Sverige
29 juli 2018 09:35
Ridsportplus

Foderbristen: Läget i landet och lösningar på problemen

ÖverblickGrovfoderläget inför vintern ser mörkare ut än på länge. Ridsport har pratat med personer i branschen som delar med sig av läget, lösningar och planer för att styra upp situationen.
– Vi måste fundera över våra utfodringsrutiner och hur vi hushållar bäst, säger Helena Grühb på Dimmans stuteri.

Foderbristen: Läget i landet och lösningar på problemen
Torkan har drabbat Sverige och djurägare arbetar hårt för att lösa situationen på olika vis. Foto: Lottapictures

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Läget i landet

Läget sammanfattas som katastrofalt i hela landet av Nilla Nilsdotter-Linde, forskare på SLU och sekreterare i Svenska Vallföreningen. Hon har gjort några nedslag runt om i landet för att ha koll på läget.

  • I Umeå är förstaskörden i snitt 50 procent av det normala, med stora variationer. Rapporter om allt mellan 25 och 90 procent av normalskörd har kommit in. De som har fått 90 procent har kapillära jordar, som är bra på att hålla vatten.
    Uppåt Piteåtrakten är läget något bättre.
  • Från Östersund rapporteras att skördarna är sämst i norra delarna av Jämtland. Även här ligger många på ungefär 50 procent av förstaskörden.
  • Öland har en okej förstaskörd med bra värden.
    Däremot har återväxten torkat bort; det har inte varit så här torrt sedan 1959. En intressant observation från Öland är att det har blivit vanligare med rörsvingel i vallblandningarna, vilket är positivt ett år som detta – rörsvingel klarar torka betydligt bättre än till exempel timotej.
  • Från västsidan kommer en rapport från Uddevalla. Det är ovanligt att Västsverige får så lite regn som i år. I början av juli var det dock kraftiga åskskurar på 50 milimeter på en halvtimme, vilket inte heller är bra. I Halland kom det bara 5 millimeter, så hela västsidan är torkdrabbad.
  • I Värmland blev förstaskörden rätt bra, det kom dessutom 36 millimeter regn i slutet av juni. Det är stora variationer lokalt.
  • I Skåne och Blekinge har maj och juni varit extremt torra. Läget är ordentligt allvarligt.

Räddade situationen

Runt om i landet kommer, som synes ovan, rapporter om grovfoderskördar som är hälften av normalt och mindre. I vissa fall rapporteras så låg avkastning som 10-20
procent av normalskörd. Länge stod hoppet till en bra andraskörd eftersom förstaskörden var rekordtidig, men fortsatt torka har förstört de utsikterna på många håll. Läget är allvarligt, och med ett gulnande bete blir det allt allvarligare.

På en del håll måste hästägarna redan börja tulla på vinterns bristfälliga grovfoderförråd och alltmer desperata rop efter grovfoder till salu hörs på sociala
medier.

Helena Grühb  på Dimmans stuteri fick in fem storbalar hösilage på en yta där hon förra året fick 32 balar. Hon hade börjat fundera på vilka äldre hästar hon skulle
ta bort inför vintern när hon av en slump sprang på en fårägare som erbjöd henne
lite extra bete. Efter att ha granskat betet konstaterade hon att det även gick att slå och pressa, vilket räddade hennes egen situation.

– Däremot vet vi inte när vi måste börja tillskottsfodra. Vi har många hästar här under betäckningssäsongen, så det kan gå åt fort om det inte kommer regn snart, konstaterar hon.

Dimmanselmiap7268499jss
Helena Grühb, här med Dimmans Elmia, fick in fem storbalar hösilage på en yta där hon förra året fick 32 balar. Arkivbild: Jenny Schwieler Staaf

Hopp om halm

Normala år fodrar Helena Grühb även en del med gräsfröhalm. I år har hon svårt att få tag på det.
– Min leverantör sa att han skulle försöka pressa återväxten på gräsfröåkrarna i år. Det gör du normalt inte.

Hon befarar brist även på vanlig halm, något som bekräftas av Per Håkanson, mångårig foderproducent och växtodlingsexpert.
– Det ser riktigt bekymmersamt ut, men det finns ett hopp. Normala år tar många bönder inte till vara halmen utan hackar och plöjer ner den. Om all halm tas till vara kan det ändå finnas en del.

LRF är inne på samma linje. Efter ett snabbinkallat möte med bland annat näringsdepartementet och Jordbruksverket har de gått ut med riktlinjer om att all halm ska tas till vara och användas som foder.

LRF uppmanar dessutom alla sina medlemmar att slå all tillgänglig mark – om de inte behöver själva, så för att vara lojala med andra.

Just halmen kan bli ett värdefullt tillskott i år då de små skördarna generellt innehåller höga proteinvärden. Halm innehåller bara energi, så rätt sammanräknat kan det vara ett bra komplement.

Many Slippery Elm Tree Leaves In Sunlight With Yellow Green Tint
Ett mindre komplement kan vara löv –läs mer om det i tillhörande artikel på Ridsports site. Foto: Ablokin/Istock

Kunskap viktigt – minska svinnet

Lollo Magnusson är verksamhetsansvarig på Skästa gård i Västmanland, med plats för knappt hundra hästar. De hade ett dåligt grovfoderår förra året och ser nu ut att få ett minst lika dåligt år igen.

Hon betonar att häst- och foderkunskap kommer att vara viktigt för att klara situationen det kommande året.
– En viktig uppgift för mig blir att se till varje hästs behov och hitta lösningar för hur vi fyller behoven på bästa sätt. Många vill ge mycket stråfoder bara för att, men det kan vi inte hålla på med i år. Vi får vara rädda om det grovfoder som finns och fördela det på bästa sätt.

Lollo Magnusson tycker att hästägare generellt haft liten förståelse för situationen, men tror att den har blivit bättre nu när problemen är så spridda. Hästarna har olika behov så det bästa är att se till individerna och räkna noggranna foderstater där alternativ som halm och gräsfröhalm kan vara komponenter. Det gäller att vara rättvis och pedagogisk så att kunskapen höjs och ingen känner sig trampad på.

En viktig uppgift för mig blir att se till varje hästs behov och hitta lösningar för hur vi fyller behoven på bästa sätt.

– Vi hade dessutom tur som tog förstaskörden några veckor tidigare än normalt och sedan gödslade vi på rejält precis innan det kom en del regn. Det gör att vi troligen kan ta andraskörden tidigare än normalt och det kan eventuellt ge utrymme för en tredjeskörd, vilket vore bra. Men med tre olika skördetillfällen kommer analyserna troligen att vara ganska varierande. Där får vi pussla och räkna oss fram till vad som blir bäst för varje häst.

Att minska svinnet och inte överutfodra grunnar även Helena Grühb på.
– Vi måste fundera över våra utfodringsrutiner och hur vi hushållar bäst. Det kan vara så att vi får frångå fri tillgång, både på grund av bristen och de höga värdena.

Foto: Lotta Brundin Gyllensten/ Lottapictures P: 2018-14
Hästägare har bland annat mötts i grupper som Foderhjälpen 2018 för att finna lösningar. Foto: Lottapictures

”Sparar ordet katastrof”

Att nöden är uppfinningarnas moder kan Per Håkanson skriva under på.
– Jag har upplevt några sådana här år tidigare, och vi har hittat lösningar. Ett år
vet jag att det fanns bönder som ammoniakbehandlade halm. De byggde upp ett tält som de fyllde med halm och ammoniak. Ammoniaken bryter ner ligninet i halmen och gör det tillgängligt för hästar.

Det finns hopp och olika lösningar. Jag vill spara ordet katastrof tills vi verkligen svälter.

Han tror även att vi kommer att se betydligt fler som gör helsädesensilage av sina grödor i år, eftersom det är grovfoder som det är störst brist på.
– Tröskad säd är lättare att importera, konstaterar han. Dessutom blev lusernskörden riktigt bra. Lusern är tåligare än grässorterna. Det finns hopp och olika lösningar. Jag vill spara ordet katastrof tills vi verkligen svälter.

Bristen innebär troligen att priserna kommer att gå upp ordentligt. De flesta kostnader för att producera grovfoder är någorlunda konstanta per hektar oavsett hur stor avkastningen blir. Med låg avkastning behöver producenten ta ut mer per kilo för att gå runt. Detta märkte Lollo Magnusson på Skästa gård redan förra året.

Det foder som de köpte in gick upp från två kronor plus moms per kilo till fyra kronor plus moms. Just då valde de att inte justera några hyror, vilket gjorde
att de gick back under en period.
– Vi måste se över detta till hösten om priserna fortsätter att vara så här höga.
Vårt eget foderpris måste matcha vad vi betalar för fodret.I framtiden kommer nog kontrakten att ha rörliga foderkostnader; i värsta fall får de kanske även begränsa mängden foder som var och en får ge. Även när det gäller platser med fri tillgång finns det anledning att tänka till, tycker hon.

Sofie Coomans importerade

En som har kavlat upp ärmarna för att göra något åt den besvärliga situationen är Sofie Coomans. Hon är ursprungligen från Belgien men bor nu i Skåne. Däremellan
har hon arbetat som beridare i Holland. Hon insåg plötsligt att hennes grovfoderleverantör lagt ner sin verksamhet och hon stod utan grovfoder. Hon kontaktade personer som hon känner sedan tidigare i Holland och såg potential i att importera därifrån. Hon gick ut med detta på Facebook och på 36 timmar hade hon fått beställningar på ungefär 2 500 ton storbalshösilage.

Sofie Coomans berättar att det formellt sett inte är något krångel att importera
inom EU. Däremot är det en del pyssel med logistik och frakt.
– Du får räkna med att ungefär 50 procent av priset är frakten, så det hade självklart varit bättre att köpa på närmre håll. Men när det inte finns är import en del av lösningen, och det finns grovfoder av utmärkt kvalitet att köpa utifrån.

Koll på

foder

1. Analysera och räkna. Mycket av grovfodret i år har bra värden, ge inte mer än du behöver.
2. Minska spillet. Fundera på utfodringslösningar där så lite som möjligt blir ratat eller nedtrampat.
3. Halm kommer att vara nödvändigt att använda som foder på många ställen
i år – har du möjlighet att använda annat strömedel och fodra med halm och kompletterat med grovfoder med mycket protein eller lusern?
4. Utnyttja betet. Låt hästarna gå och beta så länge det är möjligt för att minska åtgången av skördat foder.
5. Att ge små givor ger ofta mindre spill.

Foderstölder och bedrägerier

Ett år där grovfodret är hårdvaluta och priserna stiger kan grovfodret bli stöldbegärligt. Hur säkert förvarar du grovfodret? Plastat foder är svårt att kontrollera före köp. Riskerar vi att få en bedrägerivåg? Det har redan rapporterats fall av både stöld och bedrägerier.

Priserna

Priserna på grovfoder förväntas gå upp, men det är svårt att i det här läget ge en
bra bild av hur prisläget kommer att se ut. Det rapporteras om allt från ”samma pris som förra året” upp till priser höjda med ett par hundra procent. I kronor handlar det om allt från cirka 2 kronor/kilo upp mot 7–8 kronor/kilo. Tidigare har det ofta gått att få ner kilopriset genom att köpa stora balar, men i år verkar priset även på de största balarna bli relativt högt.

Tänk på det här

• Hästen måste få i sig tillräckligt med torrsubstans, minst 1 kg TS per 100 kg kroppsvikt. Tänk på att det är mer TS per kg i ett torrare foder än i ett blötare. Räkna ut hur mycket TS din häst får och se till att minimigivan är uppfylld.

• Förstaskörden i år har generellt sett ovanligt höga proteinvärden, även energin ligger relativt högt. Räkna på vad din häst behöver och försök optimera foderstaten för att undvika överutfodring.

• Med lägre grovfodergivor finns risk att även mineralgivorna blir lägre. Se till att hästens behov är tillfredsställda och att förhållandena mellan till exempel kalcium och fosfor är i balans. Komplettera med mineralfoder vid behov.

Texten publicerades första gången i Ridsport nr 14/2018.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 123 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 93 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym

Ridsport digital

99:- i månaden