Hästägartips
17 januari 2019 15:01
Ridsportplus

Brandfaror i stallet – viktiga detaljer att tänka på

SäkerhetDet finns en hel del som var och en kan göra för att minska risken för brand i stallet. Den absolut vanligaste brandorsaken är felaktiga elinstallationer och dåliga elledningar – här får du tips om det och mycket annat som är viktigt att tänka på.

Brandfaror i stallet – viktiga detaljer att tänka på
Välstädat, utan brandfarliga material så som täcken liggandes framme i onödan, är en bra start. Foto: iStock

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Stallet är en tuff miljö för el. Det förekommer både damm och fukt. Kombineras det sedan med material som brinner lätt kan en gnista från en feldragen kabel eller en elledning som en mus har gnagt på bli förödande.

Det är viktigt att anlita en elektriker som har kunskap och erfarenhet av de speciella förhållanden som råder i ett stall.

Elektrikern måste känna till vad som gäller för lantbruk. Här har gårdsägaren ansvaret för att det blir rätt.
– Elen är den vanligaste brandorsaken, framför allt på mindre gårdar, säger Leif
Mårtensson, som arbetar med skadeförebyggande åtgärder i lantbruk på Länsförsäkringar.

Glapp ger ljusbågar

Det kan vara glapp i elcentraler så att det uppstår ljusbågar, det kan vara ledningar som inte är gnagarsäkra eller så har man satt in utrustning i eluttagen som
inte är avsedda för stall.

Radion är ett vanligt exempel. Den ska vara godkänd för stallmiljö. Infravärmare och värmefläktar är ett annat problem, liksom julljusstakar och dekorationer. De måste ha rätt IP-klass och vara godkända för brandfarliga miljöer.

Åsknedslag är en annan orsak till brand i stall. En riskfaktor är när elaggregatet till hagarna sitter inne i stallet eller annan byggnad. Det blir i princip en lång åskledare runt hagarna som leder in blixten i aggregatet. Genom att placera aggregatet på ett eldsäkert ställe utanför stallet, gärna i ett metallskåp, ökas säkerheten markant. Ett blixtskydd mellan staketet och aggregatet ger ytterligare säkerhet. För att skydda sig mot övriga blixtnedslag rekommenderas ett överspänningsskydd på inkommande el.

Uttag istället för skarvsladdar

I stället för att använda skarvsladdar är det säkrare att låta en elektriker montera fler uttag där det behövs. Likaså är det viktigt att eventuella elektriska värmekällor är godkända för brandfarliga rum, vilket stall klassas som. Det finns kamrörskaminer och värmefläktar anpassade för brandfarliga utrymmen.

Förvaringen av foder och strö är av stor betydelse. Torrt hö, halm eller spån är både lättantändligt och effektivt som bränsle om det har börjat att brinna. Det finns risk för självantändning i spån eller stråfoder som det finns fukt i. Det fungerar på samma sätt som när det börjar gå värme i en bal med hösilage – när
det fuktiga materialet får tillgång till syre blir det varmt.

Når det tillräckligt hög temperatur kan det självantända, och då är materialet ett effektivt bränsle i sig. Råspån som inte är helt torrt bör därför inte förvaras i stora volymer. Det kan hjälpa att regelbundet gräva runt i högen eller gräva gångar i spånet. Tänk även på att inte parkera traktorer, fyrhjulingar eller andra maskiner nära förvaringen av hö och strö.

Stallbrandbild2

Texterna från bilden:

Finns det varningssystem?
Fundera över om ni behöver något varningssystem i stallet. En av de viktigaste brandsäkerhetsdetaljerna i ett hem är brandvarnaren. Men de som används i bostäder fungerar dåligt i stallet, beroende på fukt och damm. Dessutom är det inte säkert att någon kan höra brandvarnaren, samtidigt som den riskerar att skrämma hästarna.
Den typ av brandvarnare som kallas för aspirationsdetektor är anpassad för lantbruksmiljö. Enkelt beskrivet sugs luften som finns i byggnaden in i en apparat och analyseras. Ett larm kan sedan gå till en mobiltelefon eller en larmcentral. Det går även att kombinera med kameror.

Städat?
Håll rent och prydligt! Låt inte täcken och annat brandfarligt material ligga och skräpa. Håll undan det värsta dammet och ha stallgången så ren som möjligt.

Tänk på bilarna
Parkera inte bilar för nära stallet. Dels kan de orsaka bränder, dels kan de vara i vägen vid en räddningsinsats. Tänk igenom och planera.

Öva och ha en plan
Tänk igenom hur stallet ska utrymmas vid en brand. Om ni är många i stallet – ha regelbundna brandövningar.

Skydd mot damm och fukt
IP 54 är den lägsta tillåtna kapslingsklassen för installation i stall. IP-klassningen visar hur högt skyddet är mot damm och fukt. Det gäller både fasta installationer som lysrör och sådant du själv kopplar in, som t ex en radio. Armaturer ska även vara D-märkta, alltså godkända för brandfarlig miljö.

Vad har du i eluttagen?
El är den vanligaste brandorsaken. Se till att reglerna följs och att allt som installeras har rätt IP-klassning. Det gäller även saker som du sätter i en stickkontakt, som radio, juldekorationer, infravärmare och värmefläktar.
Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har en handbok med alla regler för stallet.

Brandsläckare
Pulversläckare bör finnas i stallet. Vänd på dem regelbundet så att pulvret
inte packas för hårt.

Kolla om ditt stall är brandsäkert

 • Elaggregatet till hagarna bör sitta utanför stallet, på en brandsäker yta och ha ett åskskydd installerat.
 • Det ska finnas en jordfelsbrytare som slår av elen om det blir kortslutning.
 • Ljusrörsarmaturer ska vara försedda med säkerhetsglimtändare.
 • Elledningar ska vara gnagarsäkra, antingen genom material eller genom placering. Till exempel får inga elledningar ligga på en vågrät yta där möss och råttor kan gnaga på dem.
 • Strömbrytare och andra elinstallationer får inte vara inbyggda, allt ska vara utanpåliggande.
 • Om byggnaden är hög kan det vara bra att installera en åskledare.
 • Damm ökar brandrisken. Genom att damma regelbundet ökar du säkerheten.
 • En god ventilation ger en luft som innehåller färre partiklar och minskar därmed brandrisken.
 • Men har det väl börjat brinna måste ventilationen stängas av, då den ger elden tillgång till mer syre.
 • Elcentralen bör vara metallkapslad. Ett glapp kan ge upphov till en 3000 grader het ljusbåge.
 • Grimmor och grimskaft till alla hästar ska finnas lättillgängligt. Och en kniv är bra att ha nära till hands.
 • Ett stall bör ha minst två utrymningsvägar, gärna fler. Gör en
  utrymningsskiss, och placera den gärna utanför stallet så att även räddningstjänsten kan se den vid en brand.
 • Hur förvaras grovfodret? Är det en egen brandcell? Finns det risk för självantändning? Finns det gammalt dammigt hö kvar på skullen?

Artikeln publicerades första gången i Ridsport nr 4/2018 och har inte tidigare varit publicerad på webben.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 119 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden