Sverige
17 oktober 2019 13:53
Ridsportplus

Riskfyllt för hästen om du byter försäkringsbolag

FokusDet är inte bara en myt att det kan gå riktigt illa om man byter försäkringsbolag för sin häst. Gamla skador som inte redovisats vid övergången kan orsaka problem. Att försäkringsbolagen låser in sina kunder på det viset leder till kritik från Konkurrensverket.

Riskfyllt för hästen om du byter försäkringsbolag
Glädjen över Amatrix Surprise byttes till sorg för Catharina Torstensson, när hon bytte försäkringsbolag och senare fick veta att stoet hade en röntgenförändring i halskotpelaren. Foto: Niklas Landstedt

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Att ha en svenskfödd häst som varit försäkrad sedan dag 1 i samma bolag. Det är det säkraste sättet att få ut ersättning om hästen blir sjuk eller skadad. Har du en frisk häst utan tidigare skador är risken liten med ett byte av försäkringsbolag, men så fort en skada eller sjukdom visar sig ha uppkommit längre bak i hästens historik, kan det bli problem. I värsta fall får du inte ut ersättning för vare sig veterinärvård eller liv på försäkringen.
− Jag hade ju förstås hört att man aldrig ska byta bolag, men visste inte riktigt varför, säger en hästköpare.
− För ett tag sedan köpte jag en häst som var försäkrad i ett bolag, men jag tyckte det var för dyrt så jag kontaktade ett annat, säger hästköparen som inte vill framträda med namn.

Hon frågade försäljaren på försäkringsbolaget vad som skulle hända om hästen blev skadad och utdömd, och det visade sig att orsaken fanns redan under den gamla försäkringens tid. Hon fick beskedet att det nya bolaget skulle ta över ansvaret.
−Jag har förbannat mig själv åtskilliga gånger att jag inte bad om mejl på det, för det osannolika scenariot har hänt. Hästen är utdömd och beskedet var att jag inte skulle få ut något på livförsäkringen.

Köparen berättar hur hästen började visa en rörelsestörning, och var stel i ena sidan. En undersökning visade att det fanns en förändring mellan två ryggkotor, och så småningom kom det fram att säljaren var medveten om problemen, samt även hade gjort klinikbesök på grund av detta.
− Min häst blev utdömd, och när min veterinär skrev intyg om utdömning nämnde hon att det fanns en historik kring skadan.

Jag har förbannat mig själv åtskilliga gånger att jag inte bad om mejl på det.

Uppgifterna ledde till att det nya försäkringsbolaget inte betalade ut någon livförsäkring.
− Jag kan förstå bolaget, eftersom det var en gammal skada och symptomen hade funnits tidigare. Men jag fick inte rätt information när jag bytte bolag.

Fick delvis rätt efter överklagan

Hästägaren överklagade detta beslut till försäkringsbolagets kundombudsman, och fick delvis rätt. Hon får ut det belopp på livförsäkringen som hästen var försäkrad för i sitt första bolag, vilket var ungefär hälften.

Vill hon ha ut resten måste hon driva en civilrättslig process mot säljaren, eftersom säljaren inte berättat om de symtom som hästen visat.

Christer Andersson är avdelningschef för djurförsäkringar på Folksam, och förklarar hur försäkringsbolagen gör sina bedömningar.
− Generellt gäller att om det framkommer information i efterhand om att hästen haft problem innan försäkringen tecknas hos oss, så finns risken att vi nekar ersättning.
– Vid köp kan det till och med vara så att säljaren kan ha mörkat skadehistorik eller gjort bedömningen att tidigare skador och sjukdomar inte kommer påverka hästens hälsostatus. Och om det handlar om ett bedrägligt beteende kan inte försäkringskollektivet gå in och ta kostnaderna, utan då får den frågan drivas i en rättslig process, säger Christer Andersson.

Fakta

Enkät: Så säger försäkringsbolagen själva om att byta bolag

Vi ställde tre frågor till försäkringsbolag som försäkrar hästar:

 1. Vad ska man tänka på som hästägare om man vill byta försäkringsbolag?
 2. Vilket ansvar tar ni för skador som har uppkommit när hästen var försäkrad i ett annat bolag?
 3. Om hästägare vill byta bolag, uppmuntrar ni eller avråder ni?
Jessica-hjalmered
Jessica Hjälmered

Jessica Hjälmered, Försäkringsbolaget IF

 1. Att hästen är fullt frisk och aldrig har varit sjuk eller skadad tidigare. Det är viktigt att uppge allt man vet om hästen, om den har varit sjuk eller skadad är det viktigt att från början uppge detta. Då får du reda på om det blir undantag i försäkringen eller ej.
 2. Om hästen varit sjuk eller skadad tidigare och detta är känt, kan vi inte hjälpa till med kostnader kopplade till detta.
 3. Vi avråder från att byta försäkring om det finns gamla skador eller sjukdomar.
Christer-andersson
Christer Andersson

Christer Andersson, Folksam

 1. Vi tar över risken för tidigare skador om hästen varit fullt frisk de tre senaste månaderna innan bolagsbytet. Detta är för att det ska vara lätt för kunden att byta bolag. Detta gäller för alla sjukdomar/skador förutom fång, artros och ryggsjukdomar. Om hästen har haft någon av dessa tre diagnoser kan det innebära att undantag påförs i försäkringen.
 2. Se ovan. Har hästen undantag från tidigare bolag så kan det även bli undantag i Folksam.
 3. Om hästen inte haft dessa diagnoser (se ovan) så är vi positiva till att kunden byter till oss. Har hästen haft någon av dessa diagnoser är vi noga med att upplysa om att det blir undantag i försäkringen.
Mazzetherese
Therése Wijkmark

Therése Wijkmark, Sveland

 1. Be hästens tidigare ägare att få ta del av tidigare sjukdomar/skador samt be att få en fullmakt att kontrollera tidigare försäkring. Upplys det nya försäkringsbolaget om hästens tidigare sjukdoms- och skadehistorik.
 2. Är skadan känd så kan det påföras en s k reservation i försäkringen för skadan, denna upplysning får kunden redan vid försäkringstillfället. I de fall vi fått veta om tidigare skada och inte påfört reservation tar vi ansvar för tidigare skada.
 3. Vi gör en bedömning av den information vi får av kunden samt tittar på besiktningsintyg och ev röntgen. Om kunden har ett bättre skydd i nuvarande försäkringsbolag på grund av tidigare skade- eller sjukdomshistorik avråder vi från byte.
Anna-moree
Anna Mörée

Anna Mörée, Dina försäkringar

 1. Att göra det vid förfallodagen. Att inte göra det om hästen har en pågående skada eller en gammal skada som kan återkomma. Aldrig byta bolag med häst som haft fång eller ”fångkänning” oavsett om veterinär behandlat eller ej. Att noggrant berätta om alla större eller mindre krämpor hästen haft.
 2. Vår generella bedömning är att om vi har fått reda på en gammal skada och valt att inte reservera oss så ersätter vi. Om det visar sig att hästen har en gammal skada uppkommen medan den var försäkrad hos annat bolag men som INTE visat några symptom alls – d v s ett äkta dolt fel – då ersätter vi också. Har vi däremot inte fått upplysning om gamla skador som visat symptom ersätter vi inte.
 3. Enligt ovan – om hästen inte har visat symptom på någon sjukdom är det inga problem att byta bolag. Och om vi fått veta om en gammal skada och valt att ”släppa igenom” den utan reservation är det heller normalt inget problem.
Pernilla-melander_besk
Pernilla Melander

Pernilla Melander, Agria djurförsäkring

 1. Att inte bara titta på priset för försäkringspremien, utan även på innehållet i försäkringen; hur stor är veterinärvårdsersättning och självrisk?  Det är också viktigt att säkra att det inte blir något avbrott i försäkringsskyddet. Som hästägare vinner du i längden på att vara transparent mot det nya försäkringbolaget.
 2. Vi ersätter om hästen har ett dolt fel, som inte syns vid besiktning och försäkringstagaren inte känner till, och som uppkommit under försäkringstiden i det andra bolaget. Däremot inte för redan kända skador eller sjukdomar.
 3. I det flesta fall finns det inget hinder för hästägaren att byta men i vissa fall rekommenderar vi att man stannar kvar där man är för att inte förlora ersättningsmöjligheter på sikt, till exempel när hästen har haft mycket skador.
Expandera

Bytte bolag efter köpet

En förändring i halskotpelaren ställde till det även för Catharina Torstensson, som köpte en svenskfödd häst förra året.
– Den var försäkrad i Folksam sedan födseln men bytt till Agria vid försäljning till försäljningsstall. Jag ville inte ha Agria och eftersom hästen inte hade kvar sin första försäkring i alla fall, bytte jag till Sveland.
– I höstas hittade vi en röntgenförändring i halskotpelaren och veterinären kunde inte avgöra vad det var eller när den kommit. För att ta reda på detta behövde man göra en mer avancerad röntgen i Helsingborg. Eftersom man inte visste när förändringen kommit ville Sveland inte stå för några veterinärkostnader eller ny röntgen. Om jag däremot valde att bekosta röntgen själv och det visade sig att förändringen kommit efter köp kunde de gå in och betala.

Jag tycker att försäkringsbolagen ska uppmana hästägare att vara kvar i det gamla bolaget.

Innan Catharina Torstensson hade avgjort hur hon skulle göra, bar det sig inte bättre än att hästen fick en annan skada.
– Hon var en riktig olycksfågel. Hon fick något på benet som såg ut som ett bitsår, men det var en bula som inte ville försvinna. När vi tog hästen till veterinär visade det sig att båda griffelbenen var av.

I valet mellan operation med osäker utgång eller att ta bort hästen valde Catharina Torstensson det senare, och försäkringsbolaget betalade ut livförsäkringen.
− Men om den skadan inte hade uppstått hade det förmodligen slutat med att jag hade avlivat hästen utan att få några pengar.

Catharina Torstensson önskar att bolagen som försäkrar hästar var tydligare med vilka risker det innebär att byta bolag.
− När jag pratade med försäkringsbolaget sa de till mig att det enda säkra är att köpa en svenskfödd häst som haft sin försäkring sedan den föddes. Jag tycker att försäkringsbolagen ska uppmana hästägare att vara kvar i det gamla bolaget.

Fakta

Försäkringsbolagens regler hindrar konkurrensen

Försäkringsbolagen låser in sina kunder genom alla förbehåll som gäller vid djurförsäkringar. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport som kom i fjol.

Mer än 80 procent av djurägarna tycker att försäkringspremierna blivit högre eller mycket högre sedan de tecknade sin försäkring, och ändå var det bara sju procent som valt att byta bolag för att få lägre premier.

Det visar en enkät som 1 477 personer svarade på i fjol och som redovisas i Konkurrensverkets rapport ”Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring”.

Orsaken till att djurägare inte vågar byta bolag är att de riskerar att bli utan ersättning om gamla skador dyker upp och kräver behandling, konstaterar Konkurrensverket.

Kunderna kan också stå utan försäkring om de säger upp den gamla, för djurförsäkringar omfattas inte av kontraheringsplikt – vilket innebär att ett försäkringsbolag är skyldigt att låta kunder teckna en försäkring, om det inte finns starka skäl att neka.

Leif-nordqvist

Den djurägare som lämnar ett försäkringsbolag kan alltså inte vara säker på att hen får en ny försäkring. Konkurrensverket tycker att de reglerna behöver ses över.
– Det måste börja med att regeringen tar ett initiativ i frågan, säger Leif Nordqvist, expert på Konkurrensverket och en av författarna till rapporten om djursjukvård.

I rapporten riktas också kritik mot de snåriga försäkringsvillkoren. ”Möjligheterna att byta försäkringsbolag i kombination med goda jämförelsemöjligheter är av central betydelse för en bättre fungerande konkurrens”, står det i rapporten.
– Kunden kan ha en bild av att man köper en försäkring som täcker en viss sak, och sedan visar det sig att det finns undantag. Branschen behöver bli bättre på att berätta vad som ingår och inte ingår i en försäkring, säger Leif Nordqvist.

Denna artikel publicerades första gången i Ridsport nummer 19 2019.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 120 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

69:- i månaden