Innocent (SWB f – 13 e Zambesi -Quidam de Revel (SF), äg Blädde Gård)
Kannatol (OS f – 13 e Kannan -Stakkatol, äg PS Flyinge & Partners AB) Har G2 sedan 2016
Knockout RMH (SWB) (SWB f – 13 e Kannan -Caretano Z, äg Marika Andén)

Copycat
Comme Il Faut-sonen Copycat godkändes som 3-åring och är nu tillbaka för slutligt prov i 5-årsklassen, här med Magnus Österlund. Foto: Kim C Lundin
Kannatol
Kannan-sonen Kannatol godkändes som 3-åring och är nu tillbaka för slutligt prov i 5-årsklassen. Hans ägare Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH är en av provets mesta ägare med flera hingstar till värdering. Foto: Kim C Lundin

Prestationsklass, hoppstammade hingstar
Silvermines Cruising
(ISH f – 12 e Cruising -Quel Hero de Muze, äg )
Oceanhill Carlisle (SWB) (SWB f – 11 e Cardento -Clinton, äg Sigurd Dahl)

Direktkvalificerade hingstar, hoppstammade hingstar, endast fas 2
Fidelio Ask
(DWB f – 14 e Favorit Ask -Ci Ci Senjor Ask, äg Stutteri Ask)
Jack (KWPN f – 14 e Fernando- Colino, äg Gränsbo Stuteri, Johan Ifverson och E. Schep)
Kannando Hästak (DWB f – 14 e Kannan -Carmargue, äg Hästak AB)
Utrillo Hästak (SWB) (SWB f – 13 e Carmargue -Comes van de Heffinck, äg Hästak AB)
For Ever Jump (Holst f – 6 e For Pleasure -Chambertin, äg Brigitte Zilling)
Singular LS La Silla (SLS* f – 6 e Chapultepec La Silla -Stakkato, äg Maria Gretzer)
Cascari (Holst f – 5 e Cassini I -Carpaccio, äg Ballywalter Farm Bertram Allen)
Crown Z (Zang f – 0 e Carthago -Ramiro, äg Stoeterij Zangersheide)

Singular Ls La Silla
Singular Ls La Silla är godkänd i flera förbund på prestation och har verkat på ett-sto-licens i SWB. Nu visar han upp sig för ordinarie godkännande i de direktkvalificerades klass. Singular håller en förädlingsgrad på 44,53 procent genom sin farfar Laudanum xx och en del fullblod i femte led. Foto: Kim C Lundin

Allt om bruksprovet 
Detaljregler för hur bruksprovet går till

Domarsammansättning Avelsvärderingsnämnd Varmblod (AVN) under bruksprovet:
Christina Olsson
(ordförande, domare exteriör och gångarter)
Frenk Jespers (domare exteriör och gångarter)
Mikael Nolin (domare hoppning)
Pieter Kersten (sportrepresentant hoppning)
Bo Jenå (sportrepresentant gångarter)
Malena Behring (veterinär ledamot)
Emma Thorén Hellsten (administrativt ansvarig)

Bruksprovsveterinärer: Malena Behring / Axel Wallman

*SLS Studbook La Silla

 

 

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 102 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden