Ridsport åsikt
7 augusti 2017 15:30

Förbundet: ”Tråkigt att läsa om Vikströms dåliga upplevelse”

Jag är tveksam till "om Svenska Ridsportförbundet ... verkligen ska uppbära statsbidrag från Svenska Riksidrottsförbundet", skrev tidigare SM-kusken Else-Marie Vikström i ett debattinlägg förra veckan. Så här svarar Dan Henriksson, ordförande för förbundets körkommitté.

Förbundet: ”Tråkigt att läsa om Vikströms dåliga upplevelse”
Dan Henriksson, ordförande för Svenska ridsportförbundets körkommitté bemöter i dag den kritik mot förbundet som tidigare i veckan framfördes av den tidigare SM-kusken Else-Marie Vikström.

Vi har under ett par år haft fortlöpande dialog med Else-Marie Vikström, och det framförallt med anledning av hennes synpunkter på hur sportkörningen har hanterats inom Svenska Ridsportförbundet (SvRF).  I sitt inlägg tar Else-Marie även upp större frågor och ifrågasätter ridsportens plats inom folkrörelsen.

Svenska Ridsportförbundet vill uppmuntra till engagemang och det är också en given utgångspunkt i vår gemensamma värdegrund.  Det är därför tråkigt att läsa om Else-Marie Vikströms dåliga upplevelse när det gäller Svenska Ridsportförbundets verksamhet.

Vår förhoppning är att den dialog som inletts mellan Else-Marie och Svenska Ridsportförbundets körkommitté ska fortsätta på ett konstruktivt sätt.
Men vi vill här ta tillfället att klargöra några utgångspunkter för vår verksamhet och bemöta några direkta felaktigheter.

Ridsporten har sedan 1912 vuxit till en av Sveriges största idrotter och är en stolt del av svensk idrott, Sveriges största folkrörelse som idag engagerar mer än tre miljoner människor.
Ridsportförbundet har en demokratisk organisation som följer de stadgar som våra medlemmar har fastställt. Den ideella föreningen är ridsportrörelsens bas.
Förbundsstämman vartannat år är förbundets högsta beslutande organ och här fastställs stadgeändringar, olika frågor diskuteras och beslutas om mm. Stämman är öppen för våra föreningar och distrikt. På Ridsportforum vartannat år görs en avstämning på stämmobeslut. Vi värdesätter en kontinuerlig kontakt med våra medlemmar genom våra officiella kanaler och direktkontakt med förtroendevalda och Ridsportförbundets kansli.  

Svenska Ridsportförbundet har som alla förbund inom RF ett årligt anslag. Anslaget är grundat på förbundens storlek och verksamhet. Ur detta går ett mindre och riktad del till ridsportens landslag. Därutöver används anslaget till ungdom-, utbildning- och övrig breddverksamhet. 

H&M är en värdefull sponsor till ryttare och ett par större tävlingsarrangörer, men SvRF centralt har ingen sponsorrelation till företaget. 

Arbetet med ridsportens tävlingsgrenar görs i ideella kommittéer som har ett administrativt stöd från kansliets Sportavdelning. Grenkommittéerna har i uppdrag att bland annat se till att det finns ett TR, officiella funktionärer (domare, ÖD & BB), en tävlingstermin, Svenska Mästerskap och en landslagsverksamhet.
Utöver detta arbetar kommittéerna med att utveckla grenen på andra sätt. Till exempel Cuper/allsvenskor, nya tävlingsformer och tävlingsverksamhet för barn- och ungdomar.
I våra grenkommittéer finns personer med stor kunskap och lång erfarenhet av sporten. Flera är själva tävlingsarrangörer som kan hjälpa nya arrangörer.

Våra strategi- och måldokument anpassas och omarbetas löpande. Arbetet med en uppdatering av strategi för ”Sportkörningen 2025” pågår och kommer att presenteras i mars på ”Körkonferensen 2018”

Just nu fokuserar vi på att genomför EM 2017 i Göteborg och hoppas att det blir samma positiva effekt för sportkörningen som VM 1990!

För Svenska Ridsportförbundets körkommitté,
Dan Henriksson, ordförande

 

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden