Ponny
9 december 2013 15:41

Barns tävlande: ”Vi kräver att de nya reglerna stoppas”

Stilbedömningsdebatten för ponny fortsätter. Grundarna bakom det nya forumet "Svensk Ponnysport" skriver här sitt andra öppna brev till SvRF, där de bland annat kräver att de nya reglerna för barns tävlande stoppas.

Barns tävlande: ”Vi kräver att de nya reglerna stoppas”
Ponnyföräldrarnas andra öppna brev till Svenska Ridsportförbundet kräver bland annat att hopporganisationen ska förändras. LOTTAPICTURES/LOTTA GYLLENSTEN BILD AB

Vi kräver en förändring av nuvarande hopporganisation inom SvRF och att förslaget om nya regler för barns tävlande stoppas! Nuvarande hoppkommitté har klart och tydligt visat att man inte klarar av sitt uppdrag med den senaste tidens oförankrade förslag, bristande kommunikation och analysförmåga vad gäller sportens utveckling.

1. Något underbyggt svar till utövarna med stöd från ca 600 namnunderskrifter angående den ologiska regeln för B-ponny på SM har inte givits. Man far med osanning och uppger ena dagen att det är på grund av Riksidrottsförbundet (RF) och nästa dag att det är ett strategiskt beslut. Utan att kunna förklara strategin. Hoppkommittén har fortfarande inte gett något svar där det framgår – hur stilregeln i ponny-SM, bara för B-ponny, 1-2 gånger per år främjar god ridning och får fram fler ryttartalanger på lång sikt.

2. SvRFs planer om att införa nya regler för ponnysporten, utifrån vad som framkommit i Tidningen Ridsport nr 23 (s. 41) – kommer, om det inte stoppas, få helt förödande konsekvenser för hela ridsporten på lång sikt. Att ett sådant förslag överhuvudtaget har tagits fram vittnar om en totalt bristande kompetens avseende konsekvens- och analysförmåga.

Vi uppmanar samtliga ryttare, tränare, uppfödare, klubbar, ridskolor, beridare, utrustningsleverantörer, handlare med flera att protestera mot förslaget i dess nuvarande form. Oaktat beröringspunkt inom häst- och ponnysporten kommer det att påverka alla negativt. Initialt de som är verksamma inom ponny och på lång sikt för hästsporten som helhet.
Man behöver inte vara marknadsekonom eller beteendevetare för att förstå vilka förödande konsekvenser förslaget kommer att få i dess nuvarande form.

Att införa föreslagna begräsningar kommer självklart innebära att färre ungdomar och familjer kommer in i sporten.
– Det är i första hand en katastrof mot bakgrund till att ridsporten är en viktig och stor sport för många ungdomar, företrädesvis flickor. Alla former av förslag som riskerar att begränsa deras möjligheter till att utöva sport, i ett för idrottens värld, unikt genusneutralt sammanhang, bör övervägas noga.
– För det andra blir konsekvensen att med färre utövare får man en mindre rekryteringsbas för att få fram elitryttare. Mycket negativt och kan inte överensstämma med strategin om svensk hoppsport i världsklass.
– För det tredje, färre utövare får ekonomiska konsekvenser för hela ridsporten som bransch. Rekryteringsunderlaget för tränare, klubbar, ridskolor, beridare, uppfödare m.m. kommer att minska kraftfullt och efterfrågan för leverantörer av t ex foder, försäkringar, utrustning och maskiner sjunker med en minskande marknad.

Hänvisningarna till RFs ”Idrotten vill” och remissen om barn och ungdomars tävlande håller inte. RF har klart och tydligt sagt att det är respektive förbund som bestämmer sitt regelverk.

Att anpassa sig till de riktlinjer som finns idag, kräver inte dessa dramatiska ingrepp där man i princip utplånar stor del av tävlingsmomentet för de yngre. Det finns ingen annan sport/sportförbund där man har så långtgående begränsande förslag på agendan. Återigen visar det bristen på kompetens och verklighetsförankring hos SvRF.

En hörnsten i SvRF och hoppkommitténs uppdrag är att främja och utveckla hoppsporten.
Förklara för era medlemmar hur detta förslag främjar och utvecklar hoppsporten?
1. Att begränsa insteget till sporten genom att barn (upp tom 12 år) oavsett storlek på ponny/häst i princip inte ska få tävla på riktigt (specialbedömningar som sannolikt avskräcker de flesta).
2. Att begränsa antalet ”riktiga” tävlingsår på ponny till 3 år (13-16 år).
3. Att införa en ny ålderskategori för ponny (17-20 år) innebär i realiteten en begränsning då underlaget till egna klasser knappt kommer att finnas i stor del av landet, vilket kraftfullt marginaliserar ålderskategorin. Ålderskategorin kommer drabbas av den sk. ”sotdöden”.
Hur tror ni människor kommer att agera utifrån dessa begränsningar och de valmöjligheter som ges?

Listan av både val och konsekvenser kan göras lång, men det räcker med att studera ett par givna punkter för att förstå att förslaget kommer få förödande konsekvenser.
1. Barn och familjer kommer helt sonika att välja bort ridsporten till förmån för en annan sport. Redan idag krävs det både pengar och tid för att kunna utöva sporten. Med begränsningar ovan blir det än svårare, dyrare och med en mycket lång transportsträcka för att komma in i sporten på riktigt.
Konsekvens: Färre utövare kommer in i sporten från start vilket innebär ett minskat rekryteringsunderlag vilket på lång sikt påverkar hela ridsportsbranschen ekonomiskt.

2. Generellt kommer färre att välja att gå in i ponnysporten mot bakgrund till att antalet ”riktiga” ponnyår minskar. Det blir både en ekonomisk och känslomässig fråga. Att investera i något för en kort tid kommer att avskräcka många.
Konsekvens: Färre utövare i ponnysporten generellt – påverkar ekonomisk för alla som verkar inom ponnysporten.

3. Man biter sig i svansen om man tror att begränsningarna i ponnysporten gör att alla kommer att köpa/rida häst. För familjer utan hästbakgrund är det ett mycket större och svårare åtagande att köpa en stor häst än en ponny. Barnen är inte tillräckligt stora för att hantera en stor häst, det kräver mer uppbackning i form av tränare osv. Den enklare vägen in i sporten via en ponny försvinner och många kommer att avstå.
Konsekvens: Ytterligare bortfall av utövare, rekryteringsbasen minskar och slår återigen ekonomiskt.

4. De familjer med barn i åldern 13-16 år som väljer att köpa häst och hoppar över ponny i och med begränsningarna.
Konsekvens: Bra, de är kvar i sporten! Risken är dock stor att vi även här får ett bortfall av utövare. De är en för många känslig ålder. I den här åldern är det varken enkelt att rida stor häst, eller att nå framgång. Många kommer tröttna. Rekryteringsbasen minskar och slår återigen ekonomiskt.

Det är helt uppenbart att med den information som finns nu så bör alla inom ridsporten vara oroliga. Det är också helt uppenbart att nuvarande ledning för hoppsporten inte har förmågan att leda hopporganisationen på ett modernt, kommunikativt och strategiskt sätt. Listan av ”case” där detta framkommit under de senaste åren kan göras lång. Vi kräver att SvRF styrelse agerar nu och tar sitt ansvar för hur framtidens hopporganisation och hoppsporten ska utvecklas i samklang med sina medlemmars intresse samt att sammansättningen i hoppkommittén moderniseras.

Till dess kommer vi att fortsätta driva och diskutera viktiga frågor för sportens utvecklande i det nystartade forumet, Svensk ponnysport som är en öppen FB-sida för alla som är intresserade av att ponny- och ungdomsryttare ska kunna få utvecklas, att fler kommer in i sporten och inte begränsas.

Svensk ponnysport kommer också att se över möjligheten att starta Svenska Hoppmästerskapen för ponny som en alternativ tävling till SvRFs ponny-SM.

Johanna Unghanse & Christian Franzetti
För Svensk Ponnysport – forum för ponny och ungdomsryttare

Ca 600 namnunderskrifter i namninsamlingen ”Nej till stilbedömning som avgörande faktor vid SM i hoppning för B-ponny”
Facebooksidan – Svensk ponnysport – forum för ponny och ungdomsryttare

Läs mer

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 123 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

59:- i månaden