Sverige
21 mars 15:28
Ridsportplus

Hade ”gödselpansar” och beteendestörningar – nu omhändertas hästarna

Vanvårdade hästarTrots upprepade chanser har en hästägare i Värmland inte rättat till allvarliga brister i hästhållningen. Nu har länsstyrelsen i Värmland fattat beslut om att omhänderta hästarna. "Bristerna har sammantaget inneburit ett lidande", skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Hade ”gödselpansar” och beteendestörningar – nu omhändertas hästarna
Hästarna var i dåligt skick. Foto: Istock/Irina Shatilova

Hej, den här artikeln tillhör Ridsport Plus - vårt låsta material.

För att snabbt läsa vidare har du två möjligheter:

Redan prenumerant?

Prenumerera på Ridsport

Länsstyrelsen förelade vid två tillfällen under 2020 en hästägare i Värmland att åtgärda allvarliga brister i sin hästhållning. Det handlade om magra hästar, inget vatten, boxar fulla med gödsel utan torra och rena liggytor, bristande ventilation och ingen daglig utevistelse. Hästarna hade dessutom förväxta hovar och var så smutsiga och fulla med gödsel att det hade bildats ”gödselpansar” på kroppen. Bland de sex hästarna ingick även ett föl som inte fått nödvändig vård.

Efter inkommen anmälan kontrollerade länsstyrelsen i Värmland hästägarens hästhållning i början av februari i år. Då noterades återigen allvarliga brister och den 40-åriga kvinnan förelades att åtgärda bristerna på en rad olika punkter.

Krav på snabba åtgärder

Det handlade om att hästarna skulle få tillräckligt med foder, inklusive vatten, för att hålla normalhull. Torra och rena liggplatser, ett utgödslat och väl ventilerat stall där ammoniakhalten hölls under gränsvärdet 10 ppm och att hästarna skulle rengöras så att de var fria från gödsel var ytterligare krav från länsstyrelsen.

Hästarna skulle också få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus och en trasig boxvägg skulle lagas för att undvika skador på hästarna. Dessutom var kravet att samtliga hästars hovar skulle verkas och att veterinär skulle anlitas om hästarnas bristande hull inte bedömdes vara foderrelaterat. De första punkterna skulle åtgärdas direkt, boxväggen skulle fixas inom tre dagar och verkningen samt anlitande av veterinär gällande hullet skulle ske inom två veckor.

”Var tvungen att jobba”

Vid de två uppföljande kontrollerna kunde länsstyrelsen slutligen konstatera att en enda punkt var uppfylld. Boxarna var utgödslade, och tack vare detta och bättre ventilation mättes ammoniakhalten i stallet till 1 ppm.

Tre hästar hade rengjorts medan tre hästar fortfarande var ”måttligt till kraftigt förorenade av gödsel”. De hade också pansar på mage och ben. Ingen av hästarna hade fått hovarna verkade.

Vid den sista kontrollen som skedde i mitten på februari höll hästägaren med om de påtalade bristerna. Hon uppgav dock att hon inte hade möjlighet att ta hand om alla hästar själv utan var beroende av hjälp för att sköta dem. När hon inte fick hjälp kunde hon inte ta hand om hästarna, eftersom hon var tvungen att jobba.

Skulle skickas till slakt

En person ringde kort därefter och berättade, i hästägarens ställe, att samtliga sex hästar skulle skickas till slakt i början på mars. Med anledning av detta meddelade länsstyrelsen att man skulle avvakta att ta beslut om ett omhändertagande.

När det var dags för slakt fick länsstyrelsen information från slakteriet att hästägaren endast inkommit med tre hästar av sex. Vid kontakt med hästägaren samma dag uppgav hon att de andra tre hästarna hade flyttats till ett annat ställe, men hon ville inte uppge var hästarna fanns.

Efter upprepade mejl och telefonsamtal från länsstyrelsen svarade hästägaren fem dagar senare att hon överlåtit skötseln av en häst till uppstallaren, medan två av hästarna var uppstallade på annan plats och sköttes av hästägaren själv. Länsstyrelsen fick då också namn och telefonnummer till personerna som hade hästarna uppstallade.

Har inneburit ett lidande

Nu har länsstyrelsen fattat beslut om att omedelbart omhänderta de tre kvarvarande hästarna. De allvarliga hygieniska bristerna i stallet, avsaknaden av foder och vatten och bristen på daglig utevistelse är en del av motiveringen bakom länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen har också konstaterat beteendestörningar hos hästarna som kan tyda på stress då de inte har fått sina naturliga behov tillgodosedda. Hästarnas förväxta hovar hade gett minst en av hästarna en felaktig benställning, vilket kan vara smärtsamt och riskerar att ge bestående men. Bristerna i skötseln av stallet och rengöringen av hästarna har lett till gödselpansar som även det kan vara väldigt smärtsamt för hästen.

Gödselpansar leder till att pälsen förlorar sin isolerande förmåga, luggas och riskerar rodnad och sår på huden på grund av frätskador. Hästarna har inte heller kunnat ligga bekvämt på torra och rena liggytor. Sammantaget har allt detta inneburit ett lidande för hästägarens samtliga hästar, vilket också ligger till grund för beslutet om omhändertagande.

Länsstyrelsen kommer så snart det går att fastställa om de omhändertagna hästarna ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

BESTÄLL NU

Köp Ridsport Komplett från 99 kr i månaden
Hingstar Online

Just nu 95 hingstar i vår databas

Visa alla hingstar

Ridsport digital

79:- i månaden