Ridsport åsikt
11 maj 07:49

Debatt: Återkriminalisera hundangrepp på häst

Dagens tillsynslag är misslyckad, skriver Sirkku Sarenbo och Helena Striwing.
De vill att hundangrepp på häst åter ska klassas som en kriminell handling och menar att varje hundras bör bära sina egna kostnader när det kommer till skador på andra djur.

Debatt: Återkriminalisera hundangrepp på häst
(Bilden har inget samband med texten)

Dagligen söker 30 – 40 personer vård för hundbett och vart femte år dör en person pga. hundangrepp eller hundbett i Sverige, så sent som 2015 avled en vuxen man och 2008 en liten pojke. Antalet djur som hundar skadar är okänt, men summan kan vara ansenlig då enbart Folksam ersätter ca 880 skador som hundar orsakat varje år från kundernas hemförsäkringar. Vilka hundar det rör sig om är en affärshemlighet.

De hundtyper/raser som främst angripit hästar är rottweiler, american staffordshire terrier/pitbullterrier, staffordshire bullterrier, american bulldog samt alaskan malamute. Samtliga är populära idag trots (eller på grund av) deras stora arbetsbehov. Deras skadepotential är också stor. American bulldogs är ju ”catch dogs”, deras ”yrke” är att bita sig fast i vildsvin, och ”pitbulls” – att döda andra hundar. En häst kan mycket väl fungera som substitut till de ursprungliga bytesdjuren. 

Enligt tillsynslagen ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador. Följaktligen måste en amerikansk bulldog, en amstaff och en rottweiler hållas på ett annat sätt än en liten och klen hund, för att förhindra att den orsakar skada, och det är hundägaren som intar den så kallade garantställningen, och därmed har plikten att förhindra att hunden orsakar skador. 

Tidigare tillsynslag var bättre rustad att skydda lantbrukets djur, dit hästar räknades, från hundangrepp. Då var det en brottslig gärning att hålla en bitsk hund lös utomhus även utan föreläggande. Med dagens misslyckade tillsynslag – där alla hundar jämställs oavsett storlek, ras och ”yrke” trots vad som föreskrivs i 1 § – är angrepp på häst inget brott enligt tillsynslagen om inte hundägaren sedan tidigare hade föreläggande om koppel- eller munkorgstvång. 

Att inte hålla hundar med de här ”yrkena” på ett sätt som hindrar dem att angripa och bita en häst eller annat djur är grovt oaktsamt i vår mening, och kan mycket väl rubriceras som djurplågeri. Angrepp på lantbrukets djur behöver återkriminaliseras i tillsynslagen och på samma sätt som anges för veterinärvårdsförsäkringen att ”varje ras ska bära sin egen kostnad” bör varje ras i hemförsäkringarna bära sin egen kostnad vad gäller skador på andra djur.

I Storbritannien har hundattacker på hästar och ryttare fördubblats de senaste åren. Om ryttaren blir skadad kan hundägaren dömas upp till 5 års fängelse. 

/Sirkku Sarenbo, docent i miljövetenskap och programansvarig för djurskyddsutbildningen vid Linnéuniversitetet.

/Helena Striwing, jurist 

Det här är ett debattinlägg, det betyder att skriberna själva står för åsikterna som framförs i texten.
I senaste numret av Ridpsort finns en längre faktaartikel om hundattack på häst.
I artikeln intervjuas bland andra Sirkku Sarenbo och Helena Striwing.
Hingstar Online

Just nu 124 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar